Referatai MOKSLO DARBAI KURSINIAI KONSPEKTAI PARUOŠTUKĖS

      PRADŽIA   DARBŲ TIPAI   TAISYKLĖS    PAGALBA    KONTAKTAI

Referatai.eu

 
Paieškos "projektai" rezultatai: (19)

  • Ieškokite referatų ar kitų mokslo darbų pagal loginius raktažodžius, pvz.: darbą "Istorijos žinios ir jų struktūravimas" surasite pagal šiuos raktažodžius: struktūravimas, istorijos, žinios
  • Ieškomas žodis turi būti ilgesnis nei 3 (trys) simboliai
  • Svarbu ieškokite naudodami tik lietuviškas raides, kadangi užklausos bus tikslesnės.
  • Jei vis dar nesiseka rasti darbo - parašykite mums!


Viešųjų bibliotekų projektai 2000 – 2004 metais: temos, partneriai ir rėmėjai
Įvadas. Projektinės veiklos apibrėžimas ir pagrindinės sąvokos. Projekto apibrėžimas. Projektų valdymo apibrėžimas. Projektinės veiklos ypatumai. Projektinė veikla bibliotekininkystės kontekste. Anketinio tyrimo "rytų Lietuvos viešųjų bibliotekų projektinė veikla 2000 – 20004 m." analizė. Viešųjų bibliotekų dalyvavimo projektinėje veikloje atspindys profesiniame žurnale ir bibliotekų tinklalapiuose 2000 – 20004 m. Rytų Lietuvos viešųjų bibliotekų įgyvendinti projektai. Žurnale "tarp knygų" ir internetinėse bibliotekų svetainėse. Šiaurės šalių bibliotekų savaitė ir nacionalinė Lietuvos bibliotekų savaitė. Išvados. Bibliografinių nuorodų sąrašas.

Inžinerinė ekonomika
KAPITALAS IR KAPITALO INVESTICIJOS. PAGRINDINIS IR APYVARTINIS KAPITALAS. TURTO NUSIDĖVĖJIMAS. AMORTIZACINIAI ATSKAITYMAI. KAPITALO INVESTICIJOS. INVESTICIJŲ projektai. KAPITALO FINANSAVIMO ŠALTINIAI. ELEKTRINIŲ BENDRO DARBO EKONOMIKA. GAMYBOS KAŠTŲ STRUKTŪRA. GAMYBOS KAŠTŲ ŠILUMINĖJE ELEKTRINĖJE CHARAKTERISTIKA. GAMYBOS KAŠTŲ ŠILUMINĖJE ELEKTRINĖJE ANALIZĖ

Projekto valdymas
PROJEKTO SĄVOKA. Projektų taikymo veiksniai. Projekto sąvoka. projektai IR ORGANIZACIJOS STRATEGIJA. Projekto tikslai ir organizacijos strategijos lygiai. Pasaulinis projektų valdymo standartizavimas. Projekto aplinka. Projektų tipai. Projektų klasifikavimas. Inžineriniai projektai. Produkto kūrimo projektai. Sistemų kūrimo projektai. Tyrimų ir plėtros projektai. Pokyčių valdymas. Viešojo sektoriaus projektai. Projekto sėkmės kriterijai. Projekto tikslo formulavimas. Projekto valdymo sąvoka. Projekto planavimas. Projekto organizavimas. Projekto kontrolė. DETALUSIS PROJEKTŲ PLANAVIMAS. Projekto planavimo proceso apžvalga. Projekto tinklo diagramos. AoA tinklo diagramos. Brėžimo taisyklės. Tariamieji darbai. AoN tinklo diagramos. Projekto trukmės analizė. Kritinio kelio metodas. Anksčiausia darbų pradžia ir pabaiga. Vėliausia darbų pabaiga ir pradžia. Bendroji ir laisvoji darbų slinktis. Kritiniai darbai. Priverstiniai įvykių laikai. AoN tinklų analizė kritinio kelio metodu. Finish-to-Start tinklų analizė. Nuoseklumo tinklai. PROJEKTO APLINKA: SUINTERESUOTOSIOS ŠALYS IR ORGANIZACIJA. Suinteresuotosios šalys. Organizacinė projekto aplinka. Organizaciniai pokyčiai. Funkcinė organizacijos struktūra. Projektinė organizacijos struktūra. Matricinė organizacijos struktūra. VADOVAVIMAS IR PROJEKTO KOMANDOS FORMAVIMAS. Valdžios ir politinės elgsenos aspektai. Vadovavimas projektui. Sėkmingo vadovavimo metmenys. Patikėk, bet tikrink" valdymo kursas. Pagyrimo galia. Projekto komandos formavimas ir dinamika. Pirminė projekto komanda ir derybų procesas. Projekto komandos narių vaidmenys. Projekto vadovo vaidmenys komandoje. Projekto komunikacijos valdymas. Projekto vadovo etikos kodeksas. PROJEKTO BIUDŽETO SUDARYMAS IR RIZIKOS VALDYMAS. Biudžeto sudarymo metodai. Kylantysis ir hierarchinis metodai. Iteratyvinis metodas. Veiklos ir programinio biudžeto sudarymas. Išlaidų įvertinimo principai. Išlaidos. Išlaidų įvertinimas. Išlaidų vertinimo etapai ir tikslumas. Specialieji efektai. Išlaidų kodavimo sistema. Biudžetas kaip kontrolės įrankis. Biudžeto skirtumų matavimas. Biudžeto išlaidų kreivė. Lankstusis biudžetas. Rizikos valdymas. Pelningumo ir rizikos santykis. Projektą veikiančios rizikos. Projektų „portfelis". Projekto rizikos valdymas. PROJEKTŲ VERTINIMAS IR STRATEGINIS PRITAIKYMAS. Inovacijų diegimas. Vyraujančios projektų vertinimo dimensijos. Inovacijų diegimo procesas. Organizacijos strategijos plėtra. Organizacijos strategijos plėtros struktūriniai vienetai ir etapai. Projekto strategijos elementai. Projektų vertinimas. Kapitalo investicijų planavimas. Projektų pavyzdžiai. Maisto prekių parduotuvės prekybinės salės įrengimas. Tyrimų ir plėtros projektai: grįžtamasis ryšys

Europos Sąjungos Struktūrinių fondų lėšų skirstymo ypatumai
Turinys. Įvadas. Europos Sąjungos Struktūriniai fondai. Struktūrinių fondų atsiradimas ir tikslai. Struktūriniai fondai ir politika. Struktūrinių fondų principai bei mechanizmai. Europos Sąjungos struktūriniai fondai ir Lietuva. Struktūrinių fondų kūrimasis ir valdymas Lietuvoje. Struktūrinių fondų paramos teikimas ir sritys. projektai ir paraiškos - Struktūrinių fondų lėšoms gauti. Bendrasis programavimo dokumentas (BPD). Išvados. Literatūra.

Naujų muzikinių projektų platinimo akcijos TV ir radijuje
LITERATŪROS APŽVALGA. Muzikos pramonės samprata. Muzikos verslo struktūros apžvalga. Plačiau apie platinimo akcijas. Akcijos tikslai, funkcijos. Platinimo akcijų savybės. Akcijų platinimo formos ir struktūros. Naujų muzikinių projektų platinimo. akcijų organizavimas. Muzikinių projektų rinkos esmė. Televizija. Radijas. Muzikiniai projektai. radijo stotyse. TYRIMAS. Tyrimo metodika, imtis, eiga. Tyrimo rezultatų aptarimas. Muzikinių projektų vadybininkų. klausimyno analizė. IŠVADOS. NAUDOTOS LITERATŪROS SĄRAŠAS. PRIEDAI. Tyrimo tikslas - išsiaiškinti naujų muzikinių projektų platinimo akcijų būdus ir formas radijuje ir televizijoje. Tyrimo uždaviniai: Ištirti muzikinių projektų platinimo akcijų mąstą ir būdus. Išsiaiškinti jų vadybos problemas ir ypatybes. Numatyti platinimo būdų efektyvumą. Išsiaiškinti muzikinų projektų vystymosi tendencijas

Restoratyvinis (atkuriamasis) teisingumas
Restoratyvinio teisingumo samprata. Restoratyvinio teisingumo raida ir paplitimas pasaulyje. Restoratyvinio teisingumo modeliai. Restoratyvinio teisingumo taikymo ypatumai, teikiama nauda ir perspektyvos. Aukos ir nusikaltėlio mediacijos samprata, vieta socialinių paslaugų sistemoje, įdiegimas, taikymas baudžiamojoje justicijoje. Aukos ir nusikaltėlio mediacijos principai: konfidencialumas, neutralumas, savanoriškas dalyvavimas. Aukos ir nusikaltėlio mediacijos stadijos. Pirmieji aukos ir nusikaltėlio mediacijos projektai (programos) Lietuvoje, jų ypatumai. Atkuriamojo teisingumo prielaidos ir perspektyvos Lietuvos Respublikos teisinėje sistemoje. Aukos ir nusikaltėlio (kaltininko ir nukentėjusiojo) susitaikymas baudžiamajame procese (teisinis reglamentavimas). Atkuriamasis teisingumas – palyginti nauja sąvoka, todėl ją apibrėžti sudėtinga. Britų atkuriamojo teisingumo ekspertas Tonis Marshallas ją apibūdino taip „Atkuriamasis teisingumas – tai procesas, kuriame susitinka visos šalys, susijusios su konkrečiu nusikaltimu, kad kartu išspręstų, kaip įveikti nusikaltimo padarinius“.

Puslapiai: 1 | 2 | 3 | 4 |