Referatai MOKSLO DARBAI KURSINIAI KONSPEKTAI PARUOŠTUKĖS

      PRADŽIA   DARBŲ TIPAI   TAISYKLĖS    PAGALBA    KONTAKTAI

Referatai.eu

Puslapiai    1 | 2 | 3 |  4 | 5 | 6 | 7 | 

Lietuvos, Latvijos, Estijos tarptautinis įvaizdis. Lyginamoji analizė
Įvadas. Lietuvos tarptautinis ivaizdis. Lietuvos žinomumas pasaulyje. Estijos tarptautinis įvaizdis. Latvijos tarptautinis įvaizdis. Išvados. Literatūra. Referato tikslas - išanalizuoti Lietuvos, Latvijos, Estijos tarptautinį įvaizdį. Siekiant šio tikslo iškelti tokie šio darbo uždaviniai. Aprašyti Lietuvos Tarptautinį įvaizdį. Analizuoti Estijos įvaizdį. Nustatyti Latvijos traptautinę padėtį. Darbe buvo taikoma aprašomajo, lyginamojo bei analitinio tyrimo metodai.
Politologijos Referatas (12 pus.)


Lyginamoji demokratijos tipų analizė
ĮVADAS. VISKO PRADŽIA – TRANSFORMACIJA. DEMOKRATIJOS TIPAI. RYŠIAI TARP TIPŲ. TIESIOGINĖ DEMOKRATIJA. KLASIKINĖ DEMOKRATIJA. RADIKALIOJI VYSTYMOSI DEMOKRATIJA. TIESIOGINĖ DEMOKRATIJA. DALYVAUJAMOJI DEMOKRATIJA. ATSTOVAUJAMOJI DEMOKRATIJA. GINAMOJI DEMOKRATIJA. KONKURENCINĖ EILITISTINĖ DEMOKRATIJA. PLIURALIZMAS. TEISĖTA DEMOKRATIJA. TIESIOGINĖ VS ATSTOVAUJAMOJI. IŠVADOS. LITERATŪROS SĄRAŠAS.
Politologijos Referatas (15 pus.)


Lyginamoji politika
Įvairių autorių straipsnių vertimas. D. Collier LYGINAMASIS METODAS. Lyginamojo metodo naujovės. KITŲ METODŲ NAUJOVĖS. Eksperimentinis metodas. Statistinis metodas. Case-study metodas. L.Diamond teiginiai. Apibrėžia demokratiją. Trečios bangos tendencijos. Sąstingis. Konsolidacija. M. S. FISH. Postkomunistinių režimų kaita. Demokratizacija: matavimo problemos. Ekonominiai demokratizacijos rekvizitai. Sociokultūriniai demokratizacijos rekvizitai. Freedom House politinių ir pilietinių teisių apžvalga (1996 – 1997 m.). ALEKSANDER J. MOTYL. SOVIETINIS PALIKIMAS, POSTSOVIETINĖ TRANSFORMACIJA. GARY GEREFFI. Rytų Azijos ir Lotynų Amerikos vystymosi strategijos. Pasaulinės apyvartos grandinės ir regioninis vystymasis. BARBARA GEDDES. Racionalaus pasirinkimo nauda ir ribos. G. Gereffi. Konkuruojančios paradigmos tarpregioniniam lyginimui: vystymosi strategijos ir prekybos grandinės Rytų Azijoje ir Lotynų Amerikoje. R. GUNTER ir A. MUGHAN. KATZNELSON Struktūra ir konfigūracija lyginamojoje politikoje IRA KATZNELSON Struktūra ir konfigūracija lyginamojoje politikoje. Makroanalitinis metodas ir jo pasekmės: Moore ir Skocpol. Modelis, metodas ir žemėlapis: racionalus pasirinkimas komparatyvistinėje ir istorinėje analizėje Margaret Levi. Seymur Martin Lipset Politinis žmogus. Socialiniai politikos pagrindai. M. SHUGART, S. MAINWARING. Prezidentizmas ir demokratija Lotynų Amerikoje.PRŽEVWOLSKIS. RAGINAS LYGINAMŲJŲ METODŲ NAUDOJIMAS ĮVAIROVĖS STUDIJOMS. ROSS. Riggs: Prezidentizmas: bruožų analizė. SCHEDLER. Taras. C. Wright Mills APIE INTELEKTUALINĮ MEISTRIŠKUMĄ.
Politologijos Konspektas (75 pus.)


Marksistinės idėjos
Įvadas. Hegelio kritika. Kas sudaro tikrąją visuomenės gyvenimo bazę? K.Markso teorijų empirinė kritika. Literatūra. Ištrauka iš darbo. Politikos ir visuomenės ryšiai istorijos bėgyje domino ne vieną mokslininką. Pasaulyje yra tūkstančiai į vairiausių schemų, modelių ir teorijų apie aplinkos įtaką politiniams procesams. Vieni mokslininkai įžvelgė labai tiesioginius ryšius tarp politikos ir aplinkos, kiti -mažesnius. K.Markso teorijos yra tik vienos iš nedaugelio, bet galima sakyti užima kraštutinę poziciją, kuri teigia, jog politika teisė ir menas yra visiškai priklausomi nuo visuomenėje vykstančių darbo santykių. Nei teisė nei politika negali vystytis pagal sau būdingus principus, bet yra visiškai priklausomi nuo ekonominių formacijų raidos ir keičiasi paskui juos, įtvirtindami jų pasiekimus.
Politologijos Referatas (2 pus.)


Nacionalizmo ideologijos principai
Įvadas. Nacionalizmo ideologijos principai. Nacionalizmo samprata. Oficialus nacionalizmas. Naujasis nacionalizmas. Nacionalizmo problemos. Nacionalinių valstybių pasaulyje. Nacionalizmo ideologija Lietuvoje. Klaidingų nacionalizmo teorijų sąrašas. Išvados. Nacionalizmas (pranc. nationalisme) – politinė visuomeninė pažiūra ir ideologija, laikanti savo tautos interesus didžiausia vertybe, skelbianti, jog tautinė valstybės nepriklausomybė yra pati geriausia bendruomenės organizacijos forma, paremta kilmės, kalbos, istorijos ir kultūros bendrumu. Feodalizmo epochos įtakoje, XIV – XVI a. Europos politikoje vyksta esminiai pokyčiai. Tai krizės įgalinę žmones atsisakyti visuotinės bendruomenės idėjos ir sukurti naujo tipo bendruomenę – nacionalinę valstybę. Galutinai modernus nacionalizmas įsitvirtina XIX amžiuje, po Pirmojo pasaulinio karo. Jo klestėjimo laikotarpis – tarp I ir II pasaulinių karų.
Politologijos Referatas (15 pus.)


Napoleono užsienio politikos specifika
Įvadas. Kelias į valdžią. Napoleono politikos specifika. Kontinentinė sistema. Išvados. Literatūros sąrašas. Ištrauka iš darbo. Dauguma istorikų Napoleoną Bonapartą laiko viena didžiausių pasaulio istorijos legendų. Šaltakraujiškas strategas, naktis triūsiantis prie naujų užkariavimų planų, nenuilstantis karvedys, kovojantis kariuomenės priešakyje ir savo asmenybės galia suteikiantis kariams nenumaldomą fanatizmą ir pasitikėjimą visu tuo ką valdovas sako ir daro. Napoleonas yra nuolat lyginamas – su Aleksandru Makedoniečiu, Gajumi Julijumi Cezariu, net Adolfu Hitleriu, tačiau nė vienas iš šių karvedžių nebuvo toks didingas kaip Napoleonas.
Politologijos Referatas (8 pus.)


NATO
Kas yra NATO? Istorinė apžvalga. NATO struktūros. Šiaurės Atlanto sąjungos taryba. Karinės struktūros. Bendradarbiavimo su ne NATO valstybėmis struktūros. Lietuvos integracija į NATO. Visuomenės nuomonė: Baltijos šalių gyventojų apklausa. Išvados. Naudota literatūra.
Politologijos Referatas (15 pus.)


Nikolas Makiavelis
N.MAKIAVELIO GYVENIMAS. MAKIAVELIO PAŽIŪROS. NAUDOTA LITERATŪRA. Nuotrauka. Nikolas Makiavelis (Machiavelli) gimė 1469 m. gegužės 3 d. Florencijoje. Jo tėvas buvo pasiturintis, vertėsi juristo praktika. Tačiau šeimos materialinė padėtis vis dėlto neleido Nikolui baigti universiteto. Puikų humanistinį išsilavinimą jis gavo savo šeimoje, taip pat lotynu kalbos stilistikos mokykloje, kurioje pradėjo mokytis būdamas 12 metų. Jo mėgstamais autoriais tapo Tacitas, Ciceronas, Plautas, Titas Livijus. Nikolas daug sykiu skaitė Dantės ir Petrarkos kūrinius, žavėjosi didžiaisiais savo amžininkais Leonardu da Vinčiu, Mikelandželu. Tai padėjo būsimajam mąstytojui puikiai pajusti to meto dvasinę kūlturą, pažinti atgimimo idėjos vidinį turinį.
Politologijos Referatas (8 pus.)


Platono "Valstybė"
Klasė ir Siela. Teisingumas. Nuosavybė ir šeima. Auklėjimas. Ištrauka iš darbo. Asmeninius sugebėjimus Platonas laiko tokiais, kad jeigu lavinimas būtų tinkamai apgalvotas ir kontroliuojamas, susiformuoja darni visuomeninė grupė. Egzistuojančių valstybių bėda ta ir yra, kad auklėjimas jose buvo neteisingas, ir jeigu reikia pagerinti žmonių giminę - tai ugdant įgimtus polinkius tai galima pasiekti. Nedarni visuomenė turėtų suteikti savo piliečiams tas galimybes visapusiškai ugdyti savo sugebėjimus, kurie būtini jų poreikiams patenkinti. Dorovė turėtų būti drauge ir asmeninė ir visuomeninė, o jei yra kitaip, tai išsprendžiama taisant valstybę ir tobulinant individą, kol pasiekiama įmanoma nauda.
Politologijos Konspektas (3 pus.)


Politikos mokslas - socialinis mokslas
Politikos samprata. Politikos mokslo ištakos ir kryptys. Politikos struktūra. Politikos mokslinis aiškinimas. Politikos mokslo raidos etapai.Politikos problematika. Kiekvienas iš mūsų esame nemažai girdėję apie politiką, vienaip ar kitaip su ją susidūrę. Kadangi visi esame skirtingi, tai ir apie politiką turime skirtingas nuomones. Vieni žmonės, pasinėrę i kasdieninio gyvenimo rūpesčius, į politiką nekreipia ypatingo dėmesio ar net sąmoningai stengiasi jos nepastebėti. Kitiems politika sukelia tik neigiamus jausmus, asocijuojasi su apgaule ir tuščiu burnos aušinimu. Pagaliau dar kitiems žmonėms politika atrodo nepaprastai svarbus ir reikšmingas dalykas, vertas didžiausio dėmesio.
Politologijos Referatas (16 pus.)


Puslapiai    1 | 2 | 3 |  4 | 5 | 6 | 7 |