Referatai MOKSLO DARBAI KURSINIAI KONSPEKTAI PARUOŠTUKĖS

      PRADŽIA   DARBŲ TIPAI   TAISYKLĖS    PAGALBA    KONTAKTAI

Referatai.eu

 
Paieškos "strategija" rezultatai: (124)

  • Ieškokite referatų ar kitų mokslo darbų pagal loginius raktažodžius, pvz.: darbą "Istorijos žinios ir jų struktūravimas" surasite pagal šiuos raktažodžius: struktūravimas, istorijos, žinios
  • Ieškomas žodis turi būti ilgesnis nei 3 (trys) simboliai
  • Svarbu ieškokite naudodami tik lietuviškas raides, kadangi užklausos bus tikslesnės.
  • Jei vis dar nesiseka rasti darbo - parašykite mums!


Finansų valdymo strategija
ĮVADAS. FINANSŲ VALDYMO ESMĖ. BIUDŽETO FORMAVIMAS. KAPITALO VALDYMAS. Apyvartinio kapitalo valdymas. Sąnaudų valdymas. Atsargų valdymas. FINANSAVIMO strategija. UAB „X “ FINANSINĖ ANALIZĖ. IŠVADOS. LITERATŪRA

TARPTAUTINIO TERORIZMO PREVENCIJA strategija IR PRAKTIKA
ĮVADAS. TERORIZMO SAMPRATA. Terorizmo kilmė. Terorizmo apibrėžimas. Terorizmo tipologija. Terorizmo tikslai. Terorizmo priežastys. “Teroristo veidas”. TARPTAUTINIS TERORIZMAS – GLOBALUS IŠŠŪKIS SAUGUMUI. 9/11 ir tarptautinis terorizmas. Tarptautinis terorizmas – „naujasis“ terorizmas – kas tai? Tarptautinis terorizmas ir globalizacija. Tarptautinis terorizmas ir žiniasklaida. TARPTAUTINIO TERORIZMO PREVENCIJA: strategija IR PRAKTIKA. Kovos su tarptautiniu terorizmu ir jo prevencijos priemonės. NATO vaidmuo kovoje su tarptautiniu terorizmu bei jo prevencijos užtikrinime. Europos Sąjunga kovoje su tarptautiniu terorizmu bei jo prevencijos užtikrinime. JAV ir Europos Saugumo bei Gynybos politika tarptautinio terorizmo prevencijoje. Rusijos požiūris ir vaidmuo tarptautinio terorizmo prevencijoje. XXI a. PREVENCINĖS STRATEGIJOS. Antiterorizmas ir kontrterorizmas. Antiteroristiniai scenarijai. Finansinis atsakas tarptautiniam terorizmui. Neigiama militaristinės prevencijos strategijos praktika. IŠVADOS. LITERATŪROS SĄRAŠAS

Viešbučio marketingo strategija
Įvadas. Firmos pristatymas. Marketingo situacija. Makroaplinka. Konkurencinė aplinka. Rinka. Marketingo strategija. Marketingo tikslai ir uždaviniai. Strategijų formulavimas. Pavojai firmai. Ištrauka iš darbo. Šiuolaikinis biznis atsidūrė dinamiškoje aplinkoje, kurioje pokyčiai yra pastovus reiškinys. To pasekoje firmoms atsirado būtinybė nustatyti savo tikslus bei planus jiems pasiekti. Tai kiekvienoje organizacijoje tapo besitęsiančiu procesu. Marketingo planavimas-tai orientacija į ateitį. Planas padeda numatyti ateitį ir priimti gerai apgalvotus sprendimus, nes jį rengiant apgalvojamos visos alternatyvos , su kuriomis gali tekti susidurti. Marketingo planavimas apima marketingų tikslų ir pačių tinkamiausių strategijų šiems tikslams pasiekti numatymą. Šiame darbe nagrinėjama konkreti firma yra viešbutis “Auksinės kopos” įsikūręs Nidoje.

Marketingo strategija
Strateginio planavimo esmė ir reikšmė. Marketingo strategija. Marketingo planavimas. Marketingo strateginio planavimo reikšmė. Strateginio planavimo esmė. Marketingo strateginio planavimo proceso stadijos. Analizės stadija. Veiklos stadija. Literatūros sąrašas. Ištrauka iš darbo. Marketingo strategija yra funkcinė strategija, susijusi su kainų nustatymų, organizacijos produktų rėmimu ir paskirstymų, tai įmonės galimybių išsiaiškinimas, tikslų ir uždavinių nustatymas, bei strategijos parengimas. Sudarydami rinkos strategiją, vadovai turi apsvarstyti organizacijos tikslinę rinką, produkto įvaizdį, kainų nustatymą, produktų politiką ir pardavimo strategiją. Marketingo strategija yra organizacijos vadybos planas, reikalingas pasirinktiems tikslams ir uždaviniams įgyvendinti. Jame pateikiamos priemonės ir būdai, reikalingi organizacijos paskirčiai ir tikslam pasiekti.

Personalo valdymo strategija įmonėje
Įvadas. Personalo vadyba. Personalo vadybos esmė. Darbo rinkos labirintai. Investicijos į personalo mokymus. Šaltinis: UAB “Cesim biznio modelis”. Kaip padaryti, kad jie tai padarytų? Kaip neskausmingai atleisti darbuotoją? UAB “FEMINA BONA” personalo valdymo strategija. Personalo valdymo strategijos vaidmuo UAB „Femina Bona“ verslo strategijoje. Išvados. Literatūros sąrašas.

Strategiją sąlygojantys veiksniai. Strategijos parinkimas
strategija. Strateginis planavimas. Strateginio valdymo modeliai. Organizacijų strategija. Ištrauka iš darbo. strategija – (lot. strategia –vadovavimas) – ilgalaikis planas, sukurtas siekaint tam tikro apsibrėžto tikslo. strategija taippat vadinama: karo meno šaka, apimanti pasirengimą karui ir vadovavimą karinėms pajėgoms; politinės, visuomeninės kovos vadovavimo menas; taisyklių vuisuma nustatanti nuo susiklosčiusių aplinkybių priklausomą veiksmų varianto pasirinkimą.

Puslapiai: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |

15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |