Referatai MOKSLO DARBAI KURSINIAI KONSPEKTAI PARUOŠTUKĖS

      PRADŽIA   DARBŲ TIPAI   TAISYKLĖS    PAGALBA    KONTAKTAI

Referatai.eu

 
Paieškos "technologine kortele" rezultatai: (9)

  • Ieškokite referatų ar kitų mokslo darbų pagal loginius raktažodžius, pvz.: darbą "Istorijos žinios ir jų struktūravimas" surasite pagal šiuos raktažodžius: struktūravimas, istorijos, žinios
  • Ieškomas žodis turi būti ilgesnis nei 3 (trys) simboliai
  • Svarbu ieškokite naudodami tik lietuviškas raides, kadangi užklausos bus tikslesnės.
  • Jei vis dar nesiseka rasti darbo - parašykite mums!


Statybos darbų technologija
Įvadas. Statybos vykdymo sąlygos. Paruošiamieji darbai prieš statybos darbų pradžią. Statybos darbų apimties skaičiavimas. Darbo sąnaudų, mechanizmų ir medžiagų poreikio skaičiavimas. Darbo sąnaudų suvestinė. Medžiagų poreikio suvestinė. Mechanizmų pagrindiniams statybos darbams skaičiavimas ir parinkimas. Krano montavimo darbams skaičiavimas ir parinkimas. Statybos procesų technologijos, naudojami vykdymo metodai, darbininkų darbo organizavimas, kokybės kontrolė ir saugaus darbo užtikrinimas. Žemės darbai. Surenkamų konstrukcijų montavimas. Mūro darbai. Pertvarų įrengimas. Langų, durų statymas. Apdailos darbai. Grindų įrengimas. Aplinkotvarkos darbai. Sutapdinto stogo su "Midos" danga technologinė kortelė. Procese naudojamos medžiagos. Jų techninės charakteristikos. Konstrukciniai sprendimai (mazgai, detalės). Stogo dengimo proceso darbo sąnaudų skaičiavimas. Procese naudojami mechanizmai, jų skaičiavimas, techninės charakteristikos. Proceso darbų vykdymo metodai, technologija. Brigadų, grandžių skaičiavimas, parinkimas ir pagrindimas duotam statybiniam procesui. Kokybės reikalavimai duotam statybiniam procesui, leistinos nuokrypos, baigtų darbų priėmimas. Saugaus darbo reikalavimai duotam statybiniam procesui. Technologinės kortelės brėžinys. Dvišlaičio stogo su "Midos" danga dengimo proceso alternatyvaus sprendimo technologija. Naudojamos medžiagos, jų techninės charakteristikos. Konstrukciniai sprendimai, detalės, mazgai. Proceso darbų vykdymo metodai, technologija, darbininkų brigados, grandys, mechanizmai. Proceso alternatyvaus sprendimo techniniai ekonominiai rodikliai. Projektuojamų procesų rezultatų analizė ir priimto sprendimo pagrindimas. Išvados. Kadangi kiekvieną dieną žmogus suiduria su buitimi, buitiniais dalykais, daiktais, neišvengiamai jam reikia tam tikros paskirties prietaisų, priemonių, kurios palegvina žmogaus buitį. Šiam tikslui t.y. norint, šiuos daiktus pateikti žmogui, kad jis juo galėtų pirkti, projektuojamos tam tikros paskirties parduotuvės, mūsų atveju buitinių prekių. Šioje parduotuvėje po vienu stogu žmogus gali rinktis jam reikiamas buitines prekes, taigi jam nereikia važinėti po visą miestą ieškant šios rūšies prekių, taigi žmogui yra patogu. Atsižvelgiant į didėjantį poreikį tokios paskirties parduotuvėms, prekybos centrams, galima teigti jog investicijos į šį projektą atsipirks.

Geležinkelio ruožo kapitalinis remontas
Aiškinamasis raštas. Geležinkelio remonto planavimas. Geležinkelio charakteristika. Skersinis geležinkelio kelio profilis. Balasto prizmės skaičiavimas. Techninės specifikacijos lentelė km geležinkelio kelio ruožui prieš kapitalinį remontą. Techninės specifikacijos lentelė km geležinkelio kelio ruožui po kapitalinio remonto. Mechanizmų bei personalo parinkimas. Kapitalinio remonto technologinė schema. Ilgabėgių klojimo ir apdailos darbų technologinės schemos. Technologinės kortelės sudarymas remontuojamam keliui. Darbų atlikimo technologinė kortelė. Kalendorinio darbų vykdymo grafiko sudarymas. Kalendorinis darbų grafikas. Darbų sauga. Ekonominiai skaičiavimai. Kapitalinio remonto atlikimo technologija yra sudėtingiausia lyginant su kitomis. Šio remonto metu yra keičiama visa viršutinė bėgių kelio konstrukcija, sandūrinis kelias keičiamas į besandūrį...

Automobilių techninis eksploatavimo kursinis darbas
Turinys. Projekto užduotis. Projekto žiniaraštis. Įvadas. Aprašymo skyrius. Projektuojamo remonto baro ir zonos charakteristika. Riedmenų techninė charakteristika, pradiniai duomenys. Skaičiavimo skyrius. Gamybinės programos skaičiavimas. Darbininkų kiekio skaičiavimas. Darbo vietų ir postų skaičiavimas. Technologinės įrangos parinkimas. Gamybinių ir pagalbinių patalpų plotas. Energetika. Technologijos skyrius. Technologinio proceso organizavimo schema. Atliekamų darbų technologinis procesas. Technologinė kortelė. Darbo organizavimo skyrius. Įmonės organizacinė struktūra. Įmonės darbo proceso organizavimas, schema. Darbo vietų organizavimas. Darbo ir poilsio režimas. Žmonių sauga ir ekologija. Išvados. Literatūra. Grafiniai darbai (brėžiniai). Er zonos planas. Projektuojamo baro planas. Kursinio projekto pastabos.

Geležinkelio ruožo vidutinis II remontas
Aiškinamasis raštas. Darbų apimtys vykdant vidutinį II remontą. Geležinkelio sankasos skersinis profilis. Medžiagų ir mechanizmų parinkimas remontuojamo kelio ruožui. Naudojamų mechanizmų sąstatų schemos. Technologinės kortelės sudarymas remontuojamam kelio ruožui. Technologinė kortelė. Kalendorinio darbų vykdymo grafiko sudarymas. Kalendorinio darbų vykdymo grafikas. Darbų atlikimo kaina. Darbų sauga. Literatūros sąrašas.

Statybų technologijų kursinis darbas
Aiškinamasis raštas. Informacinė bazė. Projektiniai duomenys pagal konstrukcijų skaičiavimo užduotį. Technologinės kortelės projektavimas. Technologinės kortelės paskirtis. Mechanizmų bei įrangos pasirinkimas. Karkaso montavimo darbų technologijos aprašymas. Įrangos parinkimas. Darbo sąnaudų skaičiavimai. Darbų saugos reikalavimai. Kokybės kontrolės organizavimas. Darbų vykdymo grafiko skaičiavimas. Darbų vykdymo grafikas. Techniniai ir ekonominiai rodikliai. Informacijos šaltiniai. Projekte aprašyti pastato kolonų, rygelių, perdangų ir stogo konstrukcijų montavimo darbai. Pastatas statomas Raseiniu miesto pakrastyje. Montavimo darbams sudaryta technologinė kortelė susidaro iš tokių dalių. Technologinės kortelės paskirtis. Mechanizmų bei įrangos parinkimas. Darbo sąnaudų skaičiavimas. Darbų vykdymo grafikas. Materialinių ir techninių išteklių skaičiavimas. Darbų saugos reikalavimai. Kokybės kontrolės organizavimas. Statybvietės planas. Pjūvis. Techniniai ir ekonominiai rodikliai.

Dviaukščio pastato, vidaus apdailinio tinkavimo procesų nagrinėjimas
Įvadas. Trumpa pastato charakteristika ir statybos sąlygos. Pastato fasadas ašyse A-C. Pastato fasadas ašyse C-A. Pastato fasadas ašyse 5-1. Pastato fasadas ašyse 1-5. Tinko konstrukcija, pagrindinės charakteristikos. Proceso sudėtis. Darbų apimties skaičiavimo žiniaraščiai. Darbų vykdymo metodų parinkimas. Pagrindinių statybinių medžiagų charakteristika. Statybinių mechanizmų parinkimas. Darbo, medžiagų, mašinų sąnaudų skaičiavimas. Detali darbų atlikimo technologija. Pagrindo paruošimas. Tinkavimo profilių ir kampų tvirtinimas. Pagrindo gruntavimas. Tinko uždėjimas. Skiedininio išlyginimas. Angokraščių tinkavimas. Paviršiaus užtrynimas. Taikomieji tyrimai. Išvados. Naudotos literatūros sąrašas. Kursinio darbo tikslas - sudaryti tinkavimo darbams atlikimo technologinę kortelę, kurioje būtų nurodyta pagrindinių ir pagalbinių tinkavimo darbų operacijų technologija, naudojami įrenginiai, darbo laiko normatyvai, darbų kokybės kontrolės būdai, nurodyta reikiama darbuotojų kvalifikacija, darbų saugos ir sveikatos reikalavimai.

Puslapiai: 1 | 2 |