Referatai MOKSLO DARBAI KURSINIAI KONSPEKTAI PARUOŠTUKĖS

      PRADŽIA   DARBŲ TIPAI   TAISYKLĖS    PAGALBA    KONTAKTAI

Referatai.eu

 
Paieškos "verslas" rezultatai: (38)

  • Ieškokite referatų ar kitų mokslo darbų pagal loginius raktažodžius, pvz.: darbą "Istorijos žinios ir jų struktūravimas" surasite pagal šiuos raktažodžius: struktūravimas, istorijos, žinios
  • Ieškomas žodis turi būti ilgesnis nei 3 (trys) simboliai
  • Svarbu ieškokite naudodami tik lietuviškas raides, kadangi užklausos bus tikslesnės.
  • Jei vis dar nesiseka rasti darbo - parašykite mums!


Smulkusis verslas. Indvidualios įmonės
Įvadas. Individualios įmonės samprata. Individualios įmonės steigimas. Individualioos įmonės valdymas. Individualios įmonės turtas. Įmonės vieta. Įmonės, vietos reikšmė. Valstybės parama smulkiam verslui. Paramos smulkiam ir vidutiniam verslui priemonės Lietuvoje. Individualios įmonės privalumai. Individualios įmonės trūkumai. Išvados. Literatūros sąrašas. Smulkus ir vidutinis verslas - tai svarbi šalies ekonominio augimo sąlyga, nes būtent mažos bei vidutinės įmonės pagamina didžiąją dalį nacionalinio produkto ir sukuria daugiausia naujų darbo vietų. Nuo pat Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo smulkus ir vidutinis verslas tapo svarbus šalies integracijai į pasaulio ekonominę rinką, todėl tokio verslo plėtros skatinimas buvo ir toliau išlieka vienu prioritetinių Vyriausybės tikslų.

Smulkus ir vidutinis verslas, jo būklė Lietuvoje
ĮVADAS. KAS TAI YRA verslas. Verslo organizavimo formos. SMULKAUS IR VIDUTINIO VERSLO PLĖTROS IKI STRATEGINĖS. KRYPTYS. Bendrosios nuostatos. Snulkaus ir vidutinio verslo plėtros vizija. SMULKAUS IR VIDUTINIO VERSLO PLĖTROS STRATEGINIAI TIKSLAI. Smulkaus ir vidutinio verslo plėtra iki metų. Smulkaus ir vidutinio verslo teisinės ir ekonominės aplinkos tobulinimas. Smulkaus ir vidutinio verslo subjektų finansinių galimybių gerinimas. Smulkių ir vidutinių įmonių inovacinio potencialo stiprinimas. Didelių bei smulkių ir vidutinių įmonių bendradarbiavimo skatinimas. VERSLO SAVIVALDOS PLĖTOJIMAS. Smulkaus ir vidutinio verslo plėtros priemonių įgyvendinimo finansavimas. Kontrolė ir įvertinimas.. MAŽOS IR VIDUTINĖS ĮMONĖS. IŠVADOS. LITERATŪROS SĄRAŠAS.

verslas ir mokesčiai. UAB ,,Aringa"
SANTRAUKA. ĮVADAS. MOKESČIŲ ESMĖ. Fizinių ir juridinių asmenų mokami mokesčiai Lietuvoje. Lietuvos mokesčių sistemą sudarantys mokesčiai. VERSLO PLĖTRAI PALANKESNĖS MOKESČIŲ POLITIKOS FORMAVIMO EKONOMINĖS – SOCIALINĖS PRIELAIDOS. Mokesčių neigiamo poveikio verslo plėtrai problema. Dideli mokesčiai – grėsmė verslo plėtrai. VERSLINIKŲ POŽIŪRIS Į MOKESČIUS IR PADARINIŲ VERTINIMAS. Tiesioginių ir netiesioginių mokesčių santykis. UAB „AIRINGA“ VEIKLOS PRISTATYMAS. UAB „AIRINGA“ MOKAMŲ MOKESČIŲ LYGIO ĮVERTINIMAS. Pelno mokestis. Įmokos į garantinį fondą. Valstybinis socialinis mokestis. Gyventojų pajamų mokestis. Pridėtinės vertės mokestis. Nekilnojamo turto mokestis. IŠVADOS. LITERATŪROS SĄRAŠAS. Nagrinėjant mokesčius jų poveikio fiziniams ir juridiniams asmenims aspektu akivaizdu, kad mokesčiai yra kiekvienos tikslingos gamybinės ir komercinės veiklos, t. y. verslo, sudedamoji dalis. Juos paprastai moka (arba privalo mokėti) visi: ir besiverčiantys individualia ūkine komercine veikla asmenys, ir tokią veiklą plėtojančios personalinės verslo įmonės bei įvairių rūšių ūkinės bendrovės (tikrosios, komanditinės, akcinės ir uždarosios akcinės), ir biudžetinės įstaigos. Atitinkamais mokesčiais apmokestinamos verslo sukurtos pajamos (pelnas) ir pridėtinė vertė, samdomiems darbuotojams išmokėtas darbo užmokestis, akcininkų gauti dividendai, įsigytas nekilnojamasis turtas ir pan. Galima teigti, kad verslo įmonės mokami mokesčiai – tai tokios pat būtinos sąnaudos kaip darbuotojams mokami atlyginimai, teikiamų prekių (paslaugų) savikaina, atsiskaitymai už buities ir komunalines paslaugas ir t. t. Kai kurie su panašiais samprotavimais, ko gero, būtų linkę nesutikti: verslą juk įmanoma sėkmingai (netgi finansiniu požiūriu gerokai ženkliau) plėtoti, jeigu mokesčių apskritai nebūtų renkama. Tai – tiesa, nes nemokėdamos mokesčių verslo įmonės turėtų didesnių galimybių plėtotis, gerinti savo veiklos rezultatus.

Tarptautinis verslas ir tarptautinių įmonių valdymo ypatumai
Teorinė dalis. TARPTAUTINIO VERSLO YPATUMAI. Tarptautinio verslo samprata. Tarptautinio verslo plėtros periodizacija. Tarptautinės organizacijos. Ekonominio bendradarbiavimo ir vystymosi organizacija. Pasaulio prekybos organizacija. Tarptautinė darbo organizacija. Tarptautinių atsiskaitymų bankas. TARPTAUTINIO VERSLO ORGANIZAVIMAS. Tarptautinio verslo organizavimo pagrindai. Multinacionalinių kompanijų organizacinės struktūros. Tarptautinio verslo planavimo sistemos. TARPTAUTINIO VERSLO STRATEGIJOS. Tarptautinio verslo veiklos strategijų pranašumai ir trūkumai. Strategija. Prognozė. Strateginiai tikslai. Misija. Praktinė dalis. UAB "NCC Plėtra". Bendrovė šalies rinkoje veikia dvejomis pagrindinėmis kryptimis. NCC darbo principai. Svarbiausia – kliento poreikiai. „NCC partnetrystė – daugiau patenkintų klientų ir mažiau. NCC atsakyngos statybos. Literatūros sarašas.

Anglų kalbos temos. verslas
The capital market. People and money – two essential ingredients of business. Take overs. Stocks and shares. Bonds. Advantages of debt financing over equity financing. long term government bonds. Methods of payment in foreign trade. Instrument of payment. Money as a medium of exchange. A written word in business. How to write a good business letter. Commercial correspondence. Types of business letters. Sales letter. Enquires. Reply. Order. Memo. Telephone calls. Telephone tactics. national stock exchange. Business success and failure. starting your own business. Bank of Lithuania. Functions of the bank of Lithuania. Banks are in money business. Banking industry. Types of banks. Banks and international trade. Public finance. Personal finance. Futures, Options, swaps. Hedging & speculation. options. Banks and their services. Buying and selling money. Giving a bank loan. Types of bank accounts interest. how did banks develop? What is the bank note? List the 6 quantities of a good coinage. Success and failure of the business. A bank is a safe place to keep your money. The main functions of every bank. Functions of the bank of Lithuania. Starting your own business (possible financial problems). How to choose and to open a bank account? Borrowing money from a bank. The transfer. swift. Types of cheques.

Elektroninis verslas ir statyba
Įvadas. Lietuvoje veikiančios įmonės elektroninio verslo sistema. Užsienyje veikiančių įmonių elektroninio verslo sistemos. Pristatytų įmonių elektroninių verslo sistemų trūkumai ir pasiūlymai. Literatūros sąrašas. Informacinės technologijos padeda patobulinti daugelį įmonės veiklos aspektų: verslo strategija, klientų pritraukimas, klientų vystymas, klientų išsaugojimas, užsakymų valdymas, pardavimų analizė, produktų vystymas, apskaita, rinkodara ir t.t.

Puslapiai: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |