Referatai MOKSLO DARBAI KURSINIAI KONSPEKTAI PARUOŠTUKĖS

      PRADŽIA   DARBŲ TIPAI   TAISYKLĖS    PAGALBA    KONTAKTAI

Referatai.eu

 
Paieškos "savikaina" rezultatai: (37)

  • Ieškokite referatų ar kitų mokslo darbų pagal loginius raktažodžius, pvz.: darbą "Istorijos žinios ir jų struktūravimas" surasite pagal šiuos raktažodžius: struktūravimas, istorijos, žinios
  • Ieškomas žodis turi būti ilgesnis nei 3 (trys) simboliai
  • Svarbu ieškokite naudodami tik lietuviškas raides, kadangi užklausos bus tikslesnės.
  • Jei vis dar nesiseka rasti darbo - parašykite mums!


Mėsinių avių auginimo perspektyvos Lietuvoje
TURINYS. ĮVADAS. DIDELĖ AVIŲ VEISLIŲ ĮVAIROVĖ. Veislinės avys. Lietuvos vietinės šiurkščiavilnės. Lietuvos juodgalvės. Prekosai. Romanovo veislės avys. Ostfryzai. Sufolkai. Berišon diušer. Tekseliai. Vokietijos juodgalvės. Dorper veislės avys. Vokietijos merinosai. Šarolė veislės avys. PERSPEKTYVIAUSIA – MĖSINĖ AVININKYSTĖ. Mėsinių avių auginimas. Dauginimasis ir prieauglis. Šėrimas. Mėsinių avių savikaina. PARAMA ŪKININKAMS. ACQUIS perėmimas. Gebėjimas įgivendinti ACQUIS. INTEGRACIJOS Į ES UŽDAVINIAI IŠVADA. PRIEDAI. NAUDOTA LITERATŪRA.

Planuojamos pagaminti produkcijos pelningumo prognozė
ĮVADAS. PLANUOJAMAS PAGAMINTI GAMINIŲ SKAIČIUS. MEDŽIAGŲ POREIKIS IR IŠLAIDOS PRODUKCIJAI PAGAMINTI. VIENO DARBININKO NAUDINGAS (EFEKTYVUS) DARBO LAIKAS IR ĮMONĖS DARBUOTOJŲ SKAIČIUS. PAGRINDINIŲ DARBININKŲ (VIENETININKŲ) DARBO UŽMOKESTIS IR ĮMOKOS SOCIALINIAM DRAUDIMUI. PAGAMINTOS PRODUKCIJOS IR VIENO GAMINIO TIESIOGINĖS GAMYBOS IŠLAIDOS. PAGALBINIŲ DARBININKŲ (LAIKININKŲ) DARBO UŽMOKESTIS IR ĮMOKOS SOCIALINIAM DRAUDIMUI. ADMINISTRACIJOS DARBUOTOJŲ IR ĮMONĖS BENDROJO PERSONALO DARBO UŽMOKESTIS IR ĮMOKOS SOCIALINIAM DRAUDIMUI. VIENO DARBUOTOJO IR VIENO PAGRINDINIO DARBININKO VIDUTINIS MĖNESINIS DARBO UŽMOKESTIS. ELEKTROS ENERGIJOS POREIKIS IR IŠLAIDOS VARIKLIAMS VARYTI. ELEKTROS ENERGIJOS POREIKIS IR IŠLAIDOS PATALPOMS APŠVIESTI. ILGALAIKIO TURTO NUSIDĖVĖJIMAS IR AMORTIZACIJA. PATALPŲ NUOMOS IŠLAIDOS. PAGALBINIŲ MEDŽIAGŲ IŠLAIDOS ĮRENGIMŲ IR PATALPŲ PRIEŽIŪRAI. NETIESIOGINĖS GAMYBOS IŠLAIDOS. PAGAMINTOS PRODUKCIJOS IR VIENO GAMINIO GAMYBINĖ savikaina. ATSKIRŲ GAMINIŲ GAMYBINĖS SAVIKAINOS STRUKTŪRA (PROCENTAIS). PLANUOJAMOS PARDUOTI PRODUKCIJOS GAMYBINĖ savikaina. ĮMONĖS VEIKLOS SĄNAUDOS. VIENO GAMINIO KOMERCINĖ savikaina. ATSKIRŲ GAMINIŲ PELNINGUMAS. PLANUOJAMOS PARDUOTI PRODUKCIJOS APIMTIS (PARDAVIMO PAJAMOS). ĮMONĖS BENDRASIS IR GRYNASIS PELNAS. BENDRASIS IR GRYNASIS PARDAVIMŲ PELNINGUMAS. NENUOSTOLINGŲ PARDAVIMŲ MASTAS. IŠVADOS. LITERATŪRA

STOMATOLOGINIŲ PASLAUGŲ RINKOS TYRIMAS
Įžanga. Bendra rinkos charakteristika. Stomatologinių įmonių įvairovė ir jų išsidėstymas. Rinkos veiksniai, formuojantys pasiūlą ir paklausą. savikaina. Vartotojų pajamos. Sezonas. Kaina. Pasiūlos tyrimas. Stomatologinių paslaugų teikėjų kiekybinis įvertinimas ir jų galimybių analizė. Svarbiausios paslaugų grupės, jų charakteristinė analizė ir kainos. Dantų gydymas. Protezavimas. Chirurginis gydymas. Higienistų paslaugos. Naujos stomatologinės paslaugos, jų perspektyvos. Kainų tyrimas. Paklausos tyrimas. Gyventojų poreikis paslaugai. Paklausos priklausomybė nuo gyventojų perkamosios galios. Išvados. Literatūros sąrašas. Priedai

Pajamų auditas
ĮVADAS. PARDAVIMŲ AUDITAS. Pardavimų ir pirkėjų skolų ciklas. Svarbiausios procedūros, kurias turi atlikti auditorius kiekvienu ciklo etapu. Pardavimų vidaus kontrolės sistemos įvertinimas. PARDAVIMO PAJAMŲ AUDITAS. Pardavimų ir pirkėjų skolų ciklas. Pardavimo pajamų pripažinimo auditas. IŠLAIDŲ IR SĄNAUDŲ AUDITAS. Sąnaudų pripažinimo auditas. Sąnaudų dydžio nustatymas. Pardavimo savikaina. Perparduotų prekių savikaina. Veiklos sąnaudos. Pardavimo sąnaudos. Kitos veiklos sąnaudos. Finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos. MOKESČIŲ AUDITAS. IŠVADOS. LITERATŪROS SĄRAŠAS.

Detalės mechaninis apdirbimas (1)
Užduotis ir skaičiavimai atlikti pagal metinę programą. Detalės ruošinio analizė ir parinkimas. Operacijų nuoseklumo ir detalės bazavimo operacijose pagrindimas. Apdirbimo kelio projektavimas. Apdirbimo užlaidų skaičiavimas. Operacinės technologijos projektavimas. Pjovimo rėžimų skaičiavimas. Laiko normų skaičiavimas. Specelaus įtaiso – kalibro projektavimas. Dangtelio skylės 120 H7 tikslumo sąlygos nagrinėjimas. Mašinų gamybos technologija – tai mokslas, nagrinėjantis ir nustatantis apdirbimo procesų dėsningumusbei parametrus, kuriuos keičiant galima suintensyvinti procesus, nagrinėja kaip gaminti reikiamos kokybės gaminius, atsižvelgiant į gamybos programą, sunaudojant kuo mažiau medžiagų ir kad savikaina būtų nažiausia , o darbo našumas didžiausias. Detalės gamybos procesą sudaro kompleksas darbų. Kursinis projektas apima eilę klausimų, pradedant ruošinio parinkimu baigiant mechanizmo apdirbimo baro projektavimu.

Verslo planas. UAB ,,Autoverslas"
TURINYS. ĮVADAS. VERSLO IDĖJOS APRAŠYMAS. ĮMONĖS VEIKLOS STRATEGINĖ ANALIZĖ. ĮMONĖS TIKSLAI. VERSLO ĮMONĖS VEIKLA. RINKOS SĄLYGŲ ANALIZĖ. KONKURENCIJOS STRATEGINĖ ANALIZĖ. VERSLO ĮMONĖS VEIKLOS PLANAS. KAINŲ STRATEGIJA. REKLAMA. PASLAUGŲ TEIKIMAS. TEIKIAMOS PASLAUGOS. TIEKĖJAI. ĮMONĖS TURIMA ĮRANGA. ĮMONĖS PERSONALAS. TEIKIAMŲ PASLAUGŲ savikaina. VADYBA. ĮMONĖS VALDYMAS. ĮMONĖS ORGANIZACINĖ STRUKTŪRA. RIZIKOS VEIKSNIAI. FINANSINIS PLANAS. IŠVADOS. AB „Autoverslas“ buvo įkurta 2004 m. Šiandien tai žinoma logistikos (su kompleksinių paslaugų teikimo sistema) įmonė. Bendrovė įsikūrusi 4,3 ha teritorijoje, strategiškai patogioje vietoje: Vilniaus miesto pakraštyje, šalia pagrindinių kelių, jungiančių Baltijos šalių, Rusijos bei Europos magistrales. AB „Autoverslas“ klientai – daugiau kaip 700 įmonių (nuo smulkios individualios įmonės Lietuvoje iki stambaus tarptautinio koncerno užsienyje) ir kelios dešimtys fizinių asmenų. Vienu iš esminių bendrovės sėkmės garantų buvo ir ateityje išliks partnerių ir klientų pasitikėjimas vykdant bendrus projektus. Palanki kainų politika ir griežtesni reikalavimai sau yra tik dalis įmonės pastangų tenkinant augančius vartotojų poreikius.

Puslapiai: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |