Referatai MOKSLO DARBAI KURSINIAI KONSPEKTAI PARUOŠTUKĖS

      PRADŽIA   DARBŲ TIPAI   TAISYKLĖS    PAGALBA    KONTAKTAI

Referatai.eu

 
Paieškos "sutartys" rezultatai: (86)

  • Ieškokite referatų ar kitų mokslo darbų pagal loginius raktažodžius, pvz.: darbą "Istorijos žinios ir jų struktūravimas" surasite pagal šiuos raktažodžius: struktūravimas, istorijos, žinios
  • Ieškomas žodis turi būti ilgesnis nei 3 (trys) simboliai
  • Svarbu ieškokite naudodami tik lietuviškas raides, kadangi užklausos bus tikslesnės.
  • Jei vis dar nesiseka rasti darbo - parašykite mums!


sutartys, jų rūšys ir funkcijos
ĮVADAS. CIVILINĖS sutartys. Civilinės sutarties funkcijos. Civilinės sutarties turinys. Sutarčių sudarymo tvarka. sutartys, IR JŲ TEISĖTUMAS. Sutarčių rūšys. Sandorių teisėtumas. ATSKIROS SUTARČIŲ RŪŠYS. Komiso sutartis. Mainų sutartis. Įgaliojimų perdavimo sutartis. Reklamos sutartis. Vežimo sutartis. Jungtinės veiklos (bendradarbiavimo, partnerystės) sutartis. Licencinis susitarimas. Franšizės sutartis. Rango sutartis. Panaudos sutartis. Nuomos sutartis. Lizingo sutartis. Turto pavedimo, arba patikėjimo, sutartis. Banko sąskaitos sutartis. Paskolos sutartis. Laidavimo ir garantijos sutartis. Turto užstato arba įkeitimo sutartis. Rankpinigių sutartis. Hipotekos sutartis. Faktoringo sutartis. Turizmo ir kelionės sutartis. Dovanojimo sutartis. Draudimo sutartis. IŠVADOS. LITERATŪROS SĄRAŠAS. Verslo sutartiniai ryšiai atsiveriant tarptautinei rinkai kaskart tampa įvairesni ir sudėtingesni. Neturint galimybių kaupti ir nuolat atnaujinti teisinius norminius aktus, darosi sunku susigaudyti sutartinių ryšių jūroje. Normali rinka garantuoja situacijos stabilumą, partnerių ir klientų patikimumą. Atsigauna ne tik stambusis, bet ir smulkusis verslas, pamažu tvirtėja jų pozicijos. Daugiau dėmesio skiriama tam tikroms verslo sritims, kaupiama sutartinių ryšių formavimo patirtis. Yra nusistovėję griežtos prekybos, derybų, sutarčių sudarymo normos ir taisyklės, teisių ir tipiškų įsipareigojimų, tipiškų sąlygų rinkiniai.

Statybos rangos sutartys
ĮŽANGA. SUTARTIES SĄVOKA. SUTARTIES SĄLYGOS, FORMA, POŽYMIAI, GALIOJIMO SĄLYGOS. STATYBOS RANGOS SUTARTIS. IŠVADOS. LITERATŪROS SĄRAŠAS. Ištrauka iš darbo. Mokėti, kaip teisingai sudaryti sutartį, kad po to nebūtų nesusipratimų ar neliktum apgautas, yra būtina ne tik teisininkui, verslininkui ar draudimo bendrovės agentui. Sudaryti sutartį gali prireikti bet kuriam išsilavinusiam ir neišsilavinusiam žmogui, nes beveik kiekvienas žmogus savo gyvenime tikriausiai ne kartą susiduria su sutarties sudarymu, ar dėl jos iškylančiais klausimais. Taigi, mano priskirta referato tema “Statybos rangos sutartys” yra labai aktuali šiandien, kai pagerėjus ekonominei padėčiai šalyje, suaktyvėjo statybos, kurioms, kad vyktų sklandžiai, taip pat reikalingos tiek sutartys tarp įmonių, tiek tarp įmonių ir žmogaus.

Turistinių paslaugų tiekimo sutartis
Turistinių paslaugų teikimo sutartis: sutarties šalys, objektas. Turistinių paslaugų teikimo sutarties šalių teisės ir pareigos. Subjektai, veikiantys rekreacijos ir turizmo aplinkoje. Subjektų, veikiančių rekreacijos ir turizmo aplinkoje rūšys, steigimo, reorganizavimo, likvidavimo tvarka. Teisių užsiimti tam tikra veikla rekreacinėje aplinkoje rūšys ir suteikimo tvarka. Pilietis A su viešbučiu "Pajūrio balsas" sudarė apgyvendinimo paslaugų teikimo sutartį dienoms. Praėjus šiam terminui A už paslaugas neatsiskaitė, pakeitė kambario durų spyną ir atsisakė išvažiuoti. Išspręskite susidariusią situaciją. Pagrįskite sprendimą norminių aktų normomis. Išvados.

Darbo sutartis, kolektyvinė sutartis, darbuotojų atranka, darbuotojų mokymas, pareigybinė instrukcija
Įvadas. Darbo sutartis. Darbo sutarties rengimo metu iškilusios problemos. Darbo sutarties sąvoka. Darbo sutarties šalys. Darbo sutarties turinys. Darbo sutarties forma ir jos sudarymo tvarka. Nelegalus darbas. Darbo sutarties keitimas. Darbo sutarties sąlygų keitimas. Darbo sutarties pasibaigimas. Darbo sutarties pasibaigimas šalių susitarimu. Darbo sutarties pasibaigimas darbuotojo iniciatyva. Darbo sutarties nutraukimas darbdavio iniciatyva. Darbo sutarties nutraukimas darbdavio valia. Kolektyvinė sutartis. Kolektyvinis susitarimas. Kolektyvinė sutartis. Kolektyvinės sutarties turinys. Darbuotojų atranka. Priėmimo į darbą ribojimai ir įsidarbinimo garantijos . Išbandymas sudarant darbo sutartį. Pretendentų į valstybės tarnybą atrankos būdai. Darbuotojų mokymas. Pareigybinė instrukcija. Literatūros sąrašas.

Paskolos sutartis (2)
Įvadas. Sutarties samprata. Paskolos sutartis. Kas tai? paskolos sutarties rūšys. Paskolos sutarties forma. Išvados. Literatūra. Šiame darbe didžiausias dėmesys skiriamas paskolos sutarties sampratai, aptariama apskritai sutartis, kas tai yra, kokias paskolas teikia bankai, kokie reikalavimai paskolos sutarties formai, juk tai yra labai svarbu. Rašant šią temą vienintelis literatūros šaltinis, kuriame buvo daug informacijos, tai -- Lietuvos Respublikos Civilinis kodeksas, šeštoji knyga "Prievolių teisė".

Nuomos sutartys
Įvadas. Nuomos sutartys Nuomos sutarties nutraukimas prieš terminą Verslo patalpų nuomos sutartis pagal Civilinį Kodeksą. Mokėjimai ir atsiskaitymai. Patalpų perdavimas. Nuomos laikotarpis. Nuomininko įsipareigojimai, atsakomybė ir teisės. Nuomotojo įsipareigojimai ir atsakomybė. Bendros sąlygos. Patalpų perdavimo-priėmimo aktas. Išvados. Literatūros sąrašas. Jau nuo senovės įvairios teisinės sutartys atliko ypatinga vaidmenį žmonių gyvenime, bet išskirtinė jų svarba jaučiama ir dabar. Pagal savo turinį ir kryptingumą sutartis ir iš jų kylančias prievoles galima skirstyti į tokias grupes kaip sutarys dėl turto perdavimo...

Puslapiai: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |

15 |