Referatai MOKSLO DARBAI KURSINIAI KONSPEKTAI PARUOŠTUKĖS

      PRADŽIA   DARBŲ TIPAI   TAISYKLĖS    PAGALBA    KONTAKTAI

Referatai.eu

 
Paieškos "velykos" rezultatai: (7)

  • Ieškokite referatų ar kitų mokslo darbų pagal loginius raktažodžius, pvz.: darbą "Istorijos žinios ir jų struktūravimas" surasite pagal šiuos raktažodžius: struktūravimas, istorijos, žinios
  • Ieškomas žodis turi būti ilgesnis nei 3 (trys) simboliai
  • Svarbu ieškokite naudodami tik lietuviškas raides, kadangi užklausos bus tikslesnės.
  • Jei vis dar nesiseka rasti darbo - parašykite mums!


velykos, Velykų papročiai
PRADŽIA. ŠVENTĖS KILMĖ. REIKŠMĖ JOS PRADŽIOS KULTŪROSE. SENOVĖS LIETUVIŲ VELYKINĖS ŠVENTĖS SANDARA. VERBŲ SEKMADIENIS, SIMBOLIKA. DIDŽIOJI SAVAITĖ. UGNIS IR VANDUO. VELYKŲ NAKTIS. VELYKŲ BOBUTĖ. velykos. LINKSMYBĖS. PO VELYKŲ. PABAIGA. Ištrauka iš darbo. velykos, pasak bažnyčios, esančios Kristaus prisikėlimo šventė. Tačiau panašiai kaip ir Kalėdos, velykos yra šventė, kuriąkrikščionybė yra perėmusi iš ankstyveniųjų religijų. Šiuo darbu noriu išsiaiškinti Velykų šventės kilmę, jos pradžią. Išsiaiškinti, kaip ši šventė buvo interpretuojama ir švenčiama prieš daugelį metų kitose kultūrose. Taip pat palyginti Lietuvių kultūros ankstesnių Velykų švenčių šventimą ir tradicijas su dabartiniais

velykos
Šventos velykos. Papročiai. Atvelykis. Kiaušinių marginimas. Velykų patiekalai. Krikščionių šventė, pritaikyta prie senojo tikėjimo šventės, simbolizuojanti Kristaus prisikėlimą iš numirusiųjų po nukryžiavimo, kaip tai aprašyta Naujajame Testamente. Tai įvykę trečią dieną po Kristaus mirties (mirties dieną skaičiuojant kaip pirmą dieną).velykos yra svarbiausia daugelio krikščionių pimpis šventė, kuria išreiškiamas didelis džiaugsmas dėl galutinės Dievo sūnaus pergalės prieš mirtį.

Velykų ir Jurginių papročiai
velykos. Jurginės. Lietuvių papročiai. Šv.velykos – Kristaus prisikėlimo šventė. Senovės Lietuvoje jos buvo švenčiamos kaip gamtos atbudimo šventė. Prieš Velykas buvo laikomasi pasnininko. Paskutinė savaitė prieš Velykas buvo vadinama didžiąja.Ji buvo laikoma vėlių savaite, arba vėlių Velykomis. Priešvelykinės apeigos prasidėdavo Verbų sekmadieniu. Tuomet eglių, blindžių, žilvičių, beržo šakeles rinkdavo į verbas ir nešdavo į bažnyčią. Verbas laikydavo visus metus, rūkydavo jomis audros debesys, gyvulius, trobas, kaldavo prie avilio. Savaite prieš Velykas Kristus įžengė į Jeruzalę, ir žmonės klojo jam po kojų palmių šakeles.

Tremtinių kūryba
Ištrauka iš darbo. Trėmimai prasidėję 1941 metais ir tęsti pokariu buvo pats didžiausias lietuvių tautos genocidas. Į Sibirą buvo išvežta apie 300000 Lietuvos žmonių. Maždaug trečdalis jų mirė dėl nepakenčiamų sąlygų. Tremtiniai yra žmonės prievarta išvežti iš namų, tačiau kūryba nėra benamė, ji pati yra namai. Jau XIX a. Lietuvių literatūra išgyveno smurto, prievartos bei Tėvynės netekimo skausmą. Tačiau 1940-1953 metų trėmimai iš Lietuvos su niekuo nepalyginami, tai lietuvių tautos genocidas, vykdytas pačiais žiauriausiais būdais, pildant garsiai nesakomą tarybinių ideologų viltį: Lietuva be lietuvių… Kartu su žmonėmis buvo ištremta ir daug lietuviams brangių žodžių: Dievas, Tėvynė Lietuva, Kryžius, malda, velykos, Kalėdos. Iš girdėtų eilėraščių, maldų ir dainų intonacijų buvo kuriami eilėraščiai, kuriuos dabar vadiname tremties kūryba, neišskirdami iš jos ir politinių kalinių kūrybos.

Kalendorinių apeigų dainos
Kalendorinės šventės ir su jomis susijusios dainos. Rasa(Joninės), Ilgės(Vėlinės), Kalėda (Kalėdos),Gavėnia (Užgavėnės), Melagio Diena, Motinos Diena, velykos.

Gavėnios papročiai
Kas yra Gavėnia. Močiutės ir senelio kalba apie gavėnios papročius. velykos. velykos mano šeimoje. Gavėnia – katalikų ir stačiatikių pasninko laikotarpis prieš Velykas. Gavėnia prasideda Pelenų diena. Gavėnios metu tikintiesiems draudžiama valgyti mėsiškus ir pieniškus valgius, linksmintis. Stačiatikių gavėnia trunka 7 savaites, katalikų trukdavo 40 dienų. Tai apėmė laikotarpį nuo sekmadienio po Pelenų dienos iki Didžiojo ketvirtadienio.

Puslapiai: 1 | 2 |