Referatai MOKSLO DARBAI KURSINIAI KONSPEKTAI PARUOŠTUKĖS

      PRADŽIA   DARBŲ TIPAI   TAISYKLĖS    PAGALBA    KONTAKTAI

Referatai.eu

 
Paieškos "strateginis valdymas" rezultatai: (25)

  • Ieškokite referatų ar kitų mokslo darbų pagal loginius raktažodžius, pvz.: darbą "Istorijos žinios ir jų struktūravimas" surasite pagal šiuos raktažodžius: struktūravimas, istorijos, žinios
  • Ieškomas žodis turi būti ilgesnis nei 3 (trys) simboliai
  • Svarbu ieškokite naudodami tik lietuviškas raides, kadangi užklausos bus tikslesnės.
  • Jei vis dar nesiseka rasti darbo - parašykite mums!


strateginis įmonės valdymas
strateginis ĮMONĖS valdymas. STRATEGINIO VALDYMO SAMPRATA. STRATEGINĖ ANALIZĖ. Aplinkos analizė. Makroaplinkos analizė. Šakinės aplinkos analizė. Vartotojų įvertinimas. Tiekėjų įvertinimas. Konkurentų įvertinimas. Vidinių veiksnių analizė. SSGG analizė (arba SWOT analizė). Neutralūs veiksniai. Vidinių ir išorinių veiksnių sujungimas. STRATEGIJOS RENGIMAS. Įmonės misijos formulavimas. Įmonės vizijos formulavimas. Įmonės strateginių tikslų nustatymas. Uždaviniai. Uždavinių sprendimo priemonės. STRATEGIJOS ĮGYVENDINIMAS. STRATEGINIŲ SPRENDIMŲ REIKŠMĖ ĮMONĖMS. IŠVADOS.

Prognozavimas ir strateginis valdymas
ĮVADAS. strateginis valdymas IR PROGNOZAVIMAS. Strategijos sampratos kilmė. Strateginio valdymo ištakos organizacijų vadyboje. Strateginio valdymo samprata, savybės ir tikslai. Strateginio valdymo teikiama nauda, pranašumai ir trūkumai. Strateginė analizė strateginiame valdyme. Prognozavimas. Prognozavimo metodai. Prognozavimo ir planavimo procesų tarpusavio sąveika. Prognozavimo reikšmė ir problemos. STRATEGINIO VALDYMO MOKSLO IR JO RAIDOS TEORINIAI ASPEKTAI. Strateginio valdymo raidos ciklas. Ryšys tarp strateginio valdymo meno ir išorinės aplinkos. Strateginio valdymo modeliai ir "Balanced Scorecard" metodika. Strateginio valdymo modeliai. "Balanced Scorecard" metodika. Strateginės minties integravimo galimybės Lietuvoje. IŠVADOS. LITERATŪRA. PRIEDAI.

Įmonės strateginis valdymas
STRATEGINIO VALDYMO SAMPRATA. Valdymo ciklo funkcijų turinys. Strateginio valdymo stadijos, tikslai ir rezultatai. STRATEGINĖ ANALIZĖ. Aplinkos analizė. Makroaplinkos analizė. Šakinės aplinkos analizė. Vartotojų įvertinimas. Tiekėjų įvertinimas. Konkurentų įvertinimas. Vidinių veiksnių analizė. SSGG analizė (arba SWOT analizė). Stiprybes, silpnybes, galimybes ir grėsmes apibrėžiantys kriterijai. Vidinių veiksnių pavyzdžiai. Galimybių ir grėsmių vertinimo pavyzdys. Neutralūs veiksniai. Vidinių ir išorinių veiksnių sujungimas. Strateginių ryšių analizė ir išvados. STRATEGIJOS RENGIMAS. Įmonės misijos formulavimas. Įmonės vizijos formulavimas. Įmonės strateginių tikslų nustatymas. Uždavinių sprendimo priemonės. STRATEGIJOS ĮGYVENDINIMAS. "Dėžutės" formos darbų suskirstymo schema. Darbų suskirstymo schemos ir organizacijos suskirstymo schemos sąsajos.

Planavimas ir strateginis valdymas
Įvadas. Planavimo sąvoka bei tikslų (uždavinių) svarba. Planavimo svarba organizacijoje. Organizcijos planų hierarchija. Strateginių ir operatyvinių planų skirtumai. Strategijos sampratos raida. Strateginio valdymo atsiradimas. Strateginio valdymo procesas. Strategijos lygiai: kai kurie pagrindiniai skirtumai. Išvados.

Planavimas ir strateginis valdymas (2)
Tikslas. Darbo uždaviniai. Planavimas. Tikslai svarbūs del keturių priežasčių. Planavimo svarba organizacijoje. Organizacijos planų hierarchija. Strateginių ir operatyvinių planų skirtumai. Strateginio valdymo procesas. Išskiriami du strateginio valldymo proceso etapai. Strateginio valdymo procesas. Išvados.

Verslo ekonomika (1)
MARKETINGAS, JO SAMPRATA, ORGANIZAVIMO PRINCIPAI, FUNKCIJOS, TIPAI IR FORMOS. MARKETINGO ORGANIZAVIMAS ĮMONĖSE. MARKETINGO PADALINYS ĮMONĖJE, JO EVOLIUCIJA. MARKETINGO APLINKA: IŠORINĖ IR VIDINĖ. RINKOS TYRIMAS. RINKOS SEGMENTAVIMAS. RINKOS APRĖPIMO BŪDAI. KONKURENCIJA IR KONKURENTAI. POZICIONAVIMS RINKOJE. KONKURENTINIO PRANAŠUMO STRATEGIJOS. KONKURENTŲ ANALIZĖ. SWOT ANALIZĖ. MARKETINGO PRIEMONIŲ KOMPLEKSAS. MARKETINGAS „MIX 4P“. PREKĖS GYVAVIMO CIKLAS IR KONKURENTINIO PRANAŠUMO STRATEGIJOS. KAINŲ NUSTATYMO METODAI. KAINŲ STRATEGIJOS. PAGRINDINIAI KAINŲ FORMAVIMO KRITERIJAI. strateginis valdymas: SAMPRATA, LYGIAI. STRATEGINIO VALDYMO CIKLAS. STRATEGIJOS RŪŠYS. INFORMACIJOS VAIDMUO VERSLE. VERSLO INFORMACIJOS TIPAI.

Puslapiai: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |