Referatai MOKSLO DARBAI KURSINIAI KONSPEKTAI PARUOŠTUKĖS

      PRADŽIA   DARBŲ TIPAI   TAISYKLĖS    PAGALBA    KONTAKTAI

Referatai.eu

 
Paieškos "mokesčiai" rezultatai: (45)

  • Ieškokite referatų ar kitų mokslo darbų pagal loginius raktažodžius, pvz.: darbą "Istorijos žinios ir jų struktūravimas" surasite pagal šiuos raktažodžius: struktūravimas, istorijos, žinios
  • Ieškomas žodis turi būti ilgesnis nei 3 (trys) simboliai
  • Svarbu ieškokite naudodami tik lietuviškas raides, kadangi užklausos bus tikslesnės.
  • Jei vis dar nesiseka rasti darbo - parašykite mums!


mokesčiai ir jų rūšys
ĮŽANGA. Mokesčių funkcijos ir savybės. Mokesčių klasifikacija. Dabartinė Lietuvos mokesčių sistema. Mokesčių problematika. LITERATŪRA. PRIEDAS. „mokesčiai muitų pavidalu suartina svetimas tautas, bet tie patys mokesčiai gali paversti aršiais priešais ir kaimynines draugiškas valstybes. mokesčiai – techninio progreso priemonė, bet dažnai ir techniškai atsilikusios pramonės apsauga. mokesčiai yra padarę pasauliui daug gero, bet drauge sukūrę ir be galo daug blogio.“ Tokiais žodžiais žymus ekonomikos mokslų tyrinėtojas J. Ozerovas apibūdina mokesčių vaidmenį žmonijos istorijoje dar XXa. pradžioje.

mokesčiai Lietuvoje
Visi Lietuvos Respublikoje naudojami mokesčiai sudaro mokesčių sistemą, t.y. vienas su kitu susijusių mokesčių visuma. LR mokesčių sistemą sudarantys mokesčiai yra išskiriami į valstybei skirtus (mokami į valstybės biudžetą, privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžetą) ir vietinius mokesčius (mokami į savivaldybių biudžetą). Didžioji dauguma Lietuvoje taikomų mokesčių,išskyrus muitų ir socialinio draudimo mokesčius, yra administruojami pagal LR Mokesčių administravimo įstatymą. Šiame įstatyme yra administruojama 17 mokesčių, iš kurių darbo autorės pasirinkta įmonė moka: Pridėtinės vertės mokestį (PVM). Fizinių asmenų pajamų mokestį. Juridinių asmenų pelno mokestį. Atskaitymai nuo realizavimo pagal LR Kelių fondo įstatymą. Privalomojo sveikatos draudimo įmokas, bei socialinio draudimo mokestį.

Verslas ir mokesčiai. UAB ,,Aringa"
SANTRAUKA. ĮVADAS. MOKESČIŲ ESMĖ. Fizinių ir juridinių asmenų mokami mokesčiai Lietuvoje. Lietuvos mokesčių sistemą sudarantys mokesčiai. VERSLO PLĖTRAI PALANKESNĖS MOKESČIŲ POLITIKOS FORMAVIMO EKONOMINĖS – SOCIALINĖS PRIELAIDOS. Mokesčių neigiamo poveikio verslo plėtrai problema. Dideli mokesčiai – grėsmė verslo plėtrai. VERSLINIKŲ POŽIŪRIS Į MOKESČIUS IR PADARINIŲ VERTINIMAS. Tiesioginių ir netiesioginių mokesčių santykis. UAB „AIRINGA“ VEIKLOS PRISTATYMAS. UAB „AIRINGA“ MOKAMŲ MOKESČIŲ LYGIO ĮVERTINIMAS. Pelno mokestis. Įmokos į garantinį fondą. Valstybinis socialinis mokestis. Gyventojų pajamų mokestis. Pridėtinės vertės mokestis. Nekilnojamo turto mokestis. IŠVADOS. LITERATŪROS SĄRAŠAS. Nagrinėjant mokesčius jų poveikio fiziniams ir juridiniams asmenims aspektu akivaizdu, kad mokesčiai yra kiekvienos tikslingos gamybinės ir komercinės veiklos, t. y. verslo, sudedamoji dalis. Juos paprastai moka (arba privalo mokėti) visi: ir besiverčiantys individualia ūkine komercine veikla asmenys, ir tokią veiklą plėtojančios personalinės verslo įmonės bei įvairių rūšių ūkinės bendrovės (tikrosios, komanditinės, akcinės ir uždarosios akcinės), ir biudžetinės įstaigos. Atitinkamais mokesčiais apmokestinamos verslo sukurtos pajamos (pelnas) ir pridėtinė vertė, samdomiems darbuotojams išmokėtas darbo užmokestis, akcininkų gauti dividendai, įsigytas nekilnojamasis turtas ir pan. Galima teigti, kad verslo įmonės mokami mokesčiai – tai tokios pat būtinos sąnaudos kaip darbuotojams mokami atlyginimai, teikiamų prekių (paslaugų) savikaina, atsiskaitymai už buities ir komunalines paslaugas ir t. t. Kai kurie su panašiais samprotavimais, ko gero, būtų linkę nesutikti: verslą juk įmanoma sėkmingai (netgi finansiniu požiūriu gerokai ženkliau) plėtoti, jeigu mokesčių apskritai nebūtų renkama. Tai – tiesa, nes nemokėdamos mokesčių verslo įmonės turėtų didesnių galimybių plėtotis, gerinti savo veiklos rezultatus.

LR mokesčiai
Įvadas. mokesčiai mokami Lietuvos Respublikoje. Įmokos į Garantinį fondą. Valstybinio socialinio draudimo įmokos. Valstybės rinkliava. Kelių mokestis. Pridėtinės vertės mokestis. Išvados. Ištrauka iš darbo. Šio darbo pagrindinis tikslas yra susipažinti su mokesčiais kuriuos moka įmonės Lietuvoje, bei penkis mokesčius apibūdinti plačiau. Šiame darbe yra apibūdinami penki mokesčiai su kuriais susiduria beveik kiekviena įmonė. Be to, kai kurie iš pasirinktų mokesčių pastaruoju metu yra vieni pagrindinių diskusijų, tarp verslo struktūrų ir valdymo institucijų, objektų. Kiti mokesčiai “tyliai” sumokami nekeliant jokių klausimų. Tad šiam kontekste kyla daugybė klausimų – kokį poveiki jie turi įmonėms, kokios šių mokesčių mokėjimo ar nemokėjimo pasekmės, kokie šių mokesčių dydžiai it t.t.

mokesčiai. Mokesčių teisė
MOKESČIAI KAIP VALSTYBĖS PAJAMŲ RŪŠIS. Šiuo momentu yra išskiriami tokie mokesčiai... MOKESČIŲ TEISĖS ESMĖ. Mokesčių teisės šaltiniai. APMOKESTINIMO TVARKOS TEISINIS REGULIAVIMAS. Mokesčio sumokėjimo terminas. MOKESČIO ADMINISTRAVIMAS. Mokesčius administruojančios institucijos. Valstybinė mokesčių inspekcija. Mokesčio mokėtojų apskaita. Registro reikšmė. Mokesčio apskaičiavimas. Mokesčių mokėtojų tikrinimas. Mokesčio sumokėjimas ir išieškojimas. Mokesčio mokėtojo turto areštas. Mokestinės nepriemokos. Mokėjimo atidėjimas. Mokesčių įskaitymas ir grąžinimas. Teisinė atsakomybė už mokesčių įstatymų pažeidimus. Įmonių ir organizacijų nekilnojamojo turto mokestis. EKOLOGINIAI MOKESČIAI. JURIDINIO ASMENS PELNO MOKESTIS. FIZINIŲ ASMENŲ PAJAMŲ MOKESTIS. Su darbo santykiais susijusių pajamų apmokestinimas. Autorinio atlyginimo apmokestinimas. Gyventojų pajamų iš komercinės – ūkinės veiklos ir kt. apmokestinimas. MOKETIS UŽ APLINKOS TERŠIMĄ. Atleidimas nuo mokesčio. PREKYVIEČIŲ MOKESTIS. VALSTYBĖS RINKLIAVA. KONSULINIS MOKESTIS.

Žyminis ir konsulinis mokesčiai
TURINYS. ŽYMINIS MOKESTIS. KONSULINIS MOKESTIS. 1 UŽDUOTIS. 2 UŽDUOTIS. 3 UŽDUOTIS. 4 UŽDUOTIS. 5 UŽDUOTIS. LITERATŪROS SĄRAŠAS. Apskaičiuoti vidutinį darbo užmokestį ligos pašalpai,mokamai už pirmas dvi sirgtas dienas iš darbdavio lėšų. Apskaičiuoti ligos pašalpą. GMP priklauso nuo šių kriterijų: Individualus NPD 365lt taikomas žemės ūkio veiklos subjektų darbuotojams,kai šių subjektų pajamos iš realizuoto žemės ūkio produkcijos per metus sudaro daugiau kaip 50proc. visų pajamų,taip pat ūkininkų, įstatymų nustatyta tvarka įregistravusių ūkį, samdomiems darbuotojams. Apskaičiuoti gyventojų pajamų mokestį. Apskaičiuoti paveldimo turto mokestį

Puslapiai: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |