Referatai MOKSLO DARBAI KURSINIAI KONSPEKTAI PARUOŠTUKĖS

      PRADŽIA   DARBŲ TIPAI   TAISYKLĖS    PAGALBA    KONTAKTAI

Referatai.eu

 
Paieškos "vincas mykolaitis putinas" rezultatai: (18)

  • Ieškokite referatų ar kitų mokslo darbų pagal loginius raktažodžius, pvz.: darbą "Istorijos žinios ir jų struktūravimas" surasite pagal šiuos raktažodžius: struktūravimas, istorijos, žinios
  • Ieškomas žodis turi būti ilgesnis nei 3 (trys) simboliai
  • Svarbu ieškokite naudodami tik lietuviškas raides, kadangi užklausos bus tikslesnės.
  • Jei vis dar nesiseka rasti darbo - parašykite mums!


vincas mykolaitis putinas, eilėraščio Rūpintojėlis interpretacija
vincas mykolaitisputinas – nepavergtosios priklausomybės metų lyrikas. Jo kūryba subjektyvi, išryškinamas asmeniškas gamtos pajautimas, ryškūs simbolizmo bruožai. putinas – žmogus, rymantis nakties prieglobstyje, susimąstęs, siekiąs svajingų aukštumų. Šis Vinco Mykolaičio – Putino eilėraštis atskleidžia dramatinę įtampą tarp žmogaus prigimties ir idealių – būties aukštumų. Eilėraštyje iškyla lyrinio „aš“ būties suvokimas beribėje erdvėje

vincas mykolaitis-putinas
Vinco Mykolaičio-Putino biografija. V. M. Putino garbės titulai. Ankstyvoji kūryba. "Tarp dviejų aušrų" (1927). “Altorių šešėly”. RAŠTAI. KNYGOS. KNYGOS KITOMIS KALBOMIS. Romanai. Eilėraščių rinkiniai. Kritika. “Klajūnas”. Išsamiau apie Vinco Mykolaičio-Putino memorialinį muziejų. KLAIPĖDOS DRAMOS TEATRAS. Pašto ženklas. Informacijos šaltiniai. vincas mykolaitis gimė ūkininkų šeimoje Pilotiškių kaime (Marijampolės r.). Mokėsi Marijampolės gimnazijoje ir 1909 baigęs keturias klases įstojo į Seinų kunigų seminariją. Nuo 1911 metų ėmė spausdinti savo kūrybą Putino slapyvardžiu. 1915 buvo įšventintas į kunigus ir pradėjo studijuoti Petrapilio dvasinėje akademijoje. 1917 išleido pirmąjį lyrikos rinkinį "Raudoni žiedai". Gavęs stipendiją studijoms Vakarų Europoje, 1918 metais išvyko į Šveicariją, Fribūro universitete studijavo filosofiją bei filosofijos ir meno istoriją.

vincas mykolaitis-putinas
Gyvenimo faktai. Asmenybės bruožai. Pasaulėžiūra. Kūryba, kūriniai. Kūrybos bruožai.Svarbiausias kūrinys. Sąvokos.

vincas mykolaitis-putinas. "Altorių šešėly"
Ištrauka iš darbo. Lietuvių literatūros klasiką Vincą Mykolaitį-Putiną pamilstame bundančios jaunystės metais, skaitydami jo romaną „Altorių šešėly“. Šis kūrinys, pasirodęs 1933 metais, tampa kelrode žvaigžde, vedančia į prasmingą gyvenimą. Iš jo mokomės gražiai jausti, pažinti save, ilgėtis kilnių gėrio ir grožio idealų, suvokti asmenybės vertę. Patekę į pagrindinio romano herojaus Liudo Vasario – ieškančio savęs, besiblaškančio tarp kunigystės ir poeto talento jaunuolio - pasaulį, įžengiame ir į poezijos sritį, pradedame suprasti žmogiškuosius individualybės pradus, jos vidaus konfliktus, kūrybą žadinančius džiaugsmo ir skausmo išgyvenimus.

vincas mykolaitis-putinas "Altorių šešėly"
Lietuvių literatūros klasiką Vincą Mykolaitį-Putiną pamilstame bundančios jaunystės metais, skaitydami jo romaną „Altorių šešėly“. Šis kūrinys, pasirodęs 1933 metais, tampa kelrode žvaigžde, vedančia į prasmingą gyvenimą. Iš jo mokomės gražiai jausti, pažinti save, ilgėtis kilnių gėrio ir grožio idealų, suvokti asmenybės vertę...

vincas mykolaitis - putinas "Altorių šešėly"
Įžanga. Apie autorių. Apie kūrinį. Pagrindiniai veikėjai. Gražiausi posakiai. Naudota literatūra. Altorių Šešėly pradėjo naują kelią lietuvių romano istorijoje. putinas, duodamas sudėtingą psichologinį inteligento charakterį ir paprasta natūralia forma sukurdamas plataus masto veikalą, išvedė Lietuvių literatūrą iš siauro liaudiškumo ir formalistinio klaidžiojimo.

Puslapiai: 1 | 2 | 3 |