Referatai MOKSLO DARBAI KURSINIAI KONSPEKTAI PARUOŠTUKĖS

      PRADŽIA   DARBŲ TIPAI   TAISYKLĖS    PAGALBA    KONTAKTAI

Referatai.eu

 
Paieškos "verslo projektas" rezultatai: (5)

  • Ieškokite referatų ar kitų mokslo darbų pagal loginius raktažodžius, pvz.: darbą "Istorijos žinios ir jų struktūravimas" surasite pagal šiuos raktažodžius: struktūravimas, istorijos, žinios
  • Ieškomas žodis turi būti ilgesnis nei 3 (trys) simboliai
  • Svarbu ieškokite naudodami tik lietuviškas raides, kadangi užklausos bus tikslesnės.
  • Jei vis dar nesiseka rasti darbo - parašykite mums!


Automobilių kėbulų dengimas antikorozinėmis dangomis
ĮMONĖS VADYBINĖS VEIKLOS ANALIZĖ. verslo srities aprašymas. Rinkodara. Gamyba. Vadyba. Rizikos vertinimas. ĮMONĖS VEIKLOS PLĖTROS projektas. ĮMONĖS INVESTICINIO PROJEKTO ĮVERTINIMAS. Finansinių rodiklių skaičiavimo prielaidos. Pardavimo prognozė. Savikainos prognozė. Prognozuojamo pelno ataskaita. Prognozuojamų pinigų srautų ataskaita. Prognozuojamas balansas. Gamybos nenuostolingumo taško analizė. Prognozuojami ekonominiai rodikliai.

Žiniasklaidos vaidmuo muzikos vadyboje
Įvadas. Muzikos verslo rinkodara. Muzikos verslo rinkodaros esmė. Informacijos reikšmė muzikos vadyboje. Darbo su žiniasklaida strateginis planavimas. Reklaminio teksto projektas. Muzika žiniaskaidoje. Muzika televizijoje. Muzika radijo stotyse. Muzika periodikoje. Muzika Internete. Išvados. Muzikos vadyboje, be abejo, kuo muzikos yra daugiau, tuo geriau. Tada muzikantai ir visi aplink juos dirbantys žmonės gali ne tik sėkmingai kurti, jausdami, kad jų veikla yra kažkam reikalinga, bet ir iš jos (muzikos) pragyventi, o kai kas sugeba ir praturtėti. Tačiau tai nėra taip paprasta. Muzikos industrijai didėjant ir sudėtingėjant, reikalingos vis didesnės pastangos, profesionalumas ir veiklos mastai.

Mašinų techninio aptarnavimo veiklos vadyba UAB "Kemi"
ĮVADAS. ĮMONĖS VADYBINĖS VEIKLOS ANALIZĖ. verslo srities aprašymas. Rinkodara. Gamyba. Vadyba. Rizikos vertinimas. ĮMONĖS VEIKLOS PLĖTROS projektas. ĮMONĖS INVESTICINIO PROJEKTO ĮVERTINIMAS. Finansinių rodiklių skaičiavimo prielaidos. Pardavimo prognozė. Savikainos prognozė. Prognozuojamo pelno ataskaita. Prognozuojamų pinigų srautų ataskaita. Prognozuojamas balansas. Gamybos nenuostolingumo taško analizė. Prognozuojami ekonominiai rodikliai. IŠVADOS. NAUDOTA LITERATŪRA.

verslo planas: geodeziniai matavimai IĮ "Geolinija"
Įvadas. Įmonės vadybinės veiklos analizė. verslo srities aprašymas. verslo srities aprašymas. Įmonės istorija. Įmonės tiksai. Prekės ar paslaugos aprašymas. Rinkodara. Rinkos apžvalga. Aprėpiamos rinkos dalies išskyrimas ir jos apibūdinimas. Konkurencijos analizė. Rinkodaros planas. Kainodaros stategija. Rėmimas. Gamyba (paslaugos teikimas). Trumpas gamybos ar paslaugos aprašymas. Vietos analizė. Patalpos. Įranga. Transportas. Žaliavos ir tiekėjai. Darbo jėga. Teisinė apsauga. Vadyba. Savininkai ir valdytojai. Organizacinės įmonės struktūra. Rizikos vertinimas. Galimi sunkumai ir kliūtys. Įmonės investicinis projektas. Išvados. Literatūra. Darbo objektas. verslo plane bus aprašomas IĮ "Geolinija" perspektyvos, jo finansinė dalis, rinkos apžvalga. Darbo tikslas. Pagrindiniai darbo tikslai yra išsiaiškinti ar naudinga šiuo metu įkurti tokias paslaugas teikiančią firmą ir ar ją įsteigus ji neš bent minimalų pelną. Darbo uždaviniai. Šito verslo plano pagrindiniai tikslai yra tokie. Išanalizuoti įmonės vadybinę veiklą. Atlikti rinkos tyrimą,. Išanalizuoti konkurentus,. Parengti ir įvertinti įmonės investicinį projektą.

Naujo produkto kūrimo ir įvedimo į rinką projektas
Įvadas. UAB "Chemelita" veiklos ir informacinių šaltinių apžvalga. Valdymo stilius ir organizacinė valdymo struktūra. Naujo produkto įvedimo į rinką metodologinės prielaidos. Naujo produkto kūrimas. Įmonės vizija, misija, tikslai. Marketingo aplinka. Kainų apskaičiavimas. Kainų strategija. Prekių paskirstymas. Kaštų poveikis kainai. Ryšys su pirkėjais. Rėmimas ir reklama. Swot analizė. Bcg matrica. Konkurencinės aplinkos analizė. Naujo modifikuoto produkto įvedimo į rinką strategija. UAB "Chemelita" vizija, misija, tikslai. Esamos ir potencialios aplinkos sąlygų analizė swot. Išorinė aplinka. Vidinė aplinka. Swot strateginiai siūlymai. Bendrosios strategijos pasirinkimas bcg matricoje. Naujo modifikuoto produkto kainos apskaičiavimas ir kainų strategijos pasirinkimas. Konkurencinės aplinkos analizės nustatymas vadovaujantis m. Porterio modeliu. verslo vienetų strategijų nustatymas pagal bostono kg ir general electric matricą. Naujo modifikuoto produkto pateikimas vartotojui. Naujo modifikuoto produkto apsaugos teisinės priemonės. Rėmimo ir reklamos vaidmuo naujo modifikuoto produkto įvedimui į rinką. Siekiant šio tikslo būtina įgyvendinti šiuos uždavinius. Parengti modifikuoto gaminio projektą. Atlikti SWOT analizę. Ištirti išorinę aplinką. Ištirti vidinę aplinką. Ištirti konkurencinę aplinką, vadovaujantis M. Porterio modeliu. Išanalizuoti rinką, kurioje norime įvesti naują modifikuotą gaminį. Apskaičiuoti naujo produkto kainą. Parengti bei pateikti vartotojų tyrimo, susijusio su naujo produkto paklausos.

Puslapiai: 1 |