Referatai MOKSLO DARBAI KURSINIAI KONSPEKTAI PARUOŠTUKĖS

      PRADŽIA   DARBŲ TIPAI   TAISYKLĖS    PAGALBA    KONTAKTAI

Referatai.eu

Puslapiai    1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  7 | 

Šveicarijos viešojo sektoriaus valdymo reformos
Įvadas. Demokratija. Federalizmas šveicarijoje šveicarijos valstybės bendrieji bruožai. Šveicarijos valstybės strukrūra. Kalbų vartojimo reguliavimas. Politikos formulavimas ir sprendimų priėmimas. Konstitucija - konfederacijos pagrindas. Šveicarijos viešasis sektorius. Reformų plėtra. Naujoji viešoji vadyba. Personalo vadyba. Struktūrinė reforma. Šveicarijos federacinės administracijos 4 ratų modelis. Išvados literatūra. Šveicarijos viešasis administravimas yra vienas iš geriausių pasaulyje. Stebina Šveicarijos viešajame administravime dirbančiųjų kompetencija, efektyvumas, paslaugumas, kultūringumas.
Politologijos Kursinis darbas (24 pus.)


TARPTAUTINIO TERORIZMO PREVENCIJA STRATEGIJA IR PRAKTIKA
ĮVADAS. TERORIZMO SAMPRATA. Terorizmo kilmė. Terorizmo apibrėžimas. Terorizmo tipologija. Terorizmo tikslai. Terorizmo priežastys. “Teroristo veidas”. TARPTAUTINIS TERORIZMAS – GLOBALUS IŠŠŪKIS SAUGUMUI. 9/11 ir tarptautinis terorizmas. Tarptautinis terorizmas – „naujasis“ terorizmas – kas tai? Tarptautinis terorizmas ir globalizacija. Tarptautinis terorizmas ir žiniasklaida. TARPTAUTINIO TERORIZMO PREVENCIJA: STRATEGIJA IR PRAKTIKA. Kovos su tarptautiniu terorizmu ir jo prevencijos priemonės. NATO vaidmuo kovoje su tarptautiniu terorizmu bei jo prevencijos užtikrinime. Europos Sąjunga kovoje su tarptautiniu terorizmu bei jo prevencijos užtikrinime. JAV ir Europos Saugumo bei Gynybos politika tarptautinio terorizmo prevencijoje. Rusijos požiūris ir vaidmuo tarptautinio terorizmo prevencijoje. XXI a. PREVENCINĖS STRATEGIJOS. Antiterorizmas ir kontrterorizmas. Antiteroristiniai scenarijai. Finansinis atsakas tarptautiniam terorizmui. Neigiama militaristinės prevencijos strategijos praktika. IŠVADOS. LITERATŪROS SĄRAŠAS
Politologijos Diplominis darbas (72 pus.)


Tarptautinis saugumas ir Lietuva
Tarptautinio saugumo samprata. Tarptautinis saugumas po saltojo karo. Lietuvos vaidmuo tarptautiniuose santykiuose. Lietuvos saugumo politikos pagrindines prielaidos. Lietuvos respublikos saugumo interesai. Nacionalinio saugumo strategija turi savo privalumų lyginant ją su tarptautinio saugumo strategija. Pirmiausia ši strategija aiškiai išskiria valstybės suverenitetą, leisdama pasirinkti ir įgyvendinti nepriklausomą užsienio ir vidaus politiką, ir, kas yra labai svarbu, leidžia žymiai greičiau ir efektyviau reaguoti į aplinkos pokyčius
Politologijos Referatas (7 pus.)


Terorizmas
Kas yra terorizmas? Terorizmo elementai. Terorizmo rūšys. Nacionalistinis terorizmas. Nacionalistinės teroristų grupuotės. Religinis terorizmas. Religinių teroristų grupuotės. Valstybės remiamas terorizmas. Šios valstybės remia terorizmą... Kairiojo sparno terorizmas. Kairiojo sparno teroristai. Dešiniojo sparno terorizmas. Anarchistinis terorizmas. Ar vieno žmogaus teroristas – kito laisvės gynėjas?
Politologijos Referatas (15 pus.)


Totalitarizmas
Ištrauka iš darbo. Totalitarizmo (lotininiškai totalis – visiškas, pilnutinis; prancuziškai totaliter – visa apimantis) terminas, atsiradęs 1940 metais vartojamas politikos moksle apibrėžti despotiniam režimui, koncentruojančiam visą valdžią viešpataujančios grupuotės rankose, primetant visuomenei savo valią. Totalitarizmas – tai prievartinio politinio viešpatavimo sistema su visišku visuomenės ekonominio, socialinio, kultūrinio, idealoginio ir net buitinio gyvenimo pajungimu centro valdžiai, organizuotai į vieningą partinį ir karinį biurokratinį aparatą, vadovaujamą lyderio diktatoriaus, turinčio neribotus įgaliojimus ir besiremiančio liumpenizuotais socialiniais sluoksniais ir gyventojų grupėmis. Iš šio apibrėžimo akivaizdūs tokie totalitarizmo požymiai...
Politologijos Referatas (4 pus.)


Valdas Adamkus
Prezidento biografija. Alma Adamkienė. Prezidento laisvalaikis. Lietuvos Respublikos Prezidento metinis pranešimas (1999).
Politologijos Referatas (7 pus.)


Viešosios politikos įgyvendinimas
VIEŠOSIOS POLITIKOS ĮGYVENDINIMAS. Įgyvendinimo procesų modeliai. LIETUVOS NARYSTĖ ES IR JOS ĮTAKA POLITIKOS ĮGYVENDINIMUI. Vykdomoji valdžia ir valdymo sistema Lietuvoje. Lietuvos integracijos į ES pasekmės: įtaka politikos įgyvendinimui.
Politologijos Referatas (22 pus.)


Žiniasklaidos įtaka visuomenės nuomonės formavimui ir politikos procesams
Įvadas. Žiniasklaidos įtaka visuomenės nuomonės formavimui. Žiniasklaidos poreikis visuomenėje. Visuomenės nuomonės tyrimai Lietuvoje. Pasitikėjimas žiniasklaida. Žiniasklaidos įtaka politikos procesams. Santykis tarp žiniasklaidos ir politikos. Žiniasklaida ir politiniai procesai. Išvados. Literatūra ir šaltiniai. Darbo tikslas - išsiaiškinti kokią įtaką žiniasklaida daro visuomenės nuomonės formavimui ir politiniams procesams, ir kaip ji reiškiasi. Uždaviniai. Pristatyti žiniasklaidos ir visuomenės bei žiniasklaidos ir politikos santykį. Išsiaiškinti, koks yra žiniasklaidos poveikis viešajai nuomonei ir politikos procesams, ir kokiu būdu žiniasklaida daro jiems įtaką.
Politologijos Kursinis darbas (15 pus.)


Puslapiai    1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  7 |