Referatai MOKSLO DARBAI KURSINIAI KONSPEKTAI PARUOŠTUKĖS

      PRADŽIA   DARBŲ TIPAI   TAISYKLĖS    PAGALBA    KONTAKTAI

Referatai.eu

 
Paieškos "vadovavimas" rezultatai: (40)

  • Ieškokite referatų ar kitų mokslo darbų pagal loginius raktažodžius, pvz.: darbą "Istorijos žinios ir jų struktūravimas" surasite pagal šiuos raktažodžius: struktūravimas, istorijos, žinios
  • Ieškomas žodis turi būti ilgesnis nei 3 (trys) simboliai
  • Svarbu ieškokite naudodami tik lietuviškas raides, kadangi užklausos bus tikslesnės.
  • Jei vis dar nesiseka rasti darbo - parašykite mums!


vadovavimas viešojo administravimo institucijoms
Įvadas. vadovavimas ir jo skirtumai. Vadovavimo samprata. Vadovavimo skirtumai. vadovavimas viešąjam ir privačiąjam sektoriams skiriasi. Vadovavimo skirtumų rūšys. Viešojo administravimo organizacijų kaip valdymo objektų ypatybės. Vadovavimo stiliai. Vadovavimo stilių skristymas. Tradicinis vadovavimo stilius. Šiuolaikinis vadovavimo stilius. Vadovavimo stilių skirstymas pagal vadovų elgesį. Vadovavimo stilių skirstymas pagal vadovų orientaciją. Situacinio vadovavimo modeliai. Viešojo administravimo institucjos. Institucijos esmė ir sandara. vadovavimas viešojo administravimo institucijoms remiantis įstatymu. Viešojo administravimo principai. Viešojo administravimo sritys. Valstybinis valdymas. Išvados. Literatūra.

vadovavimas susirinkimams
Ištrauka iš darbo. Kodėl sprendimų paieškos grupėje dažnai atrodo ne pats veiksmingiausias būdas kurti, planuoti, spręsti problemas? Davidas Strausas, knygos „Kaip organizuoti bendradarbiavimą“ autorius, tvirtina: todėl, kad dauguma žmonių nežino, kaip tai daryti efektyviai. Dirbti kartu reikia išmokti. Deja, nuo pat vaikystės buvome mokomi ko kito: vertinti asmeninius pasiekimus, žavėtis asmenine sėkme. Net dalyvaudami mokyklos rankinio komandoje labiausiai stengėmės tobulėti asmeniškai, taip, neva, stiprindami komandą. Kita priežastis, kodėl nemokame dirbti kartu taip pat susijusi su patirtimi. Mokyklose ir universitetuose privalėjome mintinai mokėti galybę įvairiausių apibrėžimų, formulių, modelių ir paradigmų. Tačiau niekas nemokė, ką su visu tuo veikti toliau. Sužinojome, pavyzdžiui, kad būtiniausiai reikia siekti efektyvumo. Tačiau kaip?!

vadovavimas
Įvadas. Besiformuojantis vadovas. Galia. Vadovų ugdymas. Darbo su vadovais ypatumai. Moteris vadovė. Situacijos ir rekomendacijos. Vyras vadovas. Situacijos ir rekomendacijos.

Projekto valdymas
PROJEKTO SĄVOKA. Projektų taikymo veiksniai. Projekto sąvoka. PROJEKTAI IR ORGANIZACIJOS STRATEGIJA. Projekto tikslai ir organizacijos strategijos lygiai. Pasaulinis projektų valdymo standartizavimas. Projekto aplinka. Projektų tipai. Projektų klasifikavimas. Inžineriniai projektai. Produkto kūrimo projektai. Sistemų kūrimo projektai. Tyrimų ir plėtros projektai. Pokyčių valdymas. Viešojo sektoriaus projektai. Projekto sėkmės kriterijai. Projekto tikslo formulavimas. Projekto valdymo sąvoka. Projekto planavimas. Projekto organizavimas. Projekto kontrolė. DETALUSIS PROJEKTŲ PLANAVIMAS. Projekto planavimo proceso apžvalga. Projekto tinklo diagramos. AoA tinklo diagramos. Brėžimo taisyklės. Tariamieji darbai. AoN tinklo diagramos. Projekto trukmės analizė. Kritinio kelio metodas. Anksčiausia darbų pradžia ir pabaiga. Vėliausia darbų pabaiga ir pradžia. Bendroji ir laisvoji darbų slinktis. Kritiniai darbai. Priverstiniai įvykių laikai. AoN tinklų analizė kritinio kelio metodu. Finish-to-Start tinklų analizė. Nuoseklumo tinklai. PROJEKTO APLINKA: SUINTERESUOTOSIOS ŠALYS IR ORGANIZACIJA. Suinteresuotosios šalys. Organizacinė projekto aplinka. Organizaciniai pokyčiai. Funkcinė organizacijos struktūra. Projektinė organizacijos struktūra. Matricinė organizacijos struktūra. vadovavimas IR PROJEKTO KOMANDOS FORMAVIMAS. Valdžios ir politinės elgsenos aspektai. vadovavimas projektui. Sėkmingo vadovavimo metmenys. Patikėk, bet tikrink" valdymo kursas. Pagyrimo galia. Projekto komandos formavimas ir dinamika. Pirminė projekto komanda ir derybų procesas. Projekto komandos narių vaidmenys. Projekto vadovo vaidmenys komandoje. Projekto komunikacijos valdymas. Projekto vadovo etikos kodeksas. PROJEKTO BIUDŽETO SUDARYMAS IR RIZIKOS VALDYMAS. Biudžeto sudarymo metodai. Kylantysis ir hierarchinis metodai. Iteratyvinis metodas. Veiklos ir programinio biudžeto sudarymas. Išlaidų įvertinimo principai. Išlaidos. Išlaidų įvertinimas. Išlaidų vertinimo etapai ir tikslumas. Specialieji efektai. Išlaidų kodavimo sistema. Biudžetas kaip kontrolės įrankis. Biudžeto skirtumų matavimas. Biudžeto išlaidų kreivė. Lankstusis biudžetas. Rizikos valdymas. Pelningumo ir rizikos santykis. Projektą veikiančios rizikos. Projektų „portfelis". Projekto rizikos valdymas. PROJEKTŲ VERTINIMAS IR STRATEGINIS PRITAIKYMAS. Inovacijų diegimas. Vyraujančios projektų vertinimo dimensijos. Inovacijų diegimo procesas. Organizacijos strategijos plėtra. Organizacijos strategijos plėtros struktūriniai vienetai ir etapai. Projekto strategijos elementai. Projektų vertinimas. Kapitalo investicijų planavimas. Projektų pavyzdžiai. Maisto prekių parduotuvės prekybinės salės įrengimas. Tyrimų ir plėtros projektai: grįžtamasis ryšys

Vadovo asmeninių sąvybių įtaka mokyklos mikroklimatui
ĮVADAS. TEORINIAI MIKROKLIMATO FORMAVIMO PAGRINDAI. Mikroklimato samprata. Organizacijos mikroklimato diagnostika. Organizacijos mikroklimato veiksniai. Organizacinio mikroklimato keičiamumas ir kokybė. Organizacijos kultūros ir mikroklimato sąsajos. MOKYKLOS MIKROKLIMATO SAMPRATA. Mokyklos mikroklimatą įtakojantys veiksniai. vadovavimas MOKYKLOJE KAIP MIKROKLIMATO VEIKSNYS. Lyderiavimas ir vadovavimas. Vadovavimo veiklos ypatybės. Gerų vadovų asmeninės savybės veikiančios mikroklimatą. Vadovavimo stiliai įtakojantys mikroklimatą. VADOVO ASMENINIŲ SAVYBIŲ ĮTAKA MOKYKLOS MIKROKLIMATUI. Tyrimo metodikos, eigos ir imties charakteristika. Mokytojų mikroklimato esmės suvokimas ir jų nuomonė apie mikroklimato raišką. Gero darbo samprata, mokytojų nuomonė. Būdingiausios vadovų asmeninės savybės mokytojų nuomone. Mokyklos mikroklimato ir vadovų asmeninių savybių koreliaciniai ryšiai. Mokytojų nuomonė apie vadovavimo pobūdį. IŠVADOS. LITERATŪRA. PRIEDAI

Valdymo principų analizė organizacijoje
ĮVADAS. VADYBOS MOKSLO RAIDA. Valdymo turinys ir esmė. Organizacijos samprata. VALDYMO FUNKCIJOS. Planavimas. Organizavimas. vadovavimas. Kontrolė. VALDYMO ORGANIZAVIMAS. Organizacinės valdymo struktūros samprata ir reikšmė. Organizacinės valdymo struktūrų tipai bei jų parinkimas. VALDYMO PRINCIPŲ ANALIZĖ ORGANIZACIJOSE. IŠVADOS. Šio kursinio darbo objektas yra vadybos principai. Analizuojamas jų turinys, reikšmė organizacijoms bei taikymo galimybės. Šio darbo tikslas yra išanalizuoti vadybos principų taikymą įmonėje. Galima išskirti tokius šio kursinio darbo uždavinius: Išanalizuoti valdymo proceso raidą, turinį ir jo sąryšį su organizacija. Išnagrinėti sudedamąsias valdymo proceso funkcijas: planavimą, organizavimą, vadovavimą bei kontrolę; atskleisti jų sąvoką, bruožus, tarpusavio sąveiką bei reikšmę įmonės veiklai. Išanalizuoti organizacinių valdymo struktūrų tipus, jų pasirinkimo galimybes bei įtaką įmonės veiklai.

Puslapiai: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |