Referatai MOKSLO DARBAI KURSINIAI KONSPEKTAI PARUOŠTUKĖS

      PRADŽIA   DARBŲ TIPAI   TAISYKLĖS    PAGALBA    KONTAKTAI

Referatai.eu

 
Paieškos "platonas" rezultatai: (18)

  • Ieškokite referatų ar kitų mokslo darbų pagal loginius raktažodžius, pvz.: darbą "Istorijos žinios ir jų struktūravimas" surasite pagal šiuos raktažodžius: struktūravimas, istorijos, žinios
  • Ieškomas žodis turi būti ilgesnis nei 3 (trys) simboliai
  • Svarbu ieškokite naudodami tik lietuviškas raides, kadangi užklausos bus tikslesnės.
  • Jei vis dar nesiseka rasti darbo - parašykite mums!


platonas valstybė
Įvadas. platonas. Platono “Valstybė”. Penkta knyga. Šešta knyga. Septinta knyga. Išvados. Literatūra. Filosofijai tenka nemažas vaidmuo žmogaus gyvenime, būtent filosofija eina pareigą, esminiu būdu surištą su aukštesne jo prigimties puse. Nerimstanti žmogaus dvasia, žvelgdama į save ir pasaulį, nesiliauja kėlusi sau klausymus: kodėl, iš ko, kaip, kam ? Bet kadangi žmogaus dvasia nepakenčia tuštumos, kiekvienas žmogus sulig savo jėgomis ir gabumais susiranda geresnių ar blogesnių atsakų į minėtuosius klausymus ir tokiu būdu gaminasi savąją filosofiją.

platonas apie sielų persikūnijimus
Visa žmonijos istorija yra amžina kova su mirtimi. Kiekvieną kartą, kai žmogus ryžtasi aukai, ar žygdarbiui, jis įrodo, kad gyvena ne mirčiai, bet nemirtingumui. Ateitis priklauso ne tiems, kurie laiko save būties nuomininkais, o tiems, kurie tiki esą būties šeimininkai. Tie, kurie mąsto ir jaučia sielos kuždesį, žino ir sako: artėjame prie naujo supratimo, prie naujos mąstysenos. Reinkarnacija- sielų persikūnijimą ir atgimimą naujam gyvenimui – IV amžiuje prieš mūsų erą pripažino dar platonas, juo domėjosi ir savo tikėjimą grindė budistai ir indusai.

Filosofijos istorija
SENOVĖS GRAIKŲ FILOSOFIJOS PRIEŠISTORĖ. NATŪRFILOSOFIJOS ELADOJE PRADŽIA. ITALIKŲ MOKYKLA. FILOSOFIJOS ATSIRADIMAS ATĖNUOSE. SOKRATAS. platonas. ARISTOTELIS. HELENISTINĖ FILOSOFIJA. VIDURAMŽIŲ FILOSOFIJOS BRUOŽAI. NAUJIEJI AMŽIAI. XIX ir XX AMŽIŲ FILOSOFIJA.

Socialinė filosofija
Soc. problematikos formavimasis Antikoje: sofistai, Sokratas, platonas. Aristotelio soc. pažiūros, jo etika ir politika. Dorybių problema ir soc.teorija. Asmens supratimas krikščioniškoje Europos kultūroje. Krikščioniškoji soc. doktrina. Elgesio vertinimo principo objektyvistinis grindimas. Sąžinės problema. Liberalizmas. Totalitarizmas. Komunizmas (Markso teorija). Prigimtinės teisės teorijų formavimasis (Grotijus, Hobbes`as, Locke`as). Konstitucinė teisė ( Ch. L. Montesquieu). Žmogaus teisės ir politinė teisė. Elgesio vertinimo principo intersubjektyvistinis grindimas (Kantas). Elgesio vertinimo principo subjektyvistinis grindimas. Laisvės įgyvendinimas būtinumo ir laisvės sąlygomis. Du požiūriai į socialinę tikrovę.

Filosofinio mąstymo specifika
Filosofinio mąstymo specifika. Iki platoninė antikos ontologija. Iki Platoninė antikos antologija.(Sofistas ir Sokratas ). Platono antologija kaip eidosų teorija. Kosmologinė ir teologinė visuomenės samprata. Bendroji viduramžių mąstymo ir filosofinės kultūros charakteristika. Renesanso antropocentrinis mąstymas Didžiausiu autoritetu tampa platonas.

Filosofijos egzamino paruoštukė
Filosofijos objektas, struktūra ir metodas. Filosofijos ir mokslo santykis. Folosofijos užuomazga Antikinėj Graikijoj. Klasikinė antikos filosofija - platonas ir Aristotelis. Hegelio idealistinė filosoija. Materija ir idėja. Pagrindinės ontologinės formos. Filosofijos pažinimo teorija. Dekartas. D. Hiumo empiristinė gnoseologija. Kanto pažinimo teorija. Pozityvistinė pažinimo teorija. Fenomenologinis pažinimo metodas. filosofinė antropologija. Žmogaus koncepcija. Egzistencinė filosofija. F. Nyčė ir Gyvenimo filosofija.

Puslapiai: 1 | 2 | 3 |