Referatai MOKSLO DARBAI KURSINIAI KONSPEKTAI PARUOŠTUKĖS

      PRADŽIA   DARBŲ TIPAI   TAISYKLĖS    PAGALBA    KONTAKTAI

Referatai.eu

 
Paieškos "paslaugu marketingo komplekso elementu analize" rezultatai: (2)

  • Ieškokite referatų ar kitų mokslo darbų pagal loginius raktažodžius, pvz.: darbą "Istorijos žinios ir jų struktūravimas" surasite pagal šiuos raktažodžius: struktūravimas, istorijos, žinios
  • Ieškomas žodis turi būti ilgesnis nei 3 (trys) simboliai
  • Svarbu ieškokite naudodami tik lietuviškas raides, kadangi užklausos bus tikslesnės.
  • Jei vis dar nesiseka rasti darbo - parašykite mums!


ĮĮ "Autožeruona" marketingo komplekso vertinimas
ĮVADAS. PASLAUGŲ marketingo komplekso TEORINIAI ASPEKTAI. Paslaugų marketingo komplekso samprata. Paslaugų produktas: savybės ir klasifikavimas. Paslaugos koncepcija, paslaugų pasiūlos modeliai. Vartotojai ir teikėjai paslaugų teikime. Paslaugų teikimo vieta. Fizinė paslaugų teikimo aplinka. Paslaugų teikimo proceso samprata. Paslaugų kainodara, paslaugų kokybė. IĮ „AUTOEŽERUONA“ PASLAUGŲ marketingo komplekso ELEMENTŲ ANALIZĖ. IĮ „Autoežeruona“ veiklos charakteristika, paslaugų statistinė analizė. IĮ „Autoežeruona“ marketingo komplekso tyrimo metodika. IĮ „Autoežeruona“ paslaugos modelis. IĮ „Autoežeruona“ paslaugos vartotojai ir teikėjai. IĮ „Autoežeruona“ paslaugos teikimo vieta, teikimo procesas ir paslaugos fizinės aplinkos ypatumai. IĮ „Autoežeruona“ paslaugos kainodara. IĮ „Autoežeruona“ paslaugos teikime naudojami komunikacijos elementai. IĮ „Autoežeruona“ paslaugos kokybės matavimo kriterijai. IĮ „Autoežeruona“ marketingo komplekso tobulinimo kryptys. IŠVADOS IR PASIŪLYMAI. Tyrimo tikslas - įvertinti IĮ „Autoežeruona“ marketingo kompleksą. Tyrimo uždaviniai: Apžvelgti paslaugų marketingo komplekso elementų teorinius aspektus. Išanalizuoti IĮ „Autoežeruona“ naudojamų paslaugų marketingo komplekso elementus. Pateikti IĮ „Autoežeruona“ paslaugų marketingo komplekso tobulinimo kryptis.

Ab "TEO LT" marketingo komplekso studija
Įvadas. Trumpa telekomunikacijų sektoriaus apžvalga: nacionalinis ir globalus aspektas. Ab "TEO LT" marketingo komplekso elementų analizė ir jo silpnybių/stiprybių įvertinimas. Paslaugų produktas. Paslaugų kaina. Paslaugų teikimo vieta. Paslaugų rėmimas. Fizinis akivaizdumas. Paslaugų teikimo procesas. Žmonės. Paslaugų veiklos efektyvumas ir kokybė. Ssgg analizė. Ab "TEO LT" marketingo tikslų ir uždavinių nustatymas bei tikslinės rinkos parinkimas. Pasiūlymai įmonės marketingo kompleksui tobulinti. Išvados. Literatūros sąrašas.

Puslapiai: 1 |