Referatai MOKSLO DARBAI KURSINIAI KONSPEKTAI PARUOŠTUKĖS

      PRADŽIA   DARBŲ TIPAI   TAISYKLĖS    PAGALBA    KONTAKTAI

Referatai.eu

 
Paieškos "mechanika" rezultatai: (9)

  • Ieškokite referatų ar kitų mokslo darbų pagal loginius raktažodžius, pvz.: darbą "Istorijos žinios ir jų struktūravimas" surasite pagal šiuos raktažodžius: struktūravimas, istorijos, žinios
  • Ieškomas žodis turi būti ilgesnis nei 3 (trys) simboliai
  • Svarbu ieškokite naudodami tik lietuviškas raides, kadangi užklausos bus tikslesnės.
  • Jei vis dar nesiseka rasti darbo - parašykite mums!


Teorinė mechanika
Teorinė mechanika. Statika. Statikos aksiomos. Ryšiai. Plokščioji susikertančių jėgų sistema. Trijų jėgų teorema. Jėgos projekcija ašyje. Susikertančių jėgų sistemos pusiausvyros sąlygos. Jėgos momentas. Varinjono teorema. Plokščioji porų sistema. Dviejų lygiagrečių jėgų sudėtis. Ekvivalentės poros. Plokščios porų sistemos pusiausvyros sąlygos. Išskirstyti krūviai. Koano teorema. Kūnų sistema. Sanvaros. Slydimo trintis. Riedėjimo trintis. Jėgos projekcijos ašyse. Erdvinės susikertančių jėgų pusiausvyros sąlygos. Jėgos momento vektorius. Poros momento vektorius. Jėgų momentai ašių atžvilgiu. Erdvinės bet kaip išdėstytų jėgų sistemų redukcija. Svorio centras. Taško kinematika. Taško judėjimo dėsnis. Taško greitis. Taško pagreitis. Tolygus ir tolygiai kintamas taško judėjimas. Kūno slinkimas. Kūno sukimasis. Kampinis greitis ir pagreitis t. Tolygus ir tolygiai kintamas sukimasis. Besisukančio kūno taškai ir pagreičiai. Sudėtinis taško judėjimas. Kūno plokščiai lygiagretus (plokščias judėjimas). Kūno plokščiojo judėjimo taškų greičiai ir pagreičiai. Taško dinamika, aksiomos. Taško judėjimo diferencialinės lygtys. Pirmas ir antras dinamikos uždaviniai. D'Alambero principas. Taško judėjimo kiekio teorema. mechanika yra mokslas nagrinėjantis kūnu judėjimą ir pusiausvyra. Priklausomai nuo kūno būvio mechanika skirstoma i duju, skysto ir kieto kūno mecanika. Savo ruožto kieto kūno mechanika skirstoma i standaus ir deformuoto. Standus yra kūnas, kuris veikiamas jegu nesideformuoja. Paprasčiausias kūnas yra materialus taškas. Tai toks kūnas kurio matmenų galime nepaisyti, o visos jėgos lyginamos viename taške. T.M. yra mechanikos dalis, formuojanti bendrus mechanikos dėsnius ir jais remiantis nagrinėjami materialiu tašku, ju sistemų, bei standžių kūnu judėjimai ir pusiausvyra. Ji skirstoma I statika, kinematika ir dinamika.

mechanika ir statika
Teorinė mechanika. Statika. Statikos uždaviniai. Objektas. Materialus kūnas. Standus kūnas. Mechaninė sistema. Izoliuotas kūnas. Jėga. Jėgų sistema. Ekvivalenčios jėgų systemos. Atstojamoji jėga. Jėgų sistemos Pusiausvyra. Statikos aksiomos. Ryšiai. Statikoje nagrinėjamos jėgų sistemos. Susikertančių jėgų sistema. Jėgos projekcija. Plokščia bet kaip išdėstyta jėgų sistema. Plokščios ir bet kaip išdėstytos jėgų sistemos pusiausvyros salygos. Plokščios jėgų sistemos pusiausvyros sąlygos lygtys. Erdvinė jėgų sistema. Erdvinės jėgų sistemos pusiausvyros sąlygos. Jėgos momentas taško atžvilgiu. Varinjono teorema. Jėgų pora. Jėgų poros momentas. Jėgų poros ekvivalentiškumas. Jėgų porų savybės. Puanso teorema. Suminis vektorius. Suminis momentas. Plokščios lygiagrečių jėgų sistemos pusiausvyros sąlygos. Santvara. Jėgos momentas vektorius(taško-centro atžvilgiu). Jėgos momentas vektorius (ašies atžvilgiu). Jėgų poros momentas vektorius. Erdvinės sistemos suminis vektorius. Erdvinės sistemos Suminis vektorius momentas. Erdvinės jėgų sistemos geometrinė pusiausvyros sąlyga. Erdvinės lygiagrečių jėgų systemos pusiausvyros sąlygos. Slidimo trintis. Riedėjimo trintis. Lygiagrečių jėgų centras. Svorio centras. Masės centras. Linijos pavidalo kūno svorio centras. Plokščio kūno svorio centras.

Teorinė mechanika
Kuno plokščiojo judėjimo dėsnis. Plokščiojo judėjimo taškų greičiai ir pagreičiai. Sferinis kūuno judėjimas. Dinamika ir jos pagrindinės sąvokos. Galilėjaus-Niutono mechanikos dėsniai. Materialaus taško judėjimo diferencialinė lygtis. Du materialaus taško dinamikos uždaviniai ir jų sprendimas. D‘Alambero principas materialiam taškui. Materialaus taško dinamikos bendrosios teoremos. Judėjimo kiekio teorema. Materialaus taško kinetinis momentas centro ir ašies atžvilgiu. Kinetinio momento teorema. Elementarus jėgos darbas. Jėgos darbas baigtinio ilgio kelyje. Galingumas. Sistemos dinamika. Mechaninės sistemos ir ją veikiančių jėgų klasifikacija. Sistemos ir standaus kūno inercijos momentai. Teorema apie inercijos momentus lygiagrečių ašių atžvilgiu. Kūno inercijos momentas bet kokios ašies atžvilgiu. Išcentriniai inercijos momentai. Sistemos dinamikos bendrosios teoremos. Sistemos judėjimo diferencialinė lygtis. Sistemos inercijos arba masės centro judėjimo teorema. Sistemos judėjimo kiekio teorema. Sistemos kinetinio momento teorema. Sistemos kinetinės energijos teorema. Standaus kūno dinamika. Kūno slenkamojo judėjimo diferencialinės lygtys. Kūno sukimosi diferencialinės lygtys. Kūno plokščio judėjimo diferencialinės lygtys. D‘Alambero principas mechaninei sistemai. Analizines mechanikos pagrindai. Ryšiai ir ryšių tipai. Virtualūs poslinkiai. Idealieji ryšiai. Virtualiųjų poslinkių principas. Bendroji Dinamikos lygtis. Reliatyvaus judėjimo dinamika. Virpesių teorijos pagrindai.

Techninė mechanika, medžiagų atsparumas
Pagrindinės statikos temos ir apibrėžimai. Medžiagų atsparumas. Pagrindinės sąvokos. Pjūvių metodai. Įtempimai. Tempimas ir gniuždymas. Deformacija. Huko dėsnis. Kirpimas. Tangentiniai įtempimai kerpant. Glemžimas. Skerspjūvio geometrinės charakteristikos. Atsparumo momentas. Sukimas. Sukimo momentai ir jų epiūros. Cilindrinių sraigtinių spyruoklių skaičiavimas. Lenkimas. (skersinės jėgos, lenkimo momentai ir jų epiūros). Sudėtingos deformacijos. Lenkimas ir sukimas kartu. MAŠINŲ DETALĖS. SUJUNGIMAI. Neišardomi detalių sujungimai. Suvirinti sujungimai. Suvirinimas lydant. Išardomi sujungimai. Pleištiniai sujungimai. Mechanizmai. Velenai ir ašys. Mechaninė pavara.

Mechanikos konspektai
mechanika. Teorinė mechanika. Statika Kinematika. Dinamika. Pagrindinės statikos sąvokos. Jėga. Veiksmai su jėgomis. Statikos uždaviniai. Susikertančių jėgų sistema. Pusiausvyros sąlygos. Pusiausvyros uždavinių sprendimo metodai. Jėgos momentas taško atžvilgiu. Atsisveriančių trijų jėgų teorema. Lygiagrečių jėgų, nukreiptų į vieną pusę, sudėtis. Lygiagrečių jėgų, nukreiptų į priešingas puses, sudėtis. Jėgų pora. Porų svybės. Porų sudėtis ir pusiausvyros sąlygos. Plokščios jėgų sistemos redukcija. Plokščios jėgų sistemos pusiausvyros lygtis. Lygiagretus jėgos perslinkimas. Puanso teorema. Varinjono teorema. Kūnų pusiausvyra. Plokščios jėgų sistemos atstojamoji. Jėgos momentas ašies atžvilgiu. Ryšys tarp jėgos momento taško atžvilgiu ir jėgos momento ašies atžvilgiu. Erdvinės jėgų sistemos redukcija. Erdvinės jėgų sistemos pusiausvyros sąlygos. Sistemos suvedimo atskiri atvejai. Erdvinė susikertančių jėgų sistema. Erdvinės susikertančių jėgų sistemos pusiausvyra. Slydimo trintis. Riedėjimo trintis. Svorio centras. Standžios atramos reakcija. Mechanikos istorija. Ryšiai. Ryšių reakcijos. Papraščiausi ryšių reakcijų nustatymo būdai. Pusiausvyros pastovumas.

Kvantinė fizika (1)
Kvantinė optika. Šiluminis spinduliavimas. Spinduliavimo sužadinimo būdai. Liuminescencinis ir temperatūrinis spinduliavimas. Kūno spektrinis spinduliavimo tankis. Emisijos ir absorbcijos bei atspindžio gebos. Kirchhofo dėsnis. Absoliučiai juodo kūno spinduliavimas. Spinduliavimo dėsniai. Stefano ir Bolcmano dėsnis. Vyno poslinkio dėsnis. Relėjaus ir Džinso formulė. Kvantų hipotezė. Planko formulė ir ryšys su kitais spinduliavimo dėsniais. Optinė pirometrija. Optinis pirometras. Šviesos šaltiniai ir jų charakteristikos. Išorinis fotoefektas. Fotono masė. Judesio kiekis. Sklidimo greitis. Komptono reiškinys. Šviesos slėgis ir aiškinimas. KVANTINĖ MECANIKA. Debroilio hipotezė. Debroilio bangų statistinė prasmė. Devisonas ir Džermeris. Heizenbergo neapibrėžtumo principas. Banginė funkcija Šrėdingerio lygtis. Sredingerio lygtis stacionariam atvejui. Laisvoji dalelė. Jos judėjimas. Dalelė potencialo duobėje. Šredingerio lygtis vandenilio atomui. Kvantiniai skaičiai. Impulso momento kvantavimas. Orbitinis kvantinis skaičius. Magnetinis kvantinis skaičius.

Puslapiai: 1 | 2 |