Referatai MOKSLO DARBAI KURSINIAI KONSPEKTAI PARUOŠTUKĖS

      PRADŽIA   DARBŲ TIPAI   TAISYKLĖS    PAGALBA    KONTAKTAI

Referatai.eu

Aktų pavyzdžiai
Bylų perėmimo aktas. Naikinti atrinktų bylų aktas. Aktas dėl trūkstamų tarptautinių žodžių žodynų. Buhalterė, perdavė, o archyvo vedėja priėmė bylas. Atrinkos naikinti šios bylos, kurių saugojimo terminas pasibaigęs.
Raštvedybos Pavyzdys (3 pus.)


Atsisakymo susipažinti su drausmės nuobaudos skyrimu aktas
Komisija, sudaryta iš personalo skyriaus konsultanto Virgainio Paskliundos, juriskonsulto Regimanto Lukausko ir ekspedicijos tarnybos vedėjo Vinco Verstinio, atsisakymo pasirašyti faktą įteisina aktu.
Raštvedybos Pavyzdys (1 pus.)


Buhalterio pareiginė instrukcija
Pagrindinė buhalterio funkcija yra tvarkyti įstaigos ūkinės – finansinės veiklos buhalterinę apskaitą. Įstaigos buhalterį priima ir atleidžia direktorius. Įstaigos buhalteris savo darbe vadovaujasi Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos pagrindų įstatymu, norminiais aktais, reguliuojanččiais apskaitos ir atskaitomybės tvarkymą, mokesčių mokėjimą ir deklaravimą, direktoriaus įsakymais, vidaus darbo tvarkos taisyklėmis ir šia instrukcija.
Raštvedybos Pavyzdys (1 pus.)


Darbuotojo charakteristika
Darbuotojo charakteristikos pavyzdys
Raštvedybos Pavyzdys (1 pus.)


Dievo šeima išlieka amžinai. Ką tai reiškia
Tikslai ir uždaviniai. Išsiaiškinti, kas sudaro Dievo šeimą. Išmokti maldą už mirusiuosius. Išsiaiškinti, kaip galima pagerbti mirusiuosius. Įžanga. Situacija iš gyvenimo. Temos skelbimas. Dievo žodžio skelbimas. Tikėjimo tiesų pritaikymas. Įtvirtinimas.
Religijos Pavyzdys (3 pus.)


Dokumentų pavyzdžiai
Buhalterės pareiginė instrukcija. Įsakymas dėl pervedimo į kitas pareigas. Posėdžio protokolas. Prašymas dėl atleidimo iš darbo. Prašymas dėl dokumentų išdavimo. Pažyma apie mėnesinį darbo užmokestį. Pažyma apie Lietuvos Respublikos teatrų dokumentų tvarkymą ir saugojimą. Tarnybinis pranešimas apie raštvedybos instrukcijos reikalavimų pažeidimus. Dėl bendradarbiavimo. Susidėvėjusio inventoriaus nurašymo aktas.
Raštvedybos Pavyzdys (11 pus.)


Ilgalaikis ugdymo planas metams. Anglų kalba
2 klasė. Klasių charakteristika. Priemonės. Mokymo tikslas. Mokymo uždaviniai. Vertinimas. Pamokų ciklo. pavadinimas. Gebėjimai. Valandos. Vertinimas. Integracija. Pastabos.
Pedagogikos Pavyzdys (5 pus.)


Ilgalaikis ugdymo planas metams. Kūno kultūra
7 klasė. Priemonės. Klasės/ grupės charakteristika. Tikslas. Uždaviniai. Vertinimas. Nuostatos. Integracija. Mėnuo. Ciklo/temos pavadinimas. Valandų skaičius. Gebėjimai. Vertinimas. Pastabos.
Pedagogikos Pavyzdys (3 pus.)


Ilgalaikis ugdymo planas metams. Muzika
Dalykas: MUZIKA. Klasė (koncentras): 5-6. Muzikos dalyko tikslas 5-6 klasėse. Vertinimas: (mokyklos nustatyta tvarka - 10 balų sistema ar įskaita). Dirbama pagal: 2008 m. patvirtintą muzikos bendrąją programą pagrindiniam ugdymui. Bendrosios programos: įgyjamos nuostatos, gebėjimai, žinios ir supratimas. Veiklos sritys / Kompetencija / Nuostatos / Gebėjimai / Žinios ir supratimas.
Pedagogikos Pavyzdys (13 pus.)


Ilgalaikis ugdymo planas metams. Muzika (2)
Dalykas: MUZIKA. Klasė (koncentras): 7-8. Muzikos dalyko tikslas 7-8 klasėse - populiariosios muzikos fenomenas, populiariosios ir akademinės muzikos sąsajų paieška. Vertinimas: (mokyklos nustatyta tvarka - 10 balų sistema ar įskaita). Dirbama pagal: 2008 m. patvirtintą muzikos bendrąją programą pagrindiniam ugdymui. Bendrosios programos: įgyjamos nuostatos, gebėjimai, žinios ir supratimas. Veiklos sritys / Kompetencija / Nuostatos / Gebėjimai / Žinios ir supratimas.
Pedagogikos Pavyzdys (11 pus.)


Puslapiai:
 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |