Referatai MOKSLO DARBAI KURSINIAI KONSPEKTAI PARUOŠTUKĖS

      PRADŽIA   DARBŲ TIPAI   TAISYKLĖS    PAGALBA    KONTAKTAI

Referatai.eu

Administracinė teisė (3)
Administracinės teisės dalykas ir sąvoka. Administracinės teisės ir gretimų teisės šakų santykis. Administracinės teisės sistema. Administracinės teisės šaltiniai, jų rūšys. Administracinės teisės mokslas (mokslo dalykas, šaltiniai). Administracinės teisės sisteminimas ir kodifikavimas. ADministracinės teisės normos sąvoka ir struktūra. Administracinės teisės normų rūšys. Administracinės teisės normų galiojimas. Administracinės teisės normų realizavimas. Administracinių teisinių santykių sąvoka, struktūra ir ypatumai. Administracinių teisinių santykių dalyviai. jų administracinis teisnumas ir veiksnumas. Administracinių teisinių santykių rūšys. Administracinių teisinių santykių atsiradimo, pasikeitimo ir pasibaigimo pagrindai. Valstybinio valdymo sąvoka, struktūra ir pagrindiniai principai. Bendroji valdymo sąvoka. Socialinis valdymas. Valstybinio valdymo pagrindiniai bruožai, struktūra ir sąvokos apibrėžimas. Pagrindiniai valstybinio valdymo principai. Valstybinio valdymo organai. Valstybinio valdymo organų sąvoka, teisinė padėtis ir vieta kitų valstybės organų bei administracinės teisės subjektų sistemoje. Valstybinio valdymo organų sistema. Organizacinė valstybinio valdymo organų vidaus struktūra. Teisiniai valstybinio valdymo organų formavimo pagrindai ir tvarka. Valstybinio valdymo organų klasifikavimo pagrindai. Lietuvos Respublikos vyriausybė. LRV samprata. LRV sudėtis ir formavimo tvarka. LRV kompetencija, programa, funkcijos. LRV įstatymų leidybos iniciatyvos teisė. LRV vykdoma ministerijų ir kitų valstybinio valdymo institucijų veiklos kontrolė. LRV veiklos organizavimas. vyriausybės posėdžiai. LRV aktai ir jų priėmimo tvarka. LRV atsakomybė ir atskaitomybė. LRV pirmininko ir ministrų teisinė padėtis, jų neliečiamumo garantijos. LRV komisijos. LRV kanceliarija. LRV ir vietos savivaldybių santykiai. Lietubos Respublikos ministerijos ir kiti centriniai valstybinio valdymo organai. Apskrities valdymas. Valstybiniai tarnautojai. Valstybinės tarnybos sąvoka ir pagrindiniai principai. Valstybinių tarnautojų sąvoka ir jų teisinės padėties pagrindai. Valdininkų teisinis statusas. Pareigų valstybės tarnyboje ėjimo ir atleidimo iš pareigų administracinis teisinis reguliavimas. Valstybės tarnautojų teisinė atsakomybė (drausminė, administracinė, civilinė, baudžiamoji). Savivaldybių institucijos. Piliečiai. Nevalstybinės organizacijos. Valstybinio valdybo formų sąvoka ir rūšys. Valstybinio valdymo metodų sąvoka ir rūšys. Valstybinio valdymo aktai. Valstybinio valdymo akto sąvoka ir juridinė reikšmė. Valstybinių valdymo aktų ir kitų teisinių aktų ir dokumentų (teismo, prokuratūros, notariato aktų, civilinių sandorių, tarnybinių ir asmens dokumentų skirtingumas. Valstybinio valdymo aktų rūšys. Valstybinio valdymo aktams (VVA) keliami reikalavimai ir jų nesilaikymo padariniai. Valstybinio valdymo aktų rengimo, svarstymo, priėmimo, paskelbimo ir įsigaliojimo tvarka. Administracinė teisinė prievarta. Administracinės teisinės prievartos esmė ir jos ypatumai. Administracinių teisinių prievartos priemonių rūšys (prevencinės, kardomosios, atsakomybės priemonės). Administracinės atsakomybės sąvoka, jos ypatumai. Administracinės atsakomybės principai. Administracinės atsakomybės ir kitų teisės atsakomybės rūšių (baudžiamosios, civilinės) skirtingumas. Administracinės teisės pažeidimo sąvoka, juridinė sudėtis analizė (pažeidimo objektas, subjektas, objektyvusis ir subjektyvusis aspektai). Administracinių nuobaudų (atsakomybės priemonių) esmė ir rūšys. Pagrindinės ir papildomos nuobaudos. Organai, nustatantys administracinės teisės pažeidimus. Organai (pareigūnai), skiriantys administracines nuobaudas teisės pažeidėjams. Administracinių nuobaudų skyrimo bendrosios taisyklės: nuobaudų skyrimas padarius kelis administracinius teisės pažeidimus; nuobaudų skyrimo senaties terminai; atsakomybę lengvinančios ir sunkinančios aplinkybės. Aplinkybės, šalinančios veikos pavojingumą ir priešingumą teisei. Būtinasis reikalingumas. Būtinoji gintis. Terminas, kuriam pasibaigus laikoma, kad asmuo nebuvo baustas administracine nuobauda. Administracinių teisės pažeidimų bylų teisenos (proceso) sąvoka, uždaviniai ir pagrindiniai principai. Administracinės teisės pažeidimų bylų teisenos (proceso) užtikrinimo priemonės. Asmenys, dalyvaujantys administracinio teisės pažeidimo bylos procese. Įrodymai administracinių teisės pažeidimų bylose. Administracinės teisenos pažeidimų bylų teisenos (proceso) stadijos: bylos iškėlimas, bylos nagrinėjimas, nutarimo priėmimas, nutarimo apskundimas, nutarimo vykdymas. Valstybinio valdymo teistumo užtikrinimas. Valstybinio valdymo teisėtumo užtikrinimo esmė ir būdai. KOntrolės samprata, uždaviniai, principai. Kontrolės rūšys. Konstitucinė kontrolė. Valstybinio valdymo organų vykdoma kontrolė: vyriausybės, centrinių šakinių valdymo organų, finansų ir kredito organų kontrolė. Valstybės kontrolė, jos uždaviniai, organai, teisės, taikomos poveikio priemonės. Apskrities organų vykdoma kontrolė. Vietos savivaldos institucijų vykdoma kontrolė. LR savivaldybių administracinės priežiūros įstatymas. Gyventojų pareiškimų prašymų, pasiūlymų ir skundų valstybinio valdymo organuose, įstaigose, įmonėse ir organizacijose nagrinėjimas. Teisinis gyventojų pareiškimų, prašymų, pasiūlymų ir skundų valstybinio valdymo organuose, įstaigose, įmonėse ir organizacijose nagrinėjimo reglamentavimas. Gyventojų pareiškimų, prašymų, pasiūlymų, skundų samprata. Gyventojų pareiškimų, prašymų, pasiūlymų ir skundų pateikimo, priėmimo tvarka, terminai ir padariniai.
Teisės Špera/ paruoštukė (49 pus.)


Agrochemijos pagrindai
Agrochemijos mokslo istorija, objektai ir metodai. Augalų mityba per šaknis. Trąšų fiziologinė reakcija ir panaudojimo būdai. Elementų pasiskirstymo dėsningumai augaluose ir dirvožemyje. Amonifikacija. Trąšų sorbcijos rūšys dirvožemije. Dirvožemių rūgštumo rūšys, rūgštėjimo priežastis. Sorbuotų bazių suma ir prisotinimo bazėmis laipsnis. Dirvų reakcijos reikšmė augalams ir mikroorganizmams. Pramoninės kalkinės medžiagos ir jų panaudojimas. Pramoninės atliekos, vietinės kalkinės medžiagos ir jų panaudojimas. Kalkių sąveika su dirvožemiu, normų apskaičiavimas ir efektyvumas. Azoto trąšų grupės. Amonio nitratinės trąšos. Amoniakinės trąšos birios ir skystos. Karbamido - amonio salietros (KAS) tirpalas ir jo panaudojimas. Karbamidas ir kalcio sinamidas. Azoto trąšų parinkimas ir panaudojimas. Fosforo trąšų sorbavimas dirvožemyje, jų įtaka augalams. Fosforo trąšų žaliavos. Granuliuotas ir paprastas superfosfatas, jo gamyba ir panaudojimas. Dvigubas superfosfatas. Percipitatas. Befluoris fosforas. Fosforitmilčiai, kaulamilčiai ir jų panaudojimas. Fosforo trąšų parinkimas, tręšimo laikas, normos. Kalio įtaka augalams ir jo formos dirvožemyje, trąšų žaliavos. Kalio chlorido ir kalio druskos gamybos būdai, jų panaudojimas. Kalio sulfatas, kalimagnezija, kalimagas. Potašas, pelenai, neutralios kalio trašos. Kalio trąšų normos, panaudojimo laikas. Sudėtinės trąšos, jų teigiamos ir neigiamos savybės. Azofoska, nitrofoska, kristalinas ir kitos kombinuotos kompleksinės trąšos. Skystos kompleksinės trąšos. Mineralinių trąšų sandeliavimas. Mikroelementų panaudojimo būdai. Boro, molibdeno reikšmė ir jų trąšos. Mangano bei cinko reikšmė ir jų trąšos. Vario, kobalto trąšų panaudojimas. Organinių trąšų rūšys. Mėšlo cheminė sudėtis, jo tiesioginė ir netiesioginė įtaka augalams. Mėšlo rūšys, pagrindinės kraiko rūšys. Mėšlo perpuvimo laipsniai. Mėšlo laikymo būdai. Kraikinio mėšlo panaudojimas tręšimui. Bekraikio (skysto ir pusiau skysto) mėšlo panaudojimas. Srutos, jų panaudojimas. Durpių tipai, jų panaudojimas tręšimui, kraikui, kompostavimui. Sapropelių charakteristika ir panaudojimas tręšimui. Žaliajai trąšai auginamų augalų savybės, tręšimo būdai. Bakterinės trąšos.
Žemės ūkio Špera/ paruoštukė (2 pus.)


Akies sandara ir ligos. Žmogaus nervų sistema.
Ašarų liaukų gaminamas skystis (ašaros) drėkina jautrią regeną ir išplauna į ją patekusius smulkius svetimkūnius; ašarų perteklius ašariniu nosies lataku nuteka į nosies ertmę. Rainelės vidury esančia anga (vyzdžiu) šviesa patenka į akies vidų. Vyzdys prietemoje išsiplečia, o ryškiai apšviestas susitraukia. Fotoaparato lęšius atstoja akies priekinėje dalyje šviesos spindulius laužianti ragena, akies kamerų skystis ir lęšiukas. Pro lęšiuką prasigavusi šviesa eina per stiklakūnį – į drebučius panašią medžiagą. Užpakalinėje akies dalyje esančioje tinklainėje susidaro regimo daikto atvaizdas. Tinklainėje prasideda regos nervas, kuris perduoda impulsus smegenims. Vieta, iš kurios išeina regos nervas, vadinama akląja dėme, nes joje nėra šviesai jautrių ląstelių... Nervų sistemą sudaro nervinės ląstelės – neuronai. Jie turi kūną ir ataugas. Trumpesnės, gana išsišakojusios, nervinius impulsus perduodančius į neuroną ataugos – dendritai, – aksonai, arba neuritai, perduodantys impulsą iš neurono kūno. Neuronas turi tik vieną aksoną ir vieną ar kelis dendritus. Impulsas yra elektrinės prigimties signalas, plintantis nervinėmis ląstelėmis. Iš aksono impulsas neuroharmonų pagalba 100-130 m/s greičiu perduodamas į kito neurono dendritus, iš kurių toliau sklinda į neurono kūną. Aksonai būna mielininiai, t.y. padengti mielino dangalu ir atrodo balti, arba nemielininiai, sudaryti iš nemielininių nervinių skaidulų ir atrodo pilki...
Biologijos Špera/ paruoštukė (1 pus.)


Algoritmai
Paieška paprastame sąraše. Nuosekli paieška. Paieška interpoliavimas. Binarinė paieška. Posąrašio ribų nustatymo metodas. Posąrašio dydžio nustatymo metodas. Ribos numeris visada laipsnyje. Principas "Skaldyk ir valdyk". Rekurentinių lygčių sprendimas. Balansavimas (skaidymas į vienodas dalis). Dinaminis programavimas. Rūšiavimo algoritmai. -k- mačių kortežų rūšiavimas. nevienodo ilgio kortežų rūšiavimas. Rūšiavimas lyginant elementus. "Burbuliuko" metodas. Iterpimo metodas. Eksperimentinis statistinis algoritmų tyrimas. Dviejų programų eksperimentinis - statistinis tyrimas. Binarinis įterpimo algoritmas. Rūšiavimas išrinkimu. -Rūšiavimas piramide. Rūšiavimas suliejimu (sujungimu). Rūšiavimas suskaldymu (quick sort). Optimalus rūšiavimas. Išrinkimas. Max. elem. Išrinkimas iš n elementų sekos. Sekančio didžiausio elemento radimas (-jų max radimas). Geriausio (max) ir blogiausio (min) elem. Išrinkimas k-ojo didesnio elem. išrinkimas (be rūšiavimo). Alg - išrinkimas su randomizacija. Algoritmo išrinkimas be randomizacijos. Veiksmai su aibėmis (DS požiūriu). Kraskalo algoritmas. Paskirstymo metodas (heširavimo). Optimalūs binarinės paieškos medžiai. Operacijų apjungti ir rasti atlikimo algoritmas. Kraskalo algoritmų įpatumai. Aibes galime vaizduoti medžiais. Algoritmai grafuose. Paieška į gylį. Grafo labiausia susijusių dalių išskyrimo algoritmas. Paieška į gylį oreintuotame grafe. Stipriai susijusių dalių išskyrimas orientuotame grafe. Grafų susietumo matrica. Susietumo matricų daugyba. Trumpiausio kelio radimas. Uždavinys su vienu šaltiniu (Deikstros algoritmas).
Informatikos Špera/ paruoštukė (3 pus.)


Algoritmai. Programavimas
PAIEŠKA PAPRASTAME SĄRAŠE. Nuosekli paieška. Paieška interpoliavimas. Binarinė paieška. Posąrašio ribų nustatymo metodas. Posąrašio dydžio nustatymo metodas. Ribos numeris visada 2 laipsnyje. Principas - ‘Skaldyk ir valdyk’. Rekurentinių lygčių sprendimas. Apie rekurentinės lygties tipo T(n)=aT(n\c)+f(n), kur a≥1, c≥1, f(n)-teigiama f-ja. Balansavimas (skaidymas į vienodas dalis. Dinaminis programavimas. RŪŠIAVIMO ALGORITMAI. K-mačių kortežų rūšiavimas. Nevienodo ilgio kortežų rūšiavimas. Rūšiavimas lyginant elementus. “Burbuliuko” metodas. Įterpimo metodas. Ekspermentinis statistinis algoritmų tyrimas. Dviejų programų ekspermentinis- statistinis tyrimas. Binarinis įterpimo algoritmas. Rūšiavimas išrinkimu. Iš pradžių išrenkame. Rūšiavimas piramide. Rūšiavimas suliejimu (sujungimu). Rūšiavimas suskaldymu (quick sort). Optimalus rūšiavimas. IŠRINKIMAS. Maksimalaus elemento išrinkimas iš n elementų sekos. Sekančio didžiausio elemento radimas (2-ų max radimas). Geriausio (max) ir blogiausio (min) elemento išrinkimas. k-ojo didesnio elem. Išrinkimas[be rušiavimo]. Išrinkimas be randomizacijos. Veiksmai su aibemis(DS požiuriu). Kraskalo alogoritmas. Paskirstymo metodas (heširavimo). Optimalūs binarinės paieškos medžiai. OPERACIJŲ APJUNGTI IR RASTI ATLIKIMO ALGORITMAS. ALGORITMAI GRAFUOSE. Paieška į gylį. Grafo labiausiai susijusių dalių išskyrimo algoritmas. Paieška į gylį orentuotame grafe. Stipriai susijusių dalių isškyrimas orentuotame grafe. Grafų susietumo matrica. Trumpiausio kelio radimas. Uždavinys su vienu šaltiniu (Deiks-tros algoritmas).
Informatikos Špera/ paruoštukė (3 pus.)


Aminai. Aminorūgštys. Baltymai
Aminai. Aminorūgštys. Baltymai
Chemijos Špera/ paruoštukė (1 pus.)


Anglų kalbos sudėtiniai veiksmažodžiai
72 sudėtiniai veiksmažodžiai. To ask after smb. - teirautis. To break down - sulūžti, nuliūsti, blogai nusiteikti (stop irorhing). To break out - išlaužti, išsiveržti, ištrūkti (begin suddenly). To bring up - prižiūrėti, auklėti. To call for smb. - užvažiuoti ir pasiimti.
Anglų kalbos Špera/ paruoštukė (2 pus.)


Antikos filosofijos santrauka
TALIS. ANAKSIMANDRAS. ANAKSIMENAS. HERAKLITAS. PARMENIDAS. EMPEDOKLIS. ANAKSAGORAS. DEMOKRITAS. SOFISTŲ PAŽINIMO SAMPRATA. SOFISTŲ SOCIALINĖS TEORIJOS. SOKRATO ETIKA. PLATONO BŪTIES TEORIJA. PLATONO PAŽINIMO TEORIJA. PLATONO ETIKA. PLATONO SOCIALINĖ TEORIJA, IDEALIOS VALSTYBĖS TEORIJA. PLATONO GAMTOS TEORIJA. PLATONO SIELOS TEORIJA. ARISTOTELIO BŪTIES TEORIJA. Pagrindiniai teiginiai ir sąvokos.
Filosofijos Špera/ paruoštukė (3 pus.)


Apdailos medžiagos
Pagrindinės medžiagos savybės. Fizinės savybės. Mechanines savybes. Apdailos medžiagos ir gaminiai iš dekoratyvinio akmens. Giluminės uolienos. Išsiliejusios uolienos. Metamorfinės. Plastmases gaminiai. Stiklas ir stiklo gaminiai. Betonai. Statybiniai skiediniai. Medienos ydos. Medienos gaminiai.
Statybos Špera/ paruoštukė (1 pus.)


Apgyvendinimo sistemos
Apgyvendinimo sistemos. Monocentrinė sistema. Policentrinė sistema. Mišrioji sistemos. Žiedinės sistemos. Švytuoklinė migracija. Norint tolygiai paskirstyti gyventojus reikia... Miesto teritorija skirstoma. Miesto funkcinės zonos. Miesto įtakos zonos nustatymas. Pramonės ir sandelių zona. Pramonio raj. plotas. Įmonę iškelti arba palikti nuliamia eilė veiksnių... Viso miesto sandelius galima suskistyti pagal paskirtį... Gyvenamoji zona. Tokia trilaipsnė sistema. Aptarnavimo įm. grupavimas į centrus. Gyvenamosios zonos struktūra priklauso nuo... Gyvenamosios teritorijos plotas. Poilsio teritorijos. Mieste poilsio zonas galima suskirstyti į... Želdinių plotai skirstomi į... Miesto plano struktūros formavimas... Planas priklauso nuo... Sudarant planą reikia atsižvelgti į... Miestų teritorija plečiasi... Atsižvelgiant į funkcijas ribojančius veiksnius plano struktūra gali būti... Statiškos struktūros. Dinamiškos struktūros plane. Teigiamos plėtojimo pusės. Tobulesnis miesto planas sudarytas iš kopleksinių gamybinių ir gyvenamųjų rajonų. Kompaktiško miesto idėja. Išsklaidytos struktūros miestus. Miesto transportas ir gatvių tinklas. Miesto transporto ryšiai. Miesto transporto eismas. Lietuvoje transporto arterijos klasifikuojamos. Gyvenamųju ir pramonės raj. projektavimui reikalingi rodikliai.
Geografijos Špera/ paruoštukė (1 pus.)


Puslapiai:
 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |