Referatai MOKSLO DARBAI KURSINIAI KONSPEKTAI PARUOŠTUKĖS

      PRADŽIA   DARBŲ TIPAI   TAISYKLĖS    PAGALBA    KONTAKTAI

Referatai.eu

 
Paieškos "planavimas" rezultatai: (145)

  • Ieškokite referatų ar kitų mokslo darbų pagal loginius raktažodžius, pvz.: darbą "Istorijos žinios ir jų struktūravimas" surasite pagal šiuos raktažodžius: struktūravimas, istorijos, žinios
  • Ieškomas žodis turi būti ilgesnis nei 3 (trys) simboliai
  • Svarbu ieškokite naudodami tik lietuviškas raides, kadangi užklausos bus tikslesnės.
  • Jei vis dar nesiseka rasti darbo - parašykite mums!


Įmonės veiklos planavimas
ĮVADAS. BENDRI KLAUSIMAI. NURODYMAI ATSKIROMS DARBO DALIMS ATLIKTI. ĮMONĖS BAZINIO PERIODO EKONOMINIŲ RODIKLIŲ APSKAIČIAVIMAS. Produkcijos gamybos programos apskaičiavimas. Materialinių ir energetinių išteklių poreikio ir išlaidų nustatymas. Personalo poreikio ir darbo kaštų apskaičiavimas. Parduodamos produkcijos gamybos kaštų apskaičiavimas. Veiklos sąnaudų apskaičiavimas. Įmonės pajamų ir pelno apskaičiavimas. Pinigų srautų nustatymas. Balanso sudarymas. BAZINIO PERIODO ĮMONĖS VEIKLOS RODIKLIŲ ANALIZĖ. Įmonės pagrindiniai ekonominiai rodikliai ir jų apibendrinimas. Produkcijos gamybos kaštų struktūros analizė. Lūžio momento nustatymas ir analizė. Padengimo sumų apskaičiavimas ir analizė. Gamybinio pajėgumo panaudojimo analizė. ĮMONĖS PLANINIŲ RODIKLIŲ APSKAIČIAVIMAS. Įmonės gamybinio pajėgumo panaudojimo planavimas. Produkcijos pardavimo ir gamybos planas. Pelno prognozė ir organizacinių-techninių priemonių planavimas. Gamybos kaštų planavimas ir gaminių savikainos apskaičiavimas. Gaminių kainos planavimas. Įmonės pajamų ir pelno planas. Pinigų srautų planavimas. Balansas. IŠVADOS. LITERATŪRA. PRIEDAI

Reklaminės kampanijos planavimas
Reklamos ir reklaminės kampanijos sampratos, reikšmė bei jų skirtumai. Metodologiniai reklaminės kampanijos planavimo pagrindai. Situacijos analizė. Reklaminės kampanijos tikslų nustatymas. Reklamos strategija. Reklamos biudžetas. Reklaminės kampanijos grafikas. Reklaminės kampanijos efektyvumo planavimas ir plano koregavimas. Viešbučio “Auksinės kopos” charakteristika ir jo reklamos situacinė analizė. Viešbučio pristatymas. Viešbučio veiklos analizė. Viešbučio teikiamų paslaugų analizė. Viešbučio reklamos priemonių analizė. Spaudos reklamos priemonių analizė. Spausdintos reklamos priemonių analizė. Lauko reklamos priemonių analizė. Demonstracinės reklamos priemonių analizė. Tiesioginės reklamos priemonių analizė. Reklamos biudžetas įmonėje “ Auksinės kopos”. Literatūra. Priedai. Aktyvios rinkos sąlygomis, kai prekių gamyba,paslaugų teikimas didėja arba gali didėti sparčiau negu gyventojų perkamoji galia, reklama tampa viena svarbiausių priemonių pritraukti kuo daugiau klientų, formuoti jų poreikius ir taip paveikti, kad jie taptų nuolatiniais įmonės klientais. Kartu reklama tampa ir viena veiksmingiausių konkurencijos priemonių su kitomis prekybos įmonėmis,paslaugas teikiančiančiomis firmomis, kurios irgi siekia tokių pat tikslų.

Meniu planavimas
Meniu tipai. Ciklinis meniu. Ciklinių meniu privalumai. Ciklinių meniu trūkumai. Iš anksto suplanuotos ir suprojektuotos meniu. Privalumai. Trūkumai. Meniu Struktūra. Esminiai apsvarstymai prieš planuojant meniu. Meniu planavimas. Meniu politika - išvados. Meniu kopija. Meniu viršelis. Lenčo meniu (priešpiečiai). Arbatos meniu. Pietų meniu. Banketų meniu. Ceremonijos ir baketai. Lengvi bufetai (įskaitant kokteilių vakarėlius). Greito maisto meniu.

Įmonės planavimas
planavimas. Jo tikslai ir uždaviniai. Verslo įmonių planų rengimas. Strateginis planavimas. Verslo planas. Informacijos poreikis planavime. Operatyvusis gamybos planavimas. Gamybos išlaidų planavamas. NAUDOTA LITERATŪRA.

Planavimo procesas ir jo etapai. Strateginis planavimas
planavimas. PLANAVIMO ESMĖ IR PRINCIPAI. PLANAVIMO VAIDMUO PRIIMANT VALDYMO SPRENDIMUS. PLANŲ HIERARCHIJA. PLANŲ TIPAI. Pastovūs planai. Vienkartinio panaudojimo planai. PLANŲ PAVIDALAI. PLANAVIMO ETAPAI IR SCHEMOS. STRATEGINIS planavimas. STRATEGINIO PLANAVIMO ESMĖ, FUNKCIJOS IR NAUDA. STRATEGINIO PLANAVIMO ŽINGSNIAI. STRATEGINIO PLANAVIMO PROCESAS. ORGANIZACIJOS VIZIJA, MISIJA, TIKSLAI IR UŽDAVINIAI. APLINKOS ĮVERTINIMAS IR ANALIZĖ. STRATEGIJOS ALTERNATYVOS. STRATEGINIO PLANO ĮGYVENDINIMAS, VALDYMAS IR KONTROLĖ. LITERATŪRA.

planavimas, organizavimas, inovacijos
planavimas. Planavimo sistema. Planų hierarchija. Strateginis planavimas. ORGANIZAVIMAS. Organizavimo esmė. Organizavimo žingsniai. Valdymo lygiai. POKYČIAI IR INOVACIJOS. Pokyčiai. Inovacijos. Pokyčių ir inovacijų valdymas. FORMALIOS GRUPĖS. Vadovo komanda. Darbo grupės. Komitetas. LITERATŪRA.

Puslapiai: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |

15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |