Referatai MOKSLO DARBAI KURSINIAI KONSPEKTAI PARUOŠTUKĖS

      PRADŽIA   DARBŲ TIPAI   TAISYKLĖS    PAGALBA    KONTAKTAI

Referatai.eu

Puslapiai    1 | 2 |  3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 

Kas yra korupcija?
Įvadas. Korupcijos savoka. Korupcija Lietuvoje. Korupcijos sudedamosios dalys. Faktoriai sukurentys korupcines salygas. Išvados. Literatūra. Mano referato tema- kas yra korupcija. Šią temą pasirinkau todėl, kad norėjau daugiau sužinoti apie korupcija, ar yra korupcija ir Lietuvoje, dėl kokių priežasčių atsiranda korupcija mūsų gyvenime, taip pat kas lemia tų priežasčių atsiradimą visuomenės gyvenime. Šia tema rašoma daugelyje internetinių svetainių, taip pat žurnaluose apie politiką
Politologijos Referatas (9 pus.)


Konservatizmas
Turinys. Konservatizmo atsiradimas. Konservatizmo formavimasis. Konservatizmo principai. Konservatizmas kaip liberalizmo ir socializmo atmaina. Neokonservatizmas. Konservatizmas lietuvoje. Išvados. Konservatizmas, priešingai nei kiti politiniai judėjimai, sulaukia itin prieštaringų vertinimų plačiojoje visuomenėje. Jie yra ir mėgiami, ir smerkiami, ir ignoruojami. Visų pirma dėl jų keliamų idėjų, uždavinių ir gana keistoko permainų vengimo bei bet kokių naujovių atmetimo.
Politologijos Referatas (12 pus.)


Konservatizmas: už ir prieš
Konservatizmo kritika. Perdėta pagarba tradicijoms. Pokyčių baimė. Konservatoriai neturi ateities vizijos. Konservatoriai atmeta teisę sukilti. Konservatizmas- sureikšmina tarpines institucijas. Konservatizmas neigia žmogaus racionalumą. Konservatoriai perdeda nuosavybės vaidmenį. Konservatoriai- prieš feminizmą. Konservatizmas- prieš paslankiąją nuosavybę. Konservatizmas prieš paskirstymą. Konservatizmas- prieš jaunimą. Konservatizmas ir tradicijos. Konservatizmas ir pokyčių baimė. Konservatizmo ateities vizija. Konservatizmas ir sukilimai. Konservatizmas ir tarpinės institucijos. Konservatizmas ir žmogaus racionalumas. Konservatizmas ir nuosavybė. Konservatizmas ir moterų teisės. Konservatizmas ir vertybiniai popieriai. Konservatizmas ir paskirstymas. "Mes esame jauni, bet konservatyvūs."
Politologijos Referatas (6 pus.)


Konservatizmo ideologija
Įvadas. Konservatizmo ištakos. Konservatizmo principai. Neokonservatizmas. Lietuvos konservatoriai. Išvados. Literatūros sąrašas. Darbo objektas: konservatizmo ideologija. Darbo tikslas: išanalizuoti konservatizmo politinę ideologiją. Darbo uždaviniai. Atskleisti konservatizmo ideologijos ištakas ir jos susiformavimo priežastis. Atskleisti pagrindinius konservatizmo principus. Atskleisti neokonservatizmo susiformavimą, panašumus bei skirtumus nuo klasikinio konservatizmo. Atskleisti konservatizmo buvimą Lietuvoje.
Politologijos Referatas (14 pus.)


Korupcijos kontrolė ir prevencijos
Pateikite 2-3 korupcijos apibrėžimus. Trumpai apibūdinkite korupcijos nagrinėjimo raidą Lietuvoje. Išvardinkite korupcijos rūšis, kurios pagal veikimo sritį pripažįstamos Lietuvoje. Įvardinkite sudedamąsias korupcijos dalis. Trumpai jas apibūdinkite. Į kokias grupes korupciją skirsto Lietuvos Respublikos Specialiųjų tyrimų tarnyba (LR STT). Trumpai jas aprašykite. Korupcijos tyrimo metodai. Etinė-kultūrinė korupcijos teorija. Integruota korupcijos teorija. Asmenybės neutralizavimo teorija. Paaiškinkite, kas tai yra "mažoji" ir "didžioji" korupcija. Kuo jos skiriasi? Kokia tarptautinė organizacija Lietuvoje atlieka korupcijos indekso skaičiavimus. Korupcinio pobūdžio nusikalstamos veikos. Kyšininkavimo klasifikavimo kategorijos. Trumpai jas apibūdinkite. Apibūdinkite sisteminės korupcijos indeksus. Valstybės tarnyba ir viešasis interesas. Sėkmingos kovos su korupcijos apraiškomis prielaidos (kokiais visuotinais pripažįstamais elementais turi būti pagrįsta ilgalaikė kovos su korupcija programa?) Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymo paskirtis. Lietuvos Respublikos (LR) nacionalinės kovos su korupcija programos tikslas. Korupcijos prevencijos tikslas. Kokios korupcijos prielaidos nurodytos Lietuvos Respublikos (LR) nacionalinės kovos su korupcija programoje? Kokie yra priimti Lietuvoje teisės aktai, priskirtini antikorupciniams? Korupcijos prevencijos priemonės. Svarbiausi kovos su korupcija uždaviniai. Korupcijos prevenciją vykdančios įstaigos.
Politologijos Konspektas (10 pus.)


Lietuvių politinių partijų požiūris į karą 1914 metais
Ištrauka iš darbo.1914 metais dėl vietos po saule kariauti pradėjo Europos valstybės. Karas vyko tarp dviejų blokų: Trilypės sąjungos vienoje pusėje (Susidedančios iš Vokietijos, Austro-Vengrijos, Turkijos ir kitų smulkesnių valstybėlių, ir Antantės (susidedančios iš Rusijos, Prancūzijos ir Didžiosios Britanijos). Europos dešiniojo sparno partijos kaip ir dera buvo tikėtis, tuoj pat paskelbė, kad jų tikslas yra savos Vyriausybės pergalė. Svarbiausias klausimas buvo tas kaip pasielgs Europos socialistų partijos, kurios jau tada buvo apsijungusios į II tarptautinį socialistų Internacionalą.
Politologijos Referatas (2 pus.)


Lietuvos narystės ES privalumai ir trūkumai
ĮVADAS. ES KAIP TARPTAUTINĖ ORGANIZACIJA IR LIETUVOS KELIAS Į JĄ. Trumpa ES istorija. ES šiandien. NARYSTĖS ES PRIVALUMAI IR TRŪKUMAI. Narystės ES privalumai. Narystės ES trūkumai. IŠVADOS. LITERATŪRA. PRIEDAI. Pagrindinės Europos Sąjungos istorijos datos. Europos Sąjungos narės (27) 2007 m. Narystės ES privalumai. Narystės ES trūkumai. LYGINAMOJI LIETUVOS IR ES RODIKLIŲ VIDURKIŲ ANALIZĖ.
Politologijos Kursinis darbas (20 pus.)


Lietuvos respublikos seimas
Įžanga. Seimas - valstybinės valdžios atstovaujamoji institucija Lietuvoje. Seimo formavimas. Pirmalaikiai Seimo rinkimai. Seimo nario teisinis statusas. Seimo nario teises ir pareigos. Seimo nario imunitetas. Seimo nario patraukimo atsakomybėn tvarka. Seimo struktūra. Esminiai Seimo Pirmininko įgaliojimai. Seimo valdybos įgaliojimai. Seniūnų sueigos įgaliojimai. Pagrindiniai Seimo komitetų įgaliojimai. Seimo kompetencijos bruožai. Seimo aktų rūšys. Įstatymų leidybos procesas ir jo stadijos. Prezidento veto teisė. Apkaltos procesas kaip parlamentinė procedūra. Apkaltos pagrindai.
Politologijos Referatas (21 pus.)


Lietuvos socialdemokratų partija
Lietuvos socialdemokratų partija. Lietuvos socialdemokratų partijos istorinė apžvalga. Lietuvos socialdemokratų programa. Lietuvos socialdemokratų partijos Klaipėdos miesto skyriaus 2007 metų savivaldybės tarybos rinkimų programa. Klaipėdos miesto socialdemokratų rinkimų sąrašas. Partijų mandatai Lietuvoje. IŠVADOS. Literatūros sąrašas.
Politologijos Referatas (11 pus.)


Lietuvos tautinės mažumos – lenkų – istorija
Tautinės mažumos konkretaus apibrėžimo dar nėra ne tik Lietuvos įstatymuose, bet ir tarptautiniuose dokumentuose. 1966 metais Jungtinėje Tautų Organizacijoje (JTO) buvo priimtas “Tarptautinis pilietinių ir politinių teisių paktas”, kuriame skelbiama - “Tose valstybėse, kur yra etninių, religinių ir kalbinių mažumų, asmenims, priklausantiems tokioms mažumoms, negali būti atimta teisė drauge su kitais jų grupės nariais turėti savo kultūrą, išpažinti ir praktikuoti savo religiją ar naudotis savo kalba” (3 knyga, 73 psl.). Vėliau, t.y. 1992 metais, JTO Generalinėje Asamblėjoje mažumoms priklausančių asmenų teisės yra išplečiamos – jiems suteikiama teisė aktyviai dalyvauti visuomeniniame gyvenime, steigti savo organizacijas, palaikyti ryšius su kitais savo grupės nariais, tačiau nė viename tarptautiniame mažumų teises nusakančiame dokumente nėra skatinamas autonomiškumas ar atsiskyrimas.
Politologijos Referatas (5 pus.)


Puslapiai    1 | 2 |  3 | 4 | 5 | 6 | 7 |