Referatai MOKSLO DARBAI KURSINIAI KONSPEKTAI PARUOŠTUKĖS

      PRADŽIA   DARBŲ TIPAI   TAISYKLĖS    PAGALBA    KONTAKTAI

Referatai.eu

Tarpasmenine komunikacija
Tarpasmeninė komunikacija. Pagrįsta intrapersonaline komunikacija, nes asmuo pirmiausia komunikuoja su savimi, o tik po to su kitu asmeniu. Tarpasmeninė komunikacija ir ją įtakojantys veiksniai. Tarpasmeninė komunikacija organizacijoje.
Psichologijos Pristatymas (10 pus.)


Teisės aktai
Dokumentų valdymo projektinis darbas. Tikslai: išsiaiškinti teisės akto apibrėžimą; susipažinti su pagrindiniais ir galimais teisės aktų rekvizitais; surasti dažniausiai pasitaikančias teisės aktų įforminimo klaidas ir pasistengti jas įsidėmėti; sužinoti teisės aktų saugojimo terminus. Teisės aktas. Pagrindiniai teisės aktų rekvizitai. Galimi teisės aktų rekvizitai. Teisės aktų įforminimo klaidos. Teisės aktų saugojimo terminai. Išvados. Naudota literatūra.
Raštvedybos Pristatymas (13 pus.)


Teodolitai, jų tikrinimas, reguliavimas
Teodolito geometrinių sąlygų tikrinimas. Teodolito tikrinimas ir reguliavimas. Teodolito paruošimas darbui.
Geodezijos Pristatymas (15 pus.)


The future car
Ištrauka iš darbo. Curse congestion, which spend more on your car fuel? It is possible that the future of the city streets run new electric apterus 2e. The motor vehicle traffic jams blocked the U.S. company apterus founder, Steve Fambro electrical engineer, and draws a sketch of the car. Watching the cars through a series of stagnant dive motorcycles, he desire to create an easy, safe, convenient and saves the car.
Anglų kalbos Pristatymas (10 pus.)


Turizmo plėtra
Turizmu buvo vadinamos kelionės į Europos žemyną – lankomi miestai, patiriama naujų įspūdžių, plečiamos žinios apie kitus kraštus, grožimasi nuostabia gamta ir meno vertybėmis. Turizmo grūdas buvo pasėtas XIX a. Viduryje, kai jauni anglų aristokratai, apsilankę įvairiuose Prancūzijos, Italijos, Šveicarijos bei Vokietijos kampeliuose, pamatę miestų muziejų, puikių poilsio vietų Viduržemio jūros pakrantėje, išpopuliarino juos Europoje. Pastaruoju metu šimtai milijonų žmonių susipažinti, pailsėti, mokytis bei kitais tikslais kasmet vyksta į svečias šalis, keliauja po savo kraštą. Turizmas tapo XX a. pabaigos “karštlige”, savotišku fenomenu.
Geografijos Pristatymas (22 pus.)


Turtingiausi pasaulio žmonės
Pagrindinis informacijos šaltinis. Kaip manote, kiek pinigų turi turtingiausias pasaulyje žmogus? Warren Buffet. Investuotojo kelyje. Carlos Slim Helu. William Gates III. Sėkmė pagal Geitsą. Lakshmi Mittal. Mukesh Ambani. Indijos "milžinas".
Ekonomikos Pristatymas (20 pus.)


Vandens tarša
Vanduo. Geriamas vanduo. Vandens tarša. Pramonės toksinės medžiagos. Žemės ūkis. Miestų šiukšlynai ir nutekamieji vandenys. Vandens gerinimas. Nuotekų surinkimas ir valymas. Mechaninis ir biologinis valymas.
Chemijos Pristatymas (11 pus.)


Vincas Krėvė Mickevičius
Pristatomas Vincas Kreve Mickevicius. Kūrybos ypatybės. Personažų ypatybės. "skirgaila": romantiška Lietuvos istorija. Istorinis kontekstas. Įvadas. Dramos situacija. Pagrindinė kūrinio tema. Problemos. Idėja. Erdvė. Laikas. Žanras. Kompozicija. I d. - "tarp dviejų pasaulių". II d.- "aistrų sūkury". III d.- "palūžusios sielos". IV dalis- "bedugnė". Dramos veikėjai. Dramos apibendrinimas. Kūrybos apibendrinimas. Vincas Krėvė-Mickevičius, prozininkas ir dramaturgas, savo raštais sukūrė Lietuvos legendą, kuri XX a. pradžioje teikė stiprių impulsų lietuvių nacionalinės kultūros ir valstybingumo kūrybai, atgaivino Lietuvos valstybingumo idėją. Romantiški Krėvės raštai nustelbė tikrąją, kur kas proziškesnę Lietuvos istoriją; meniškai įtaigiai ir talentingai pavaizduota tautos praeitis lietuviams tapo nacionaliniu epu, kurio valstietiškoji kultūra neturėjo ar buvo praradusi. Rašytojas priminė tautai jos karių ir valdovų laikus, išnykusius Lietuvai nepalankioje istorijoje. Kūryboje Krėvė galutinai atsisakė didaktizmo ir moralizavimo, atviro simpatijų ir antipatijų rodymo. Žmogus jam įdomus netikėtais poelgiais, vidiniu pasauliu, o ne kaip gerų ar blogų savybių derinys. Kaip ir romantikai, Krėvė atsigręžė į viduramžius, bet ne todėl, kad išaukštintų tautos didybę (lietuvių vienybę, drąsą, pasiaukojimą tėvynei). Rašytojui rūpi išaukštinti žmogų - vienišą, nesuprastą, maištingą.
Lietuvių kalbos Pristatymas (27 pus.)


Žolių maistingumas
Vertingiausios azotinės medžiagos yra baltymai, tačiau be jų organinėje medžiagoje yra ir kitų azoto junginių. amino rūgščių, amoniakinių druskų, nitratų ir kt. Visos azotinės medžiagos kartu vadinamos žaliais proteinais. Žaliuose proteinuose būna apie 80 procentų baltymų.
Ekologijos Pristatymas (19 pus.)


Puslapiai:
   1 |2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  8 |