Referatai MOKSLO DARBAI KURSINIAI KONSPEKTAI PARUOŠTUKĖS

      PRADŽIA   DARBŲ TIPAI   TAISYKLĖS    PAGALBA    KONTAKTAI

Referatai.eu

 
Paieškos "organizavimas" rezultatai: (294)

  • Ieškokite referatų ar kitų mokslo darbų pagal loginius raktažodžius, pvz.: darbą "Istorijos žinios ir jų struktūravimas" surasite pagal šiuos raktažodžius: struktūravimas, istorijos, žinios
  • Ieškomas žodis turi būti ilgesnis nei 3 (trys) simboliai
  • Svarbu ieškokite naudodami tik lietuviškas raides, kadangi užklausos bus tikslesnės.
  • Jei vis dar nesiseka rasti darbo - parašykite mums!


Grupinio darbo organizavimas
ĮVADAS. GRUPINIO DARBO organizavimas. Grupinio darbo esmė. Grupinio darbo organizacinės formos. Grupinio darbo efektyvumas. Formalios ir neformalios grupės. Referentinės grupės. EFEKTYVIŲ DARBO GRUPIŲ organizavimas. Kas sudaro efektyvias darbo grupes? Grupių konkurencija: privalumai ir trūkumai. „IDEALI“ DARBO GRUPĖ IR JOS FUNKCIJOS. IŠVADOS. LITERATŪRA

Produkto gaminimo veiklos organizavimas
Valdymo organizavimas. Organizacinės valdymo struktūros formavimo teoriniai pagrindai. Pagrindiniai įmonės valdymo organai ir jų funkcijos. Organizacinių valdymo struktūrų priklausomybė nuo įmonės tipo. Formalūs valdymo struktūrų formavimo būdai. Atskirų darbuotojų grupių kiekybinių normatyvų nustatymas. Neformalių ryšių ir atsakomybės laipsnio analizė. Apklausos lapas. Ištrauka iš darbo. organizavimas – žmonių ir materialinių darbo elementų sistemos, leidžiančios įgyvendinti sprendimą, sudarymas. Numačius visų reikalingų darbų eilę, pirmiausia reikia išnagrinėti kiekvieno atliekamo darbo technologiją, apsirūpinti įrankiais, įrengimais bei medžiagomis, parinkti kiekvienam darbui tinkamus vykdytojus, ir, išsiaiškinus, kas ir pagal kokius dėsnius juda darbo procese, pavesti tam tikriems darbuotojams atlikti veiksmus, reikalingus, kad tas judėjimas vyktų nustatytu režimu. Veikiant nuolatinio pasikartojimo režimu, būtina pasiekti, kad darbo objektas darbo produktu būtų paverčiamas naudojant kuo mažiau medžiagų, energijos, pinigų, žmogaus darbo.

Planavimas, organizavimas, inovacijos
PLANAVIMAS. Planavimo sistema. Planų hierarchija. Strateginis planavimas. organizavimas. Organizavimo esmė. Organizavimo žingsniai. Valdymo lygiai. POKYČIAI IR INOVACIJOS. Pokyčiai. Inovacijos. Pokyčių ir inovacijų valdymas. FORMALIOS GRUPĖS. Vadovo komanda. Darbo grupės. Komitetas. LITERATŪRA.

Marketingo veiklos organizavimas kavinėje
Įvadas. Įmonės aprašas. Kavinės teikiamos paslaugos. Įmonės organizacinė valdymo struktūra. Marketingo veiklos organizavimas. Teorijos taikymas praktikoje. Kavinės įvaizdžio kūrimas. Kavinės įvaizdžio formavimas. Logotipo įvaizdžio gerinimas. Prekės tobulinimas ir kainodara. Asortimento tobulinimas. Maisto kokybės gerinimas. Aptarnavimo kokybės tobulinimas. Kainos strategija. Darbo organizavimas. Darbo laiko keitimas. Personalo darbo organizavimas. Marketingo duomenų bazės sukūrimas. Rėmimo veiksniai. Pardavimų skatinimas. Reklama. Spausdinta reklama. Transliacinė reklama. Stacionari reklama. Reklama Internete. Ryšiai su visuomene. Marketingo veiklos pasiūlymai kavinėje „Žemaitė“. Išvados. Literatūra.

Derybų organizavimas ir vedimas
DERYBŲ SU “IKEA” KONCERNO VADYBININKAIS organizavimas IR JŲ VEDIMAS. ĮVADAS. Delegacijos vizito programa ir scenariju. Derybų aprašymas. Pasiruošymas deryboms. Derybų vedimas. Konflikto sprendimas. Derybų rezultatas. Priėmimo organizavimas. Priėmimo rūšis(pietūs). Kviečiamų asmenų sąrašo sudarymas. Kvietimo maketas. Svečių susodinimo už stalo plano sudarymas. Stalo ir vizitinių kortelių pavyzdžiai. Tosto ar kalbos pavyzdžiai. Svečių vizito išlaidų sąmatos sudarymas. IŠVADOS. LITERATŪRA. PRIEDAI. Ištrauka iš darbo. Šiomis dienomis derybos su užsienio partneriu tapo įprastu reiškiniu. Prie derybų stalo susitinka įvairių šalių verslininkai, turintis bendrą tikslą - susitarti dėl bendradarbiavimo. Atrodytu, kaip galimas bendradarbiavimas ten, kur kiekviena pusė siekia išsikovoti kuo geresnių rezultatų. Tačiau praktika rodo, kad derybos tarp verslo žmonių vedamos pagal tam tikras taisykles ir etalonus, kurių privalo laikytis besiderančios pusės.

Kailinių žvėrelių verslo organizavimas
Įvadas. Kailinių žvėrelių verslo organizavimas. Kailinių žvėrelių fermos įrengimas, vietos parinkimas. Kailinių žvėrelių verslo produkcijos pardavimai, rinka. Kailinių žvėrelių verslo organizavimo problemos. Kailinių žvėrelių verslo gerinimo galimybės. Referato objektas – kailinių žvėrelių verslo organizavimas. Referato tikslas – išanalizuoti kailinių žvėrelių verslo organizavimą, valdymą, darbuotojų motyvaciją, gerinimo priemones ir pan. Tyrimo metodai – įvairių autorių mokslinės literatūros analizė, sisteminimas ir apibendrinimas. Šių metodų taikymo tikslas – įvertinti kailinių žvėrelių verslo organizavimo aspektus, organizacijos valdymo struktūrą, darbuotojų motyvaciją, konkurentus bei verslo perspektyvas.

Puslapiai: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |

15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |

30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 |

45 | 46 | 47 | 48 | 49 |