Referatai MOKSLO DARBAI KURSINIAI KONSPEKTAI PARUOŠTUKĖS

      PRADŽIA   DARBŲ TIPAI   TAISYKLĖS    PAGALBA    KONTAKTAI

Referatai.eu

 
Paieškos "planas" rezultatai: (255)

  • Ieškokite referatų ar kitų mokslo darbų pagal loginius raktažodžius, pvz.: darbą "Istorijos žinios ir jų struktūravimas" surasite pagal šiuos raktažodžius: struktūravimas, istorijos, žinios
  • Ieškomas žodis turi būti ilgesnis nei 3 (trys) simboliai
  • Svarbu ieškokite naudodami tik lietuviškas raides, kadangi užklausos bus tikslesnės.
  • Jei vis dar nesiseka rasti darbo - parašykite mums!


Individualios įmonės verslo planas
Reziumė. Įmonės charakteristika. IĮ "Šernė". Rinka ir konkurentai. Marketingo planas. Finansinis planas. Išvados. Lentelės. Priedai

Verslo planas: verslo išplėtimas, kavinė ir maisto prekių parduotuvė
TURINYS. DUOMENYS APIE PAREIŠKĖJĄ. Vosyliūtės IĮ. VERSLO PLANO ANOTACIJA. BENDRA APŽVALGA. Įmonės aprašymas. VERSLO ŠAKOS ANALIZĖ. Dabartinė situacija ir šakos plėtros tendencijos. Potencialūs ir esami konkurentai. Potencialūs vartotojai ir aptarnavimo zona. SIŪLOMO PROJEKTO ESMĖ. Asortimento politika. GAMYBINIS planas. Prekių įsigijimo formos ir tiekėjai. Prekių atsargų sudarymas ir laikymas. Projekto įgyvendinimo eiga. MARKETINGO planas. Tikslai ir uždaviniai. Kainos. Realizavimo būdai. Reklama. ORGANIZACINIS planas. Įmonės juridinė forma. Savininkai ir vadovai. Personalas. RIZIKOS ĮVERTINIMAS. Firmos silpnosios vietos. FINANSINIS planas.

Verslo planas IĮ Aušrine
ĮVADAS. IĮ ,,Aušrinė” santrauka. Verslo aprašymas. Projekto idėjos apibūdinimas. SWOT, verslo tikslai ir uždaviniai. Rinkodara. Rinkos apžvalga. Rinkos tyrimas. Konkurencijos analizė. Vidinė aplinka. Gamybos planas. Gamybos procesas. Planuojama gamybos programa. Patalpos. Įrengimai. Inventorius. Transportas. Tiekėjai, žaliavos. Energijos poreikis ir išlaidos. Valdymo planas. Įmonės juridinis statusas. Įmonės personalas. Darbo užmokestis. Finansinis planas. Lėšų poreikis ir šaltiniai. Planuojamos gamybos sąnaudos. Planuojamos veiklos sąnaudos. Pelno (nuostolio) ataskaita. Finansiniai – ekonominiai rodikliai. Rizikos įvertinimas. Veiklos grafikas. IŠVADOS. LITERATŪROS SĄRAŠAS

UAB Rintis rinkodaros planas
VERSLO ĮMONĖS RINKODAROS planas. Verslo įmonės rinkodaros plano dalys. Rinkodaros aplinkos elementai. Rinkos tyrimas, jos parametrai bei perspektyvų analizė. Tikslinės rinkos segmentavimas bei galimos rinkodaros strategijos. Rinkodaros komplekso elementai, jų naudojamos strategijos. VERSLO ĮMONĖS PARDAVIMŲ PROGNOZAVIMO METODAI. UAB „RIMTIS“ RINKODAROS VEIKLOS PLANAVIMAS. UAB „Rimtis“ misija, tikslai, uždaviniai. UAB „Rimtis“ įmonės rinkodaros aplinkos analizė. UAB „Rimtis“ įmonės rinka, jos tendencijos. UAB „Rintis“ SWOT analizė. UAB „Rimtis“ tikslinės rinkos nustatymas ir pasirinkta rinkodaros strategija. UAB „Rimtis“ vartotojų nuomonės tyrimas. UAB „Rimtis“ rinkodaros komplekso analizė. Prekių ir kainos analizė. UAB „RIMTIS“ PREKIŲ PARDAVIMŲ PROGNOZĖ. IŠVADOS

Verslo ekonomikos verslo planas IĮ Greitis
Verslo idėja. Produktas ir paslauga. Rinka ir konkurencija. Marketingo planas. Valdymas ir darbuotojai. Plano įgyvendinimo grafikas. Verslo finansavimo poreikio nustatymas (Finansų planas). Išvados. Literatūros sąrašas.Šiame verslo plane yra aprašomas Gedimino Juškos Individualios Įmonės įkūrimas ir veiklos organizavimas. Verslui įkurti pasirinkta IĮ verslo organizavimo forma. IĮ pasirinkau todėl, kad: už įmonės veiklą savininkas atsako visu savo turtu. Nes įstatymiškai patvirtinta, kad individuali (personalinė) įmonė nuosavybės teise priklauso fiziniam asmeniui ar keliems asmenims bendrosios jungtinės nuosavybės teise. Individuali įmonė neturi juridinio asmens teisių, jos turtas neatskiriamas nuo įmonininko turto.

Verslo planas fotopaslaugų teikimas
Reziumė. Įmonės veiklos charekteristika. IĮ "Akimirka". Produktai. Rinka. Bendra rinkos apžvalga. Konkurentai. Marketingas. Marketingo strategija. Reklama. Įmonės veikla. Patalpos, techninis pasirengimas ir personalas. Projektuojami pajėgumai. Materialinės sąnaudos. Plano įgyvendinimas. Valdymas. Rizika. Finansinė analizė. Priedai. Literatūra. Šis verslo planas yra skirtas įmonės vidaus reikmėms ir kaip detali programa firmos vadovams bei darbuotojams. Taip pat juo stengiamasi išanalizuoti rinką ir galimybes siekti pagrindinio verslo įmonės tikslo. Įkurti šią įmonę paskatino noras sukurti įdomų ir pelningą verslą, sukurti keletą darbo vietų ir tenkinti vartotojų poreikius. Svarbiausią vaidmenį įmonės vaidina fotopaslaugų teikimas. Įmonė numato planuojamoje įrengti fotolaboratorijoje gaminti spalvotas fotonuotraukas įvairių dydžių ir ryškinti spalvotas firmos “FUJI” ir kitų firmų fotojuostas...

Puslapiai: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |

15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |

30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 |