Referatai MOKSLO DARBAI KURSINIAI KONSPEKTAI PARUOŠTUKĖS

      PRADŽIA   DARBŲ TIPAI   TAISYKLĖS    PAGALBA    KONTAKTAI

Referatai.eu

 
Paieškos "rinka" rezultatai: (138)

  • Ieškokite referatų ar kitų mokslo darbų pagal loginius raktažodžius, pvz.: darbą "Istorijos žinios ir jų struktūravimas" surasite pagal šiuos raktažodžius: struktūravimas, istorijos, žinios
  • Ieškomas žodis turi būti ilgesnis nei 3 (trys) simboliai
  • Svarbu ieškokite naudodami tik lietuviškas raides, kadangi užklausos bus tikslesnės.
  • Jei vis dar nesiseka rasti darbo - parašykite mums!


Pieno rinka Lietuvoje
Darbe apžvelgiama Lietuvos pieno rinka, analizuojami įvairūs statistiniai duomenys. Darbe pateikti 2002 metų duomenys. Pagrindiniai šaltiniai – Lietuvos Statistikos Departamentas prie Lietuvos Vyriausybės, “SIC rinkos tyrimai” bei “MDC Gallup Group” pateikta statistinė informacija.

rinka jos funkcijos ir formos
Turinys. Įžanga. Makroekonomikos ir Mikroekonomikos Samprata. Svarbiausios Makroekonomikos ir Mikroekonomikos Problemos. rinka, jos funkcijos ir formos. Rinkų tipai. Paklausa ir pasiūla. Pusiausvyra rinkoje. Literatūra

Darbo jėgos rinka
Įvadas. Darbo jėgos rinka. Darbuotojų kvalifikacija. Lietuvos darbo jėgos rinka. Išvados. Literatūra. Darbas kuria prekes arba paslaugas. Vienu metu tik darbas, sunaudotas prekėms pagaminti, buvo laikomas gamybiniu, o darbas, kuriuo buvo teikiamos paslaugos, buvo traktuojamas, kaip negamybinis.

Vertybinių popierių rinka
ĮVADAS. VERTYBINIŲ POPIERIŲ RINKOS ATSIRADIMAS IR JOS VIETA BENDROJE RINKOS EKONOMIKOS SISTEMOJE. Vertybinių popierių rinkos padėtis tarp kitų rinkų. Vertybinių popierių rinkos atsiradimo istorija. VERTYBINIŲ POPIERIŲ PASKIRTIS, JŲ RŪŠYS IR SUTEIKIAMOS TEISĖS. Akcijos. Obligacijos. Vekseliai. VERTYBINIŲ POPIERIŲ RINKOS STRUKTŪRA IR JOS DALYVIAI. Vertybinių popierių rinkų rūšys. Pirminės VP rinkos mechanizmas (išleidimas ir paskirstymas). Antrinės VP rinkos mechanizmas (apyvarta). Profesionali VP rinka. Neprofesionali VP rinka. VP rinkų klasifikavimas pagal naudojamus prekybos technologijos būdus. VP rinkos dalyviai. VERTYBINIŲ POPIERIŲ rinka LIETUVOJE. Nacionalinės VP biržos (NVPB) įkūrimas ir kiti rinkos dalyviai. Prekybos sistema. Centrinė rinka. Prekyba akcijomis fiksuota kaina. Nepertraukiama prekyba. Prekyba skolos vertybiniais popieriais. Tiesioginiai sandoriai. Atsiskaitymai. Vertybinių popierių registracija. Vertybinių popierių kotiravimas. Kotiravimo metodai. Kotiravimas šaukiant. Kotiravimas per kartoteką. Kotiravimas per dėžutę. Lietuvos Nacionalinės vertybinių popierių biržos valdymas. IŠVADOS. Šis darbas - tai pačių pagrindinių vertybinių popierių rinkos principų, būdingų tiek pasaulio, tiek Lietuvos rinkoms apžvalga. Kiekvienoje ekonomiškai išsivysčiusioje valstybėje egzistuoja vertybinių popierių rinkos. Pagal šios rinkos būklę galima nustatyti ir pačios šalies ekonominę būklę. Referato tikslas- panagrinėti vertybinių porpierių rinkos bruožus, jos įtaką valstybės ekonominiame gyvenime, tai pat pažvelgti, kas šioje srityje nuveikta Lietuvoje.

rinka ir valstybė
Įvadas. Valstybės vaidmuo. Rinkos ribotumas. Valstybės funkcijos. rinka ir valstybinis reguliavimas. Išvados. Viena iš svarbiausių šiuolaikinės valstybės funkcijų yra piliečių saugumo užtikrinimas. rinka šios funkcijos tobulai atlikti negali, todėl neatsitiktinai išleidžiamieji pinigai kariuomenei bei teisėsaugos organams išlaikyti visais laikais rūpėjo ir dabar turi rūpėti vyriausybėms. Tačiau kontroliuodama rinkos kainas, valstybė pažeidžia pusiausvyrą, atsiranda prekių perteklius arba deficitas. Tuomet mainomų prekių kiekį sąlygoja tiktai paklausos arba pasiūlos kiekis, priklausomai nuo to, kuris iš jų mažesnis, esant kainai, nukrypusiai nuo pusiausvyros. Valstybė rinkos ūkyje dažnai nustato ne tam tikro dydžio konkrečias kainas, o tik apriboja jų kitimą. Jei kainų minimumas nustatytas žemesnis negu pusiausvyros kaina, jis nėra efektyvus, neturi prasmės, nes pačiai rinkai orientis į pusiausvyrą, kainos bus didesnės už nustatytą ribą. Valstybė, siekdama pagerinti pirkėjų padėtį, gali nustatyti maksimalias kainas, kurių neturi peržengti pardavėjai, parduodami savo prekes.

Įėjimo į rinką būdai ir metodai
Įvadas. Darbo tikslas. Išnagrinėti literatūroje pateiktus įėjimo į tarptautinę rinką būdus. Eksportas/ importas. Netiesioginis ir tiesioginis eksportas/importas. Prekių ir paslaugų eksportas/importas. Kontraktiniai metodai. Licencijavimas. Frančizė. Gamybos kontraktai. Valdymo kontraktai ir kontraktai (operacijos) "po užraktu". Nuosavybės/ kapitalo metodai. Tiesioginės užsienio ir portfelinės investicijos. Dalyvių paskirstomoji emisijos dalis ir bendra įmonė. Pilnai valdoma pagalbinė bendrovė. Kiti metodai. Išvados. Pagrindinis pasaulio ekonomikos pokytis – rinkų globalizacija. Mažėjantys prekybos barjerai bei tarptautinių organizacijų (Šiaurės Amerikos susitarimas dėl laisvos prekybos NAFTA, Pasaulio Prekybos organizacija ir pan.) siekis sumažinti tarifinius užsienio prekybos apribojimus sustiprino pasaulio rinkų globalizaciją ir įmonių galimybes veikti užsienio rinkose. Įtakingas veiksnys, dar labiau paskatinęs tarptautinių kompanijų kūrimąsi ne tik Lietuvoje, bet ir pasaulyje, yra Europos Sąjungos plėtimasis ir prekybos kliūčių išnykimas. Tarptautinių įmonių vaidmuo yra labai svarbus ekonomikoje, nes jos lemia didelę ir greitą pažangą. Besikurdamos įvairiose šalyse kompanijos skatina ūkio augimą paskleidžia technologijas, sukuria darbo vietas. Tačiau dinamiška aplinka ir vis augantis tarptautinis konkurencingumo lygis tiek dideles kompanijas, tiek ir mažas bei vidutines įmones verčia ieškoti naujų būdų, kaip būtų galima jungti savo potencialus, galimybes ir bendradarbiavimą, taip pat strategijų, kurios ateityje garantuotų joms stiprią poziciją ir padėtų išgyventi rinkoje. Taigi įmonėms, norinčioms likti konkurencingoms, greta tradicinių verslo kūrimo ir plėtimo strategijų, reikėtų taikyti naujus įėjimo į rinką metodus. Šiame darbe būtent ir bus pateikiami literatūroje siūlomi ir praktiškai kai kurių kompanijų patikrinti įėjimo į tarptautinio verslo rinką būdai.

Puslapiai: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |

15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |