Referatai MOKSLO DARBAI KURSINIAI KONSPEKTAI PARUOŠTUKĖS

      PRADŽIA   DARBŲ TIPAI   TAISYKLĖS    PAGALBA    KONTAKTAI

Referatai.eu

 
Paieškos "vandens transportas" rezultatai: (10)

  • Ieškokite referatų ar kitų mokslo darbų pagal loginius raktažodžius, pvz.: darbą "Istorijos žinios ir jų struktūravimas" surasite pagal šiuos raktažodžius: struktūravimas, istorijos, žinios
  • Ieškomas žodis turi būti ilgesnis nei 3 (trys) simboliai
  • Svarbu ieškokite naudodami tik lietuviškas raides, kadangi užklausos bus tikslesnės.
  • Jei vis dar nesiseka rasti darbo - parašykite mums!


vandens transportas
Įvadas. vandens transporto raida. Šiuolaikinis jūrų laivai. Upių laivai. Situacijos analizė. Situacijos tobulinimas. Išvados. Literatūra. vandens transportas yra seniausia transporto rūšis, ilgus metus buvusi pagrindine transporto rūšimi, šimtmečius sąlygojusi tiek Europos, tiek viso pasaulio valstybių ekonominę raidą. vandens transportas – tai šalių ekonomikos atspindys ir uostų tarpusavio sąveika. vandens transportas iš esmės priklauso nuo šalių prekybos ir gamybos tendencijų. Kadangi „purvinoji“ gamyba vis dažniau iškeliama į trečiąsias pasaulio šalis, kuriuose gausu žaliavos, mažėja žaliavų vežimai, bet kartu didėja pusfabrikačių (metalo, chemijos, naftos produktų), komplektavimo dalių (mašinų, elektronikos, ir kitų), gatavos produkcijos (automobilių, buitinės technikos, elektronikos ir t.t.) vežimai. Tam reikalingi įvairus laivai. Referato tikslas – susipažindinti su vandens transporto vystymosi istorija Lietuvoje ir pasaulyje, laivų įvairove (kam jie skirti), jų teigiamais ir neigiamais bruožais. Nė viena transporto priemonė nėra be trūkumų, laivai – ne išimtis, todėl jie turi būti nuolat tobulinami. Jūs taip pat galėsite susipažinti ir su perspektyvomis – kokie laivai gali atsirasti.

Lietuvos vidaus transporto sistema bei jos integravimasis į tarptautinius transporto tinklus
Santrauka. SUMMARY. vandens transportas. Jūrų transportas. Klaipėdos uostas. Klaipėdos uosto pranašumai bei galimybės. Uosto vystymo prioritetai. Vidaus vandenų sistema. Lietuvos vandens kelių maršrutai. Vidaus vandenų transporto privalumai ir trūkumai. ORO transportas. Lietuvos respublikos oro uostai. Vilniaus tarptautinis oro uostas. Kauno tarptautinis oro uostas. Tarptautinis Palangos oro uostas. Narystė tarptautinėse civilinėse aviacijos organizacijose. LIETUVOS GELEŽINKELIŲ SISTEMA. AB "Lietuvos geležinkeliai" dalyvavimas tarptautinių organizacijų veikloje. Investiciniai projektai. „Rail Baltica“ projektas. „Vikingas“ – mišriųjų vežimų traukinys. „Baltic-Transit“- konteinerinis traukinys. „Merkurijus“ – konteinerinis traukinys. ES ir Lietuvos politikos geležinkelių infrastruktūros klausimais. SAUSUMOS KELIŲ SISTEMA. Bendroji Lietuvos kelių statistika. Europos transporto tinklo koridoriai. IŠVADOS. LITERATŪROS SĄRAŠAS. Transporto ir ryšių sistema yra viena svarbiausių Lietuvos ūkio sričių, turinčių įtakos krašto ekonomikos pažangai. Vyriausybės programoje, kurią patvirtino Lietuvos Respublikos Seimas, transporto ir ryšių plėtrai skiriama nemažai dėmesio. Viena pagrindinių šios programos nuostatų – sukurti ilgalaikę nacionalinės transporto sistemos atskirų transporto šakų plėtros strategiją, atitinkančią Europos bendrosios transporto politikos strateginius tikslus. Įgyvendinant Europos Sąjungos teisyną (acquis communautaire), nuo 2004 m. sausio 1 d. buvo pakeisti transporto šakų veiklą reglamentuojantys įstatymai ir kiti teisės aktai.

Vidaus transportas
Įvadas. Makroekonomikos ir mikroekonomikos teorijos taikymas transporto sektoriuje. Infrastruktūra ir paslaugų taikymas. Paklausa ir pasiūla. Kelių transporto produkcijos esmė. Transporto paslaugų konkurencingumas. Keliai ir kelių transportas. Krovinių ir keleivių vežimų planavimas. Transeuropinis transporto tinklas. Krovinių ir keleivių vežimų planavimas. Lietuvos transporto sektoriaus apžvalga. Statistikos departamento duomenų bazė. Krovinių vežimas. Transporto politikos derybinė pozicja ir derybų su ES eiga. Kelių transportas. Geležinkelių transportas. vandens transportas. Oro transportas. Išvados. Literatūra. transportas - viena iš didžiausių ir reikšmingiausių sparčiai Lietuvoje besivystančio ūkio sričių. Lietuvos geografinė padėtis, leidžianti jai būti pagrindiniame krovinių transporto koridoriuje tarp Rytų ir Vakarų, lemia poreikį giliau išmanyti ir taikyti transportą reguliuojančius nacionalinius bei tarptautinius teisės aktus bei teismų praktiką, kitus teisės šaltinius. Atsižvelgiant į jų specifiką bei reikšmę šalies ūkiui, transporto visuomeniniai santykiai yra reguliuojami ne tik dispozityvaus teisinio reguliavimo, bet ir imperatyvaus reguliavimo metodais.

Lietuvos transportas
Įvadas. Transporto svarba. Infrastruktūra ir paslaugų taikymas. Transporo infrastruktūros plėtros priemonės. Priemonių tikslas. Priemonių uždaviniai. Priemonių aprašymas. Investicijos transporto infrastruktūros srityje. Kelių transportas. Geležinkelio transportas. Jūrų transportas. Vidaus vandens transportas. Oro transportas. Multimodalinis transportas. Išvados. Naudota literatūra. Šiuo metu transporto sektorius yra labai svarbi ūkio šaka ir valstybei, ir visuomenei. Ji išsivysčiusiose šalyse sukuria ganėtinai didelę dalį bendrojo vidaus produkto. Taip pat turi didelę reikšmę žmonių gerovei ir pasitenkinimui. Tam kad transportas tinkamai funkcionuotų, reikalingas sklandus jo valdymas. Transportui tenka svarbus vaidmuo kuriant materialines vertybes, racionaliai išdėstant ir patenkinant viso pasaulio gyventojų susisiekimo poreikius. transportas yra esmine priemone vykdant prekių ir paslaugų mainus tarp žmonių, valstybių (importas, eksportas), vežimus tarp įmonių, rajonų, šalių.

Oras, jo traša ir apsauga
Oro sudėtis. Oro tarša. Smogas. Automobilių transportas. Pramonės įmonės. Šiltnamio reiškinys. Šilumos spąstai. Ozono sluoksnis. ORO TARŠA IR APSAUGA LIETUVOJE. ATMOSFEROS APSAUGA. Naudota literatūra. Grynas, švarus oras – tai dujų ir įvairiausių dalelyčių mišinys. Žemės atmosferoje daugiausia yra azoto dujų – 78%. Be azoto ore yra deguonies (21%), Anglies dioksido (0.04%), argono ir kitų cheminių elementų. Tarp dalelių, kurios dažnai padaro orą matomą, nuspalvina dangų ir debesis, yra mažyčių vandens lašelių (iš jų susidaro rūkana, rūkas ir žemutiniai debesys) bei ledo kristalų (sudarančių aukštutinius debesis). Iš jūrų į orą patenka druskos kristalėlių, o iš sausumos – dulkių, kuriose rasime smiltelių, augalų žiedadulkių ir sporų bei daugybę kitokių medžiagų. Šios dujos ir jų priemaišos augalams ir gyvūnams dažniausiai nekenksmingos; žmogus irgi prie jų prisitaiko. Tačiau ore atsiranda ir kenksmingų bet kokiai gyvybei priemaišų – tai oro tarša, daugiausia atsiradusi žmogaus dėka (oro tarša gali atsirasti ir ugnikalnių išsiveržimo metu ar kt.).

Tarptautinė privatinė teisė (1)
Tarptautinės privatinės teisės samprata ir reguliavimo apimtis. Tarptautinės privatinės teisės santykis su tarptautine viešąja teise ir tarptautinio civilinio proceso teise. Tarptautinis civilinis procesas. KELIŲ transportas. GELEŽINKELIŲ transportas. vandens transportas. ORO transportas. Bendra šaltinių charakteristika. Konstitucija ir bendrieji teisės principai. Tarptautinės sutartys – sąvoka, rūšys, įsigaliojimo ypatumai, aiškinimas ir taikymas. Tarptautinių sutarčių taikymas ir aiškinimas. Vidaus statutinė teisė. Teismų ir arbitražų praktika. Papročiai ir teisės doktrina. Teisminių dokumentų įteikimas užsienio valstybėse. Tarptautinės privatinės teisės metodai. Kolizinės teisės normos. Įstatymų kolizijos atsiradimų prielaidos. Kolizinės teisės normos samprata ir struktūra. Kolizijų sprendimo principai. Kolizinių normų aiškinimas ir taikymas. Tarptautinė teisė, ES teisė ir nacionalinė teisė. Frančizė. Frančizė ar licencija? Kodėl frančizė? Sutarties sąlygos. Ieškinio senatis. Kas yra ieškinio senaties terminai. Termino eigos sustabdymas. Termino eigos nutraukimas. Nacionalizacija.

Puslapiai: 1 | 2 |