Referatai MOKSLO DARBAI KURSINIAI KONSPEKTAI PARUOŠTUKĖS

      PRADŽIA   DARBŲ TIPAI   TAISYKLĖS    PAGALBA    KONTAKTAI

Referatai.eu

 
Paieškos "psichologija" rezultatai: (37)

  • Ieškokite referatų ar kitų mokslo darbų pagal loginius raktažodžius, pvz.: darbą "Istorijos žinios ir jų struktūravimas" surasite pagal šiuos raktažodžius: struktūravimas, istorijos, žinios
  • Ieškomas žodis turi būti ilgesnis nei 3 (trys) simboliai
  • Svarbu ieškokite naudodami tik lietuviškas raides, kadangi užklausos bus tikslesnės.
  • Jei vis dar nesiseka rasti darbo - parašykite mums!


psichologija egzaminas
Kauno technologijos universiteto disciplinos psichologija egzamino paruoštukė. ŽMOGAUS PROBLEMA ŠIUOLAIKINĖJE ANTROPOLOGIJOJE. PAŽINIMO PROBLEMA ŠIUOLAIKINIAME MOKSLE. PSICHOLOGIJOS OBJEKTAS. PSICHOLOGIJOS ISTORIJOS BRUOŽAI. PSICHOLOGIJOS ŠAKOS. TAIKOMOSIOS PSICHOLOGIJOS ŠAKOS. FUNDAMENTALIOSIOS PSICHOLOGIJOS ŠAKOS. PSICHOLOGIJOJE NAUDOJAMI METODAI. ŠIUOLAIKINĖS PSICHOLOGIJOS PAGRINDINĖS KRYPTYS. SUVOKIMAS. SOCIALINIS SUVOKIMAS. SOCIALINIO SUVOKIMO YPATUMAI. DĖMESYS. DĖMESIO YPATYBĖS. DĖMESYS IR ASMENYBĖ. ATMINTIS. ATMINTIES RŪŠYS. KAIP PAGERINTI ATMINTĮ. MĄSTYMAS. MĄSTYMO RŪŠYS. VAIZDUOTĖ. VAIZDUOTĖS RŪŠYS. EMOCIJOS. CHARAKERIS. CHARAKTERIO GERINIMAS ŠEIMOJE.

ASMENYBĖS RAIDOS VYSTYMASIS IR psichologija
ASMENYBĖS RAIDOS VYSTYMASIS IR psichologija. BIOLOGINĖS RAIDOS PROCESAI. APLINKOS ĮTAKA ŽMOGAUS RAIDAI. RAIDOS PROCESO SĄVEIKA. LAIKO FAKTORIUS. ISTORINĖ, KULTŪRINĖ PERSPEKTYVA. Kahorta. ŽMOGAUS RAIDOS TYRIMAI. Asmenybės raidos teorija. Išmokimo arba mokymosi teorija. BIOHEVIORIZMAS. Socialinio mokymosi teorija. KOGNITYVINĖ TEORIJA. Kognityvinė raida socialiniame kontekste. PSICHOANALITINĖ TEORIJA. ,,AŠ“ TEORIJA (HUMANISTINĖ). PRENITALINĖ RAIDA.

Raidos psichologija
Raidos psichologija. Raidos psichologijos objektas. Uždaviniai, tikslai. Raidos psichologijos tyrimo metodai. Pirmieji dveji gyvenimo metai. Žaidimų metai. Vidurinioji vaikystė. Paauglystė. Suaugęs ir senstantis žmogus. Psichoanalitinė teorija. Psichosocialinė teorija. Kognityvinė teorija. Bihevioristinė teorija. Informacinė teorija. Humanistinė teorija. Atologinė teorija. L. Vygotskij teorija. J. Piaget moralinės raidos teorija. L. Kohlberg moralinės raidos teorija

Emocijų psichologija
Įvadas. Emocijų psichologija. Išvados. Literatūra. Ištrauka iš darbo. Mūsų jausmai būna įvairus: stiprūs, spontaniški, kartais neužmirštami. Žmogus turbūt yra emocingiausias iš visų būtybių. Palyginus su gyvūnais, mes daug dažniau jaučiame baimę, pyktį, liūdesį, džiaugsmą ir meilę. Niekam nereikia įrodinėtį, kad emocijos įvairina mūsų gyvenimą, o stresų metų jos gali būti pražūtingos arba padėti išsigelbėti.

Ugdymo psichologija
Psichologijos raida. Psichika - tai sąmonė, pasąmonė, savimonė. Asmenybė, individas, individualybė. Asmenybės kryptingumas. Poreikiai. Poreikių hierarchija. Motyvų esmė ir funkcijos. Motyvų kova ir kaita. Temperamentas. Atmintis ir atminties rūšys. Atminties procesai ir individualūs atminties skirtumai. Mąstymo rūšys ir individualūs skirtumai. Mąstymo logika ir psichologija. Mąstymas kaip procesas. ASMENYBĖS TEORIJOS. Psichodinaminės krypties asmenybės teorijos. DĖMESIO YPATYBĖS. Vertybės ir vertybinės orientacijos, jų įtaka žmogaus elgesiui. Vertybių funkcijos ir rūšys. Charakteris. Sugebėjimai. Jutiminis pažinimas. Pojūčiai ir jų rūšys. Jutimo sistemos. Suvokimas, jo ypatumas ir rūšys. Vaizduotės vieta pažinimo procese. Asmenybės savimonė ir saviraiška. Savęs lyginimas su kitais. Pasitikėjimas savimi bendravime. Saviraiška ir saviaktualizacija. Bendravimas ir komunikacija. Pagrindinės bendravimo funkcijos. Bendravimo formos. Bendravimo lygiai. Pagrindinės bendravimo taisyklės, įgūdžiai. Bendravimo stiliai. Jausmų teorijos. Emocijų valdymas. Bendravimas, kaip savitarpio supratimas. Stereotipai. Išankstinė nuostata. Diskriminacija. Negalios ištikto žmogaus supratimas. Bendravimas su klientu, kliento tipai, požymiai, elgsena, patarimai. Žmonių grupės ir jų psichologinės ypatybės. Konflikto samprata. Ar konkurencija ir konfliktas – tas pats? Nekonstruktyvūs konfliktų sprendimo būdai. Konfliktas yra išspręstas kai... Konfliktų pabaigos.

Asmenybės psichologija bei jos tyrinėjimo objektas
PAGRINDINĖS ASMENYBĖS PSICHOLOGIJOS PROBLEMOS. PRIEŠTARMĖ PRIEŠ ŠIAS PROBLEMAS NAGRINĖJANČJIŲ TEORIJŲ NAGRINĖJIMĄ. Z. FROIDO PSIHOANALITINĖ ASMENYBĖS TEORIJA. ASMENYBĖS STRUKTŪRA. ASMENYBĖJE VYKSTANTYS PROCESAI IR JŲ DINAMIKA. ASMENYBĖS VYSTYMASIS. ANALITINĖ (gelmių) psichologija. JUNG Carl Gustav. KITOS ASMENYBĖS STRUKTŪROS IR SAVYBĖS. SĄVEIKA TARP ASMENYBĖS DALIŲ. ASMENYBĖS VYSTYMASIS. INDIVIDUALIOJI psichologija. ADLER Alfred. PRANAŠUMO SIEKIMAS. GYVENIMO STILIUS. GIMIMO EILIŠKUMO ĮTAKA. NEOPSICHOANALITINĖ ASMENYBĖS TEORIJA. HORNEY Karen. BAZINIAI POREIKIAI. SAUGUMO POREIKIS IR SANTYKIS SU TĖVAIS. IŠSTUMTAS PRIEŠIŠKUMAS. BAZINIS NERIMAS. GYNYBOS MECHANIZMAI. BIHEVIORISTINĖS ASMENYBĖS (S-R TIPO) TEORIJOS. OPERANTINIO ELGESIO TEORIJA. SKINNER B. F. OPERANTINIS ELGESYS, PASTIPRINIMAS IR OPERANTINIS SĄLYGOJIMAS. NUOSEKLI APROKSIMACIJA (successive aproximation). ŽMOGAUS VYSTYMASIS. NEADAPTYVUS ELGESYS. ELGESIO MODIFIKACIJA. HUMANISTINĖS PSICHOLOGIJOS ASMENYBĖS TEORIJA. ROGERS Carl. HUMANISTINĖS PSICHOLOGIJOS ASMENYBĖS TEORIJA. MASLOW Abraham. POREIKIŲ HIERARCHIJA. SVEIKA ASMENYBĖ IR SAVIAKTUALIZACIJOS POREIKIS. SOCIALINIO MOKYMOSI (social learning) TEORIJA. BANDURA Albert. MOKYMASIS STEBINT (observational learning). MODELIAVIMĄ ĮTAKOJANTYS KINTAMIEJI. MODELIAVIMO PROCESO SUDEDAMOSIOS DALYS. AŠ (self) SAMPRATA. MODELIAVIMO IR SAVO EFEKTYVUMO SUVOKIMO VYSTYMASIS.

Puslapiai: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |