Referatai MOKSLO DARBAI KURSINIAI KONSPEKTAI PARUOŠTUKĖS

      PRADŽIA   DARBŲ TIPAI   TAISYKLĖS    PAGALBA    KONTAKTAI

Referatai.eu

 
Paieškos "migracija" rezultatai: (14)

  • Ieškokite referatų ar kitų mokslo darbų pagal loginius raktažodžius, pvz.: darbą "Istorijos žinios ir jų struktūravimas" surasite pagal šiuos raktažodžius: struktūravimas, istorijos, žinios
  • Ieškomas žodis turi būti ilgesnis nei 3 (trys) simboliai
  • Svarbu ieškokite naudodami tik lietuviškas raides, kadangi užklausos bus tikslesnės.
  • Jei vis dar nesiseka rasti darbo - parašykite mums!


migracija
Įvadas. Sąvokų, susijusių su migracija, paaiškinimai. Lietuvos gyventojų migracija. Nelegali migracija ir migrantų tranzitas per Lietuvą. Nelegali migracija Lietuvoje (absoliučiais skaičiais). Migracijos priežastys. Migracijos pasekmės. “Protų nutekėjimo“ problema ir jos sprendimo galimybės. Išvados. Naudota literatūra.

Paukščių prisitaikymas skraidyti. migracija. Žiedavimas.
Paukščių prisitaikymas skraidyti. Sezoniniai reiškiniai paukščių gyvenime. Paukščių žiedavimas. Paukščiai yra vienintelė stuburinių grupė (išskyrus šikšnosparnius), gebanti ne tik sklandyti. Bet ir skraidyti. Tai plunksnomis apaugę šiltakraujai gyvūnai, išliekantys aktyvūs nepriklausomai nuo aplinkos emperatūros. Sandara. Skraidančių paukščių galva nedidelė, kaklas judrus. Priekinės galūnės – sparnai – pritaikytos skraidyti.Plunksnos. Kontūrinės plasnojamosios plunksnos yra lanksčios ir lengvos, jos turi siaurą kietą stiebą ir iš abiejų pusių minkštesnes vėduokles, kurias sudaro nuo stiebo atsišakojusios plonos raginės ataugėlės – pirmosios ir antrosios eilės. Pirmos eilės ataugėlės prie stiebo prisitvirtinusios lygegrečiai. Iš abiejų jos pusių šakojasi dar plonesnųs antros eilės ataugėlės, gulančios ant gretimų ir užsikabinusios už jų mikroskopiniais kabliukais. (plunksna lanksti ir pro ja beveik nepraeina oras).

Lietuvos jaunimo emigracija
Bendrai apie emigraciją. Šiuolaikinės migracijos bruožai. Jaunimo išvykimo į užsienį tikslai ir priežastys. Emigracija kaip kultūrinis reiškinys. Patriotizmas. Išvykusiųjų svetur problemos. Protų nutekėjimas ir Lietuva. Dabartinė valstybės institucijų veikla emigracijos klausimu. Duomenų analizė. migracija reiškia žmonių judėjimą ir laikiną arba nuolatinį vietos keitimą. Žmonės nuolat judėjo ir judėjo didėliais atstumais. Tą kilnojimąsi skatina daugelis veiksnių: nugalėtojų armijos ir imperijos užkariaudavo žemes ir įsitvirtindavo naujose teritorijose; pralaimėjusieji ir iškeldintieji bėgo į palankesnes gynybai žemes ir ieškojo saugesnio prieglobsčio. Su kokiomis visuomėnino gyvenimo sritimis yra susijusi ir kokias sritis keičia migracija? Dauguma migraciją nagrinėjančios literatūros akcentuoja darbo jėgos judėjimą. Tačiau tai, ką pirmiausia aprašome mes, yra žmonių, o ne darbo jėgos judėjimas, net jei tą judėjimą dažniausiai lemia jų darbas. Suprekintų samdomųjų darbininkų, pirmiausia reaguojančių į rinkos jėgų spaudimą, judėjimas yra ne tik vienas, nors ir svarbus, masinio žmonių judėjimo po planetą aspektas. Migracijos srautai taip pat susikryžiuoja su politinių, karinių ir kultūrinių galių sistema ir yra jos sudedamoji dalis. Kadangi migracija persipina su ekonomine, kultūrine ir politine sąveika ir ją keičia, galima tiketis, kad bus paveiktos visos šios sritys.

Paukščių migravimas
Truputis paukščių migracijos tyrimo istorijos. Migravimo priežastys. Migravimo svarba paukščiams. Ar visi paukščiai migruoja? Ar migravimas paveldimas? Naudota literatūra. Truputis paukščių migracijos tyrimo istorijos. Jeigu neskaitytume kai kurių aprašomojo pobūdžio darbų, kuriuose iš dalies paminėtos paukščių migracijos, tai pirmą kartą mokslininkai paukščių perskridimas apibūdintas ir paaiškintas Aristotelio “Gyvūnų istorijos” aštuntoje knygoje (IV a. pr. m. e.). Dabartinius mokslininkus stebina Aristotelio žinios apie paukščių migraciją. Jo nuomone paukščių kelionės tai pasitraukimas į šiltesnius kraštus, atėjus atšiauriai žiemai. Taiklios Aristotelio pastabos apie paukščių riebalų kaupimą prieš rudeninį perskridimą. Taip pat jis žinojo, kad įvairios paukščių rūšys skrenda įvairiu laiku bei daugelį kitų momentų. Aristotelis tiek daug žinojo apie sezoninį paukščių perskridimą, kad jo mokslo pasekėjas Romos filosofas Plinijus, gyvenęs po 400 metų tik pakartojo skelbtas tiesas.

Apgyvendinimo sistemos
Apgyvendinimo sistemos. Monocentrinė sistema. Policentrinė sistema. Mišrioji sistemos. Žiedinės sistemos. Švytuoklinė migracija. Norint tolygiai paskirstyti gyventojus reikia... Miesto teritorija skirstoma. Miesto funkcinės zonos. Miesto įtakos zonos nustatymas. Pramonės ir sandelių zona. Pramonio raj. plotas. Įmonę iškelti arba palikti nuliamia eilė veiksnių... Viso miesto sandelius galima suskistyti pagal paskirtį... Gyvenamoji zona. Tokia trilaipsnė sistema. Aptarnavimo įm. grupavimas į centrus. Gyvenamosios zonos struktūra priklauso nuo... Gyvenamosios teritorijos plotas. Poilsio teritorijos. Mieste poilsio zonas galima suskirstyti į... Želdinių plotai skirstomi į... Miesto plano struktūros formavimas... Planas priklauso nuo... Sudarant planą reikia atsižvelgti į... Miestų teritorija plečiasi... Atsižvelgiant į funkcijas ribojančius veiksnius plano struktūra gali būti... Statiškos struktūros. Dinamiškos struktūros plane. Teigiamos plėtojimo pusės. Tobulesnis miesto planas sudarytas iš kopleksinių gamybinių ir gyvenamųjų rajonų. Kompaktiško miesto idėja. Išsklaidytos struktūros miestus. Miesto transportas ir gatvių tinklas. Miesto transporto ryšiai. Miesto transporto eismas. Lietuvoje transporto arterijos klasifikuojamos. Gyvenamųju ir pramonės raj. projektavimui reikalingi rodikliai.

Migraciniai procesai Lietuvoje
Įvadas. Dėstymas. Migracijos procesų raida Lietuvoje. Šiuolaikinė bendra migracijos situacija. Nelegali migracija ir migrantų tranzitas per Lietuvą. Pabėgėliai ir prieglobsčio prašytojai. Nereguliari migracija. Migracijos potencialas ir ateities perspektyva. Lietuvos migracijos politikos kontūrai. Išvados. Naudotos literatūros sąrašas.

Puslapiai: 1 | 2 | 3 |