Referatai MOKSLO DARBAI KURSINIAI KONSPEKTAI PARUOŠTUKĖS

      PRADŽIA   DARBŲ TIPAI   TAISYKLĖS    PAGALBA    KONTAKTAI

Referatai.eu

 
Paieškos "socialinio darbo" rezultatai: (59)

  • Ieškokite referatų ar kitų mokslo darbų pagal loginius raktažodžius, pvz.: darbą "Istorijos žinios ir jų struktūravimas" surasite pagal šiuos raktažodžius: struktūravimas, istorijos, žinios
  • Ieškomas žodis turi būti ilgesnis nei 3 (trys) simboliai
  • Svarbu ieškokite naudodami tik lietuviškas raides, kadangi užklausos bus tikslesnės.
  • Jei vis dar nesiseka rasti darbo - parašykite mums!


socialinio darbo studentų požiūris į emigraciją
EMIGRACIJOS SOCIALINĖS PROBLEMOS. Pagrindinės migracijos sąvokos. Emigracijos priežastys ir socialinis poveikis. Emigracijos mastas. Valstybės institucijų veikla mažinant emigracija. socialinio darbo STUDENTŲ POŽIŪRIO Į EMIGRACIJĄ TYRIMAS. Tyrimo organizavimo metodika. Tyrimo rezultatų analizė. Socialiniai demografiniai duomenys. socialinio darbo studentų požiūris į emigracijos problemas ir pasekmes. IŠVADOS IR PASIŪLYMAI. Pastaruoju metu visuomenėje emigracija dažnai laikoma didžiausia nekarine grėsme Lietuvai – jos demografinei plėtrai, ūkio augimui ir kultūrinio savitumo išsaugojimui. Ši tema šiandien yra labai aktuali, nes emigracija iššaukia daug socialinių problemų, o jų sprendimai nėra pakankami. Ši tema Panevėžio kolegijos socialinių mokslų katedroje nebuvo nagrinėta, todėl norėta išsiaiškinti koks socialinio darbo studentų požiūris į emigraciją, nes jų įsidarbinimo galimybės šiandien yra ribotos.

socialinio darbo raida ir perspektyvos Strėvininkų pensionate
Įvadas. Socialinė pažanga – visuomenės gerovės garantas. Socialinės apsaugos svarba. Žmonių turinčių proto negalę reabilitacijos strategija. socialinio darbo esmė ir realizavimas. socialinio darbuotojo vaimuo. Socialinių paslaugų struktūra. socialinio darbo raida ir perspektyvos Strėvininkų pensionate. Strėvininkų pensionato administravimas ir valdymas. Socializacija – socialinės patirties įsisavinimas. socialinio darbo reikšmė individui. socialinio darbo specifika Stėvininkų pensionate. Socialinės paslaugos, teikiamos Strėvininkų pensionate. Bendruomenės ryšys su institucija. Kaip keitėsi požiūris į socialinį darbą. Išvados. Literatūra. Kiekvienai valstybei tenka didžiulis vaidmuo ir atsakomybė, laiduojant savo tautos socialinę pažangą ir gerovę, planuojant socialinio vystymo priemones, bei socialinių paslaugų infrastruktūrą. Dinamiškas Lietuvos politinis bei ekonominis vystymasis atskleidė daugybę socialinių problemų, todėl socialinėje srityje dirbančių specialistų reikalingumo bei socialinių darbuotojų profesionalumo klausimai šiandien jau niekam nekelia jokių abejonių.

socialinio darbo poreikis, sprendžiant jaunuolių iš nepilnų šeimų socialines problemas
Įvadas. Pagrindinės sąvokos ir terminai. Šeimos svarba sutuoktiniams ir jų vaikams. Vyro ir moters socialiniai ir psichologiniai vaidmenys šeimoje. Tradicinės šeimos socialiniai aspektai. Netradicinių ir nepilnų šeimų socialiniai ypatumai. Skyrybų proceso įtaka šeimoje augantiems vaikams ir jaunuoliams. Skyrybų priežastys. Skyrybų etapai. Skyrybų teisiniai, psichologiniai, ekonominiai, socialiniai aspektai. socialinio darbo poreikis skyrybų procese, sprendžiant jaunuolių problemas. Socialinės problemos kylančios besiskiriančiose šeimose. Emocinė ir psichologinė vaikų ir jaunuolių reakcija į skyrybas. Jaunimo iš nepilnų šeimų socialinės, ekonominės, edukacinės, psichologinės ir sveikatos problemos. socialinio darbo poreikio, sprendžiant jaunuolių iš nepilnų šeimų socialines problemas, tyrimas. Tyrimo charakteristika. Tyrimo pagrindimas. Tyrimo rezultatų analizė. Išvados. Nesprendžiamos problemos šeimoje sukelia skyrybas, besiskiriančios šeimos patiria daug socialinių, ekonominių, psichologinių problemų. Šias problemas šeimoje patiria ne tik sutuoktiniai, dar didesnę žalą skyrybos, arba vieno iš tėvų mirtis, sukelia šeimoje augusiems vaikams ir jaunuoliams. Jiems kyla įvairių socialinių, psichologinių, edukacinių, medicininių problemų, kurių tokiu metu šeimoje nėra kam spręsti, jiems reikalinga profesionali specialistų pagalba.

socialinio darbo samprata
ĮVADAS. Nauja profesija Lietuvoje. Kompetencija. Žinios. Įgūdžiai. Vertybės. socialinio darbuotojo etika. Bendravimas. Kvalifikacija. Grupinis darbas. Socialinė parama ir paslaugos. Solidarumas socialiniame darbe. IŠVADA. LITERATŪRA. “Socialinis darbas” – netradicinis specialybės pavadinimas. Kiti mokslai ir praktinės veiklos sritys save įvardija skambiais lotyniškos ar graikiškos kilmės žodžiais (pvz., sociologija, psichologija, edukologija). Kaip žinia, atskiros pažinimo sritys ir jas įvardijančios sąvokos formavosi filosofijos įsčiose. Todėl ir sakoma, jog filosofija – mokslų motina. Pradedant Renesansu, įvairūs mokslai pradėjo vaduotis iš filosofijos glėbio ir pamažu nuėjo savarankiškos raidos keliu. Tačiau yra nemažai veiklos ir pažinimo sričių, kurios rutuliojosi ne iš filosofinių apibendrinimų, o iš konkrečios praktinės veiklos. socialinio darbo pradžia sietina su labdaros ir filantropinių organizacijų veikla. Lotyniško žodžio “socialis” viena iš pagrindinių reikšmių - “draugiškas”. Tad “draugiškas darbas”, kaip paramos teikimas ir organizavimas, atspindi šios profesijos etines nuostatas.

socialinio darbo metodai. Atvejo analizė
Vieno atvejo analizė remiantis socialinio tinklo intervencijos metodais. Poreikių koncepcija socialinio darbo praktikoje. Literatra. 35 metų moteris, vardu Rasa gyveno pas savo mamą (kuri yra pencininkė) kartu su antruoju vyru ir trimis vaikais (Asta – vyriausia dukra, Dovilė – vidurinioji ir Robertas – jauniausias). Abi mergaitės buvo iš pirmos santuokos, o Robertas iš antros santuokos. Rasos pirmas vyras žuvo autoavarijoje ir ji liko našlė su dviem nepilnametėm dukrom. Po kelių metų ji susirado kitą vyrą už kurio ištekėjo ir susilaukė mažojo Roberto. Rasa dirbo pardavėja, o vyras niekaip nesusirado darbo.

socialinio darbo - naujos profesijos - atsiradimas
Kada atsirado socialinis darbas, kodėl? Tai kas tas socialinis darbas? Priežastys sąlygojusios socialinio darbo atsiradimą. socialinio darbuotojo žinios, vertybės. Socialinių darbuotojų rengimas Lietuvoje. Išvados. Ištrauka iš darbo. Istoriškai socialinis darbas atsirado iš filantropinės (labdaringos) veiklos, kuria užsiimdavo įvairios religinės, visuomeninės, o vėliau ir kitos organizacijos (vienuolių brolijos, Gelbėjimo armija, Moterų sąjunga ir kt.). Labdara buvo suprantama kaip pagalba vargšams, ligoniams, benamiams, našlaičiams ir kitiems nuskurdusiems ir socialiai neapsaugotiems gyventojams.

Puslapiai: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |