Referatai MOKSLO DARBAI KURSINIAI KONSPEKTAI PARUOŠTUKĖS

      PRADŽIA   DARBŲ TIPAI   TAISYKLĖS    PAGALBA    KONTAKTAI

Referatai.eu

 
Paieškos "savanorystė" rezultatai: (4)

  • Ieškokite referatų ar kitų mokslo darbų pagal loginius raktažodžius, pvz.: darbą "Istorijos žinios ir jų struktūravimas" surasite pagal šiuos raktažodžius: struktūravimas, istorijos, žinios
  • Ieškomas žodis turi būti ilgesnis nei 3 (trys) simboliai
  • Svarbu ieškokite naudodami tik lietuviškas raides, kadangi užklausos bus tikslesnės.
  • Jei vis dar nesiseka rasti darbo - parašykite mums!


savanorystė socialiniame darbe
ĮVADAS. KAS YRA SAVANORIS. Motyvai, skatinantys tapti savanoriu. Kokiais būdais galima dalyvauti savanoriškoje veikloje? Bendruomenės samprata. Savanorių vaidmuo bendruomenėje. SAVANORYSTĖ SOCIALINIAME DARBE. Kodėl reikalinga savanorystė. Įsipareigojimai teisės. Aš esu savanoris. SAVANORYSTĖS PROBLEMOS. Pasiekimų ir tobulėjimo poreikis. savanorystė Lietuvoje

savanorystė
Įvadas. Teisinių aktų, reglamentuojančių NVO veiklą apžvalga. Asociacijų įstatymas. Labdaros ir paramos fondų įstatymas. Viešųjų įstaigų įstatymas. Lietuvos Respublikos nutarimas. Lietuvoje atliktų tyrimų, analizuojančių savanorystę ir NVO veiklą rezultatai. Organizacijos, kurioje atlikau savanorišką darbą, aprašymas. Savanoriško darbo refleksija. Apibendrinimas. Literatūros sąrašas. Priedai. Ištrauka iš darbo. Šiandieninėje visuomenėje yra daug priežasčių, kodėl žmonės dirba savanorišką darbą. Kai kurie tai daro, nes tiki organizacijos tikslais ir yra įsitikinę, kad gali vienaip ar kitaip prisidėti sprendžiant įvairias problemas. Kai kurie savanoriauja, nes žino, kad įgyta patirtis ir įgūdžiai padės jiems tobulėti ir suteiks galimybę daryti karjerą, susirasti geriau apmokamą darbą ir pan. Kiti savanoriai dirba, nes nori aktyviai įsitraukti į bendruomenės gyvenimą, jį keisti ir padėti žmonėms. Dar kiti savanoriauja, norėdami susirasti naujų pažįstamų, draugų arba tiesiog būti reikalingi kitiems. savanorystė – tai būdas aktyviai dalyvauti visuomenės gyvenime, prisidėti sprendžiant skurdo, bedarbystės, bendruomenės saugumo, turiningo laisvalaikio organizavimo, sveikatingumo, aplinkosaugos, ugdymo ir kitokias problemas. Savanoriškas darbas – tai galimybė, kiekvienam, nepriklausomai nuo nieko, panaudoti savo sugebėjimus ir patirtį, realizuoti pomėgius, įsitraukti į darbą, dalyvauti visuomenės gyvenime ir pan.

savanorystė socialiniame darbe (2)
Teisinių aktų, reglamentuojančių NVO veiklą apžvalga. Visuomeninių organizacijų. Asociacijų. Labdaros ir paramos fondų. Viešųjų įstaigų. II dalis. Lietuvoje atliktų tyrimų, analizuojančių savanorystę ir NVO veiklą, apžvalga. Organizacijos, kurioje atlikau savanorišką dabą, aprašymas:. Misija ir tikslai. Istorija. Veiklą reglamentuojantys įstatymai ir nutarimai. Finansavimo šaltiniai. Organizacijos funkcijos. Vykdomos programos, teikiamos paslaugos bei paslaugų teikimo vieta. Kaip galima sužinoti apie agentūrą ir kaip į ją patekti?. Kas yra paslaugų gavėjas?. Personalo struktūra, vaidmenys, kvalifikacija. Ryšiai su kitomis organizacijomis. Atliekami tyrimai. Ar dirba organizacijoje savanoriai, kaip jie įtraukiami, apmokomi, už kokias veiklas atsakingi, kaip skatinami ir palaikomi?. Galima socialinio darbo erdvė: ką galima būtų kitaip daryti organizacijoje?. Savanoriško darbo refleksija.

Savanorių veikla NVO vaikų dienos centruose, teikiant pagalbą rizikos grupės vaikams
Įvadas. savanorystė kaip socialinis reiškinys. Teoriniai savanorystės aspektai. Savanoriškos organizacijos (NVO) lietuvoje. Vaikų dienos centrų paskirtis ir funkcijos. Svanorių veikla socialinės rizikos grupėse. Socialinės rizikos grupių vaikų samprata. Savanoriškos veiklos aspektai, dirbant su rizikos grupės vaikais. Savanorių veiklos, teikiant pagalbą rizikos grupės vaikams, vaikų dienos centruose, tyrimas. Tyrimo metodika. Tyrimo rezultatai ir jų aptarimas. Išvados. Literatūra.

Puslapiai: 1 |