Referatai MOKSLO DARBAI KURSINIAI KONSPEKTAI PARUOŠTUKĖS

      PRADŽIA   DARBŲ TIPAI   TAISYKLĖS    PAGALBA    KONTAKTAI

Referatai.eu

Puslapiai    1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 
15 | 16 | 17 | 18 | 

Masinės kultūros įtaka šiuolaikinei visuomenei
Visuomenė - žmonių koncentracijos pasekmė. Ją formuojantys veiksniai tai tradicijos, valstybė, geografinė padėtis ir religija. Kultūra kaip žmogaus veiklos pasekmė tėra produktas. Tačiau, šiandien kultūra išskiriama į dvi grupes: elitinė ir masinė. Kas yra elitinė kultūra? Tai būtent ta kultūra, kuri vis dar atlieka savo esminę funkciją: saugo tradicijas, papročius, materialines ir dvasines vertybes. Taigi kas yra masinė kultūra? Kaip ir kodėl atsirado?
Psichologijos Referatas (3 pus.)


Medicinos personalo konfliktai ir jų sprendimo būdai
Santrauka. Įvadas. Konflikto pagrindiniai komponentai. Konflikto eiga, konflikto sprendimo būdai. Trečiojo įtaka konflikto metu. Asmens charakterio bruožai ir jų įtaka konfliktui. Konflikto baigtis. Konflikto nauda, konflikto žala. Išvados po konflikto. Pasiūlymai konfliktui spręsti, išvengti. Apibendrinimas. Išvados. Literatūra. Priedai.
Psichologijos Kursinis darbas (40 pus.)


Meilės esmė ir prasmė
“Tas, kas nieko nieko nežino, nieko nemyli.” Meilė - pamatinis gyvenimo akmuo. Meilės esmė ir prasmė. Požiūris į meilę amžių bėgyje. Meilės suvokimas. Aspektai, kuriais pasireiškia meilė. Meilės rūšys. Tėvų meilė. Broliška meilė. Erotinė meilė. Meilė sau. Meilė Dievui. Meilė ir jos irimas šiuolaikinėje Vakarų visuomenėje. Meilė - varomoji gyvenimo jėga.
Psichologijos Referatas (12 pus.)


Minios
Minios elgesio ypatumai. Minios dydis. Minios tankumas. Minios poliarizacija. Triukšmas minioje. Sėdimos arba stovimos vietos minioje. Minios sandara. Minios tipai. Stovinčiųjų eilėje minia. Panikos apimta minia. Agresyvi minia. Ieškojo "atpirkimo ožio". Muštynės - gyvenimo būdas. Frustraciją patyrusi minia. Minia esanti už įstatymo ribų. Protestuojanti minia. Konfrontuojanti minia. Ekspresyvi minia. Minios elgesį aiškinančios teorijos. Minios valdymo būdai. Šiuolaikinės masinės visuomenės psichologinės ypatybės.
Psichologijos Referatas (11 pus.)


Mokytojo asmenybės svarba mokymosi rezultatams
Įvadas. Pedagogo konpetencija. Mokytojo sugebėjimas motyvuoti mokinius. Humanistinis mokymas. Mokytojo asmenybė. Išorinės pažangumo priežastys. Išorinės nepažangumo priežastys. Apibendrinimas. Literatūros sąrašas. Ugdydamas jaunąją kartą mokytojas turi pasitelkti visus savo sugebėjimus, žinias, asmenines savybes. Šio darbo tikslas - išsiaiškinti, ar turi reikšmės mokytojo asmenybė mokymosi rezultatams.
Psichologijos Kursinis darbas (15 pus.)


Moters padėtis visuomenėje
Įvadas. Moters padėtis skirtingose civilizacijose. Moteris islamo civilizacijoje (padėties reglamentas korane). Moterų padėtis apmokamo darbo rinkoje. Moteris šiuolaikinėje visuomenėje. Susidarę stereotipai lyčių požiūriu. Moters vaidmuo šeimoje. Socialinė aplinka ir moters vaidmens formavimas. Prievarta prieš moteris šeimoje - visos visuomenės problema. Tikėtina, jog moteris patiria prievartą šeimoje, jeigu. Patariama vengti vyro, kuris...
Psichologijos Referatas (13 pus.)


Motyvacija
Motyvacijos samprata. Laimėjimų motyvacija. Laimėjimų motyvacijos nustatymas. Vidinė motyvacija ir laimėjimai. Žmonių skatinimas. Vidinės motyvacijos ugdymas. Atsižvelgimas į žmonių motyvus. Konkretūs, sudėtingi, bet įveikiami tikslai. Tinkamo vadovavimo stiliaus pasirinkimas. MOTYVACIJA, MOTYVAI IR POREIKIAI. MOTYVACIJOS TEORIJA. A. Maslow poreikių hierarchijos teorija. F. Herzbergo dviejų veiksnių motyvacijos teorija. V. Vroomo lūkesčių teorija. J. Adamso teisingumo teorija. McCleland motyvacijos teorija. Tikslų iškėlimo teorija. Tikslų sudėtingumas ir užduoties sudėtingumas. Tikslų specifiškumas. Skatinimo vaidmuo tikslų iškėlime. Įsipareigojimas tikslams. TYRIMO TIKSLAS. TYRIMAS. FINANSINIAI MOTYVAI. PRIPAŽINIMAS IR DĖKINGUMAS. ATSAKOMYBĖ. SANTYKIAI SU VADOVU. KARJERA. PASIEKIMAI. DARBO TURINYS. BENDRADARBIAVIMAS. IŠVADOS. LITERATŪROS SĄRAŠAS.
Psichologijos Kursinis darbas (34 pus.)


Motyvavimas
Motyvavimas. Dabartines motyvavimo teorijas galima suskirstyti į dvi grupes: pasitenkinimo darbu ir elgsenos reguliavimo. Pirminiai poreikiai... Antriniai poreikiai... Atlyginimas. Pasitenkinimo darbu motyvavimo teorijos. A. Maslow žmogaus poreikius suskirstė į penkias kategorijas... Clayton’as Alderfer’is išvystė egzistencijos - santykių - augimo ESA teoriją... Frustracijos regresija. Nepakankamos motyvacijos ciklas. McLelland’as manė kad žmonės turi trijų rūšių poreikius... F. Herzberger’is sudarė dviejų veiksnių motyvavimo teoriją... Elgsenos reguliavimo teorijos. Yra trys pagrindinės elgsenos reguliavimo teorijos: vilčių, teisingumo ir Porter’io Lowrer’io modelis. Porter’o - Lowrer’o modelyje yra penki elementai... Motyvavimas ir konpensavimas.
Psichologijos Referatas (9 pus.)


Muilo operos
Įžanga. Muilo operų bumas. Išvados. Ištrauka iš darbo. Žiniasklaidos įtaka žmonių nuomonei buvo pastebėta jau Pirmojo pasaulinio karo metu, kai radijo eteryje vyriausybė, arba jos remiamos programos skleidė propagandą. Tai buvo kaip ir pagalbinė priemonė teisinant karo žiaurumus prieš liaudį. Jau tada Amerikos psichologų buvo pradėtas tirti šis reiškinys. Buvo pastebėta, kad žiniasklaidos įtaka naudinga ir komercinei reklamai, nes tai kas buvo reklamuojama radijo eteryje buvo labiau ir perkama. Konkurencija tarp žiniasklaidos priemonių sąlygojo tai, kad privalėjo pakilti ir transliuojamų programų kokybė.
Psichologijos Rašinys (4 pus.)


Nelegalios migracijos grėsmės bei jų prevencija
Nelegalios migracijos grėsmės Lietuvos Respublikai. Terorizmo, kaip nelegalios migracijos grėsmės apžvalga Lietuvoje. Organizuoto nusikalstamumo kaip nelegalios migracijos grėsmė Lietuvai. Prekyba žmonėmis. Nelegali migracija ir kitos susijusios grėsmės. Nelegali emigracija kaip grėsmė Lietuvai. Nelegalios migracijos grėsmių samprata ir prevencija Europos Sąjungoje (ES) bei NVS. Nelegalios migracijos bei pabėgėlių srauto keliamų grėsmių samprata bei jų prevencija. Europos Sąjunga. Nelegalios migracijos bei pabėgėlių srauto keliamų grėsmių samprata bei jų prevencija. Nepriklausomų Valstybių Sandrauga. Nelegalios migracijos problemos sprendimas Lietuvoje. Pajėgų sistema, siekiant spręsti nelegalios imigracijos problemą. Valstybės sienos apsaugos tarnyba prie Vidaus reikalų ministerijos (VSAT). Užsieniečių registracijos centras (URC). Migracijos departamentas prie VRM. Teisinės priemonės kovai su nelegaliais migrantais. Užsienio piliečių sulaikymas (Teisinis sulaikymo pagrindas). Lietuvos pasirašytos sutartys dėl grąžinimo. Neįsigaliojusios ratifikuotos sutartys. Neratifikuotos sutartys. Lietuvos kova su nelegalia imigracija. Nelegalios imigracijos pobūdis, priežastys ir mastai. Su nelegalia imigracija susijusios institucijos ir jų veiklos rezultatai.
Psichologijos Kursinis darbas (35 pus.)


Puslapiai    1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 
15 | 16 | 17 | 18 |