Referatai MOKSLO DARBAI KURSINIAI KONSPEKTAI PARUOŠTUKĖS

      PRADŽIA   DARBŲ TIPAI   TAISYKLĖS    PAGALBA    KONTAKTAI

Referatai.eu

 
Paieškos "statistika" rezultatai: (25)

  • Ieškokite referatų ar kitų mokslo darbų pagal loginius raktažodžius, pvz.: darbą "Istorijos žinios ir jų struktūravimas" surasite pagal šiuos raktažodžius: struktūravimas, istorijos, žinios
  • Ieškomas žodis turi būti ilgesnis nei 3 (trys) simboliai
  • Svarbu ieškokite naudodami tik lietuviškas raides, kadangi užklausos bus tikslesnės.
  • Jei vis dar nesiseka rasti darbo - parašykite mums!


Matematikos konspektai: statistika ir tikimybių teorija
statistika. Generalinė visuma. Imtis. Imtis su grąžinimais. Imtis be grąžinimų. Atsitiktinė imtis. Konkreti imtis. n realizacija. VARIACINĖ SEKA. IMTIES STATISTINIAI SKIRSTINIAI. variacinę seką. Imties plotis. Dažnis. Statistinis dažnių skirstinys. Statistinis santykinių dažnių skirstinys. DUOMENŲ GRUPAVIMAS. HISTOGRAMA IR POLIGONAS. Intervalinė variacinė seka. Intervalinis santykinių dažnių skirstinys. Statistinis intervalinių dažnių skirstinis. EMPIRINĖ PASISKIRSTYMO FUNKCIJA. Empirinė pasiskirstymo funkcija. Tikimybių tankio funkcija. Dvimatė tankio funkcija. Dvimatis tankis. IMTIES EMPIRINĖS SKAITINĖS CHARAKTERISTIKOS. Empirinis vidurkis ir empirinė dispersija. Empirinis standartas. Nepaslinktoji empirinė dispersija. Empiriniai momentai. Pradinių empirinių k-os eilės momentas. Centrinių empirinių k-os eilės momentas. Empirinių asimetrijos koeficientas. DVIMATĖ IMTIS. KORELIACINĖ LENTELĖ. Koreliacinės lentelės sudarymas. Komponenčių X ir Y statistiniai skirstiniai, empiriniai vidurkiai, empirinės dispersijos, empiriniai standartai. Komponentės X sąlyginiai statistiniai skirstiniai. Empirinė kovariacija. Empirinis koreliacijos koeficientas. Empirinė tiesinės regresijos lygtis. Sąjunga. Poaibis. TIKIMYBIŲ TEORIJA: ATSITIKTINIAI ĮVYKIAI. VEIKSMAI. Komutatyvumo dėsniai. KLASIKINIS TIKIMYBĖS. GEOMETRINIS TIIMYBĖS. Nesutaikomi įvykiai. Sutaikomi įvikiai. Sąlyginė tikimybė. Bejeso fORMULĖ. NEPRIKLAUSOMI ĮVYKIAI. PILNOSIOS TIKIMYBĖS FORMULĖ. TIKIMYBIŲ SANDAUGOS TEOREMA. NEPRIKLAUSOMI EKSPERIMENTAI. BERNULIO FORMULĖ. PUASONO FORMULĖ. MUAVRO LAPLASO LOKALIOJO F-LE. GAUSO F-JOS SAVYBES. INTEGRALINĖ MUAVRO LAPLASO FORMULĖ. ATSITIKTINIO DYDŽIO SKAITINĖS CHARAKTERISTIKOS. ATSITIKTŲ DYDŽIŲ FUNKCIJOS. ATSITIKTINIO DYDŽIO PASISKIRSTYMO F-JA. DVIMAČIŲ ATSITIKTINIŲ DYDŽIŲ PASISKITSTYMO FUNKCIJŲ SAVYBĖS. TIKIMYBIŲ TANKIO FUNKCIJA.

Ūkio statistika
kio statistikos teoriniai pagrindai. Kurso objektas ir metodai. Ūkio statistikos istorijos bruožai. Ūkio statistikos organizavimas ir darbo principai. Gyventojų, užimtumo ir nedarbo statistika. Gyventojų skaičiaus nustatymas. Natūralus ir mechaninis judėjimas. Gyventojų perspektyvinio skaičiaus apskaičiavimai. Ekonomiškai aktyvūs ir ekonomiškai neaktyvūs gyventojai. Darbo biržų veiklos indikatoriai. Bendrojo vidinio produkto netekties dėl bedarbystės nustatymo metodai. Makroekonominiai skaičiavimai. Nacionalinio produkto rodikliai ir jų apskaičiavimo metodai. Fizinės apimties indeksas nacionalinio produkto rodiklių tyrime. Nacionalinis turtas. Nacionalinio turto sudėtinių dalių apskaičiavimo metodai. Nacionalinio turto dinamikos tyrimas. Mikroekonominiai skaičiavimai. Verslo veiksnių identifikavimas ekonominiais statistiniais rodikliais. Verslo įmonių bei veiksnių struktūros pokyčių, produktyvumo ir pelningumo tyrimas. Namų ūkių tyrimai - pagrindinis informacijos šaltinis apie pajamas ir vartojimą. Namų ūkių pajamų ir išlaidų sudėtis. Pajamų diferenciacijos ir koncentracijos rodiklių skaičiavimas. Kainų ir ūkio finansinio sektoriaus statistika. Kainų stebėjimo metodai. Kainų indeksai. Vartojimo kainų indeksas. Bankų statistika. Pinigų perkamoji galia. Pinigų kopiūrinės sudėties vertinimo metodai. Statistikos metodai vertybinių popierių biržų kotiravime ir "nuotaikų" jose vertinimuose. Ūkio ciklai ir jų statistinis tyrimas. Ūkio konjuktūros indikatoriai ir jų sudarymo metodai. Klasikinė ūkio ciklų statistinio tyrimo metodika. Ūkio ciklo komponenčių tyrimas analitinių duomenų išlyginimu, panaudojus mažiausių kvadratų metodą. Eksponentinis išlyginimas. Balansiniai skaičiavimai. Pagrindinės balansinių skaičiavimų sąvokos. Nacionalinių sąskaitų sistema. Formuojamų duomenų išdėstymo būdai bei tyrimo metodai. Tarpšakinis balansas. Tarpšakinio balanso sudarymo metodiniai principai. Makroekonominių ir mikroekonominių reiškinių ekonometrinio modeliavimo pagrindai. Ekonometriniai makroekonominių tyrimų modeliai. Ekonometrinio mikroekonominio modeliavimo sritys. Gamybinės ir kaštų funkcijos.

Personalo apskaita ir statistika
ĮVADAS. PERSONALO DOKUMENTAVIMAS IR APSKAITA. PERSONALO VADYBOS INFORMACINIO APRŪPINIMO TURINYS. PERSONALO DOKUMENTŲ BANKAS. ATSKAITOMYBĖ PERSONALO SRITYJE. PERSONALO STATISTINIAI RODIKLIAI. IŠVADOS. NAUDOTA LITERATŪRA.

Santuokos. statistika
Įvadas. Statistikos objektas ir metodas. Santuokų sudarymas ir tendencija. Ištuokų registravimas, jų padariniai. Statistiniai skaičiavimai. Darbo objektas – darbe analizuojama Lietuvoje registruotos santuokos ir ištuokos, jų pokyčiai, tendencijos, padariniai. Pagrindiniai darbo uždaviniai. Išnagrinėti, kokio amžiaus sudaromos santuokos. Išnagrinėti santuokų eiliškumą. Išnagrinėti santuokų trukmę. Pateikti ištuokų neigiamus padarinius. Pateikti statistinius skaičiavimus. Pateikti prognozavimą ir išvadas.

Ekonominė statistika
Ekonominės statistikos 3 laboratorinis darbas. Teorinė dalis. Duomenų padėties charakteristikos. Duomenų variacijos charakteristikos. Metodinė dalis. Praktinė dalis. Priedas.

Seaksualinė prievarta prieš vaikus
SEKSUALINĖS PRIEVARTOS POŽYMIAI IR PADARINIAI. KĄ BŪTINA ŽINOTI APIE PAGALBĄ. PASAULIO VALSTYBIŲ PATIRTIES, TARPTAUTINIŲ DOKUMENTŲ REKOMENDACIJOS VERTINIMAS. statistika UŽSIENYJE IR LIETUVOJE.

Puslapiai: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |