Referatai MOKSLO DARBAI KURSINIAI KONSPEKTAI PARUOŠTUKĖS

      PRADŽIA   DARBŲ TIPAI   TAISYKLĖS    PAGALBA    KONTAKTAI

Referatai.eu

 
Paieškos "vartotoju elgsena" rezultatai: (5)

  • Ieškokite referatų ar kitų mokslo darbų pagal loginius raktažodžius, pvz.: darbą "Istorijos žinios ir jų struktūravimas" surasite pagal šiuos raktažodžius: struktūravimas, istorijos, žinios
  • Ieškomas žodis turi būti ilgesnis nei 3 (trys) simboliai
  • Svarbu ieškokite naudodami tik lietuviškas raides, kadangi užklausos bus tikslesnės.
  • Jei vis dar nesiseka rasti darbo - parašykite mums!


Vartotojų elgsena rinkoje
Įvadas. Vartotojų elgsenos sąvokos, apibrėžimai. Vartotojų elgsenos samprata. Vartotojų elgsenos modeliai. Vartotojų tipai ir pagrindiniai vartotojų elgsenos bruožai. Aplinkos veiksnių įtaka vartotojų elgsenai. Grupė, jos samprata. Grupių įtaka. Šeimos narių įtaka pirkiniams. Kultūros samprata ir jos reikšmė vartotojų elgsenai. Vartotojų asmeniniai veiksniai ir jų įtaka elgsenai. Vartotojo asmenybė. Informacijos suvokimas ir pertvarkymas. Informacijos suvokimo svarba vartotojui. Informacijos priėmimo ir pertvarkymo procesas. Vartotojų elgsenos analizės taikymas praktikoje. Išvados. Literatūros sąrašas. Darbo tikslas - išanalizuoti vartotojų elgsenos ypatybes. Darbe pateikta teorinę ir metodinę medžiagą apie vartotojų elgsenos sampratą, vartotojų asmeninių ir aplinkos veiksnių įtaką elgsenai, sprendimo priėmimo procesą, jo etapus.

Viešbučio marketingo tyrimas
Įvadas. Pasirinktos įmonės marketingo komplekso įvertinimas. Įmonės statuso apibudinimas, jos teikiamos paslaugos,asortimentas. Vartotojas (tikslinė rinka) ir vartotojų elgsena,veiksniai turintys įtakos įmonės vartotojo pirkimams sprendimai. Kainų politika. Paskirstymo politika. Rėmimo politika. Išvados ir pasiūlymai. Marketingo padalinys įmonėje. Marketingo padalinio vieta ir reikšmė įmonės organizacinėje valdymo struktūroje. Marketingo padalinio darbuotojų funkcijos. Marketingo padalinio veikla įmonėje. Rinkos tyrimas ir įvertinimas. Verslo aplinkos įvertinimas. Konkurentų analizė. Įmonė SWOT analizė. Įmonės situacija ir perspektyva rinkoje. Verslo pranašumai ir konkurentabilumas. Rinkos tyrimo ataskaita. Įmonės marketingo planas

Marketingo konspektai (2)
MARKETINGO SAMPRATA IR KONCEPCIJA. MARKETINGO KOMPLEKSO ELEMENTAI. RINKOS TYRIMAI. PRODUKTO POLITIKA. KAINŲ POLITIKA. PARDAVIMŲ RĖMIMAS, STIMULIAVIMAS. REKLAMOS TIKSLAI IR UŽDAVINIAI. REKLAMOS KAMPANIJOS PLANAVIMAS. PREKIŲ PATEIKIMAS. FIRMOS ĮVAIZDIS IR PASLAUGŲ KOKYBĖ. FIRMOS VIDAUS MARKETINGAS. VARTOTOJŲ elgsena. MARKETINGO PLANAVIMAS. ESAMŲ KLIENTŲ MARKETINGAS. MARKETINGO LOGISTIKA. MARKETINGO IŠLAIDŲ EFEKTYVUMAS. APLINKOS PAŽINIMAS TARPTAUTINIAME MARKETINGE. 3 ĮĖJIMO I UŽSIENIO RINKAS BŪDAI.

Minijos baldų rinkodaros veiksmų tyrimo ataskaita
Įvadas. Prekių grupės. Asortimento gylis. Prekės kokybė. Prekės ženklas. Aptarnavimas. Kainų politika. Rėmimo priemonės. Išvados. Tyrimo tikslas: Išsiaiškinti baldų parduotuvės "Minijos baldai" vartotojų bruožus ir kokie veiksniai juos lemia. Tyrimo uždaviniai. Išsiaiškinti vartotojų lankymosi parduotuvėje "Minijos baldai" tikslus. Išsiaiškinti vartotojų elgseną sąlygojančius veiksnius. Tyrimui naudojau stebėjimo metodą.

Miško reakriacijos paslaugų vartotojo elgsena
ĮVADAS. VARTOTOJŲ ELGSENOS TEORINIAI PRINCIPAI. Vartotojo elgsenos samprata. Vidiniai ir išoriniai vartotojo elgsenos veiksniai. Vartotojų sprendimo priėmimo procesas. MIŠKO REKREACIJOS PASLAUGŲ VARTOTOJŲ ELGSENOS TYRIMO METODIKA. Miško rekreacijos paslaugų apžvalga. Miško rekreacijos paslaugų tyrimo metodika. MIŠKO REKREACIJOS PASLAUGŲ VARTOTOJŲ ELGSENOS TYRIMO DUOMENŲ ANALIZĖ. Respondentų požiūrio į mišką analizė. Miško rekreacijos paslaugų vartotojų elgsenos veiksnių analizė. Miško rekreacijos paslaugų plėtros kryptys. IŠVADOS. LITERATŪRA. PRIEDAI.

Puslapiai: 1 |