Referatai MOKSLO DARBAI KURSINIAI KONSPEKTAI PARUOŠTUKĖS

      PRADŽIA   DARBŲ TIPAI   TAISYKLĖS    PAGALBA    KONTAKTAI

Referatai.eu

 
Paieškos "marketingo planas" rezultatai: (79)

  • Ieškokite referatų ar kitų mokslo darbų pagal loginius raktažodžius, pvz.: darbą "Istorijos žinios ir jų struktūravimas" surasite pagal šiuos raktažodžius: struktūravimas, istorijos, žinios
  • Ieškomas žodis turi būti ilgesnis nei 3 (trys) simboliai
  • Svarbu ieškokite naudodami tik lietuviškas raides, kadangi užklausos bus tikslesnės.
  • Jei vis dar nesiseka rasti darbo - parašykite mums!


Strateginis marketingo planas: UAB "Vamzdžių izoliavimo gamykla"
Įvadas. Įmonės misija. Įmonės tikslai. Situacijos analizė. Rinkos analizė. Rinkos identifikavimas. Rinkos dydis ir augimo tempai. Rinkos pelningumas. Esminiai sėkmės faktoriai. Rinkos vystymasis ir tendencijos. Makroaplinkos analizė. Ekonominė aplinka. Socialinė-kultūrinė aplinka. Politinė - teisinė aplinka. Technologinė aplinka. Gamtinė aplinka. Space analizė. Mikroaplinkos analizė. Vartotojų analizė. Ivs rinkos segmentų išskyrimas. Vartotojų motyvacija. Nepatenkinti klientų poreikiai. Konkurentų analizė ir identifikavimas. Konkurentų įvertinimas. Tiekėjai, pardavimo pagalbininkai. marketingo komplekso elementų analizė. Swot analizė. UAB "Vamzdžių izoliavimo gamykla" marketingo tikslai. UAB "Vamzdžių izoliavimo gamykla" marketingo strategija. Rinkos aprėpimo strategija vidaus rinkoje. Pozicionavimo strategija vidaus rinkoje. Konkurencinio pranašumo pasiekimo strategija vidaus rinkoje. marketingo komplekso elementų strategija vidaus rinkoje. Išvados.

Viešbučio marketingo tyrimas
Įvadas. Pasirinktos įmonės marketingo komplekso įvertinimas. Įmonės statuso apibudinimas, jos teikiamos paslaugos,asortimentas. Vartotojas (tikslinė rinka) ir vartotojų elgsena,veiksniai turintys įtakos įmonės vartotojo pirkimams sprendimai. Kainų politika. Paskirstymo politika. Rėmimo politika. Išvados ir pasiūlymai. marketingo padalinys įmonėje. marketingo padalinio vieta ir reikšmė įmonės organizacinėje valdymo struktūroje. marketingo padalinio darbuotojų funkcijos. marketingo padalinio veikla įmonėje. Rinkos tyrimas ir įvertinimas. Verslo aplinkos įvertinimas. Konkurentų analizė. Įmonė SWOT analizė. Įmonės situacija ir perspektyva rinkoje. Verslo pranašumai ir konkurentabilumas. Rinkos tyrimo ataskaita. Įmonės marketingo planas

Individualios įmonės verslo planas
Reziumė. Įmonės charakteristika. IĮ "Šernė". Rinka ir konkurentai. marketingo planas. Finansinis planas. Išvados. Lentelės. Priedai

Verslo planas: verslo išplėtimas, kavinė ir maisto prekių parduotuvė
TURINYS. DUOMENYS APIE PAREIŠKĖJĄ. Vosyliūtės IĮ. VERSLO PLANO ANOTACIJA. BENDRA APŽVALGA. Įmonės aprašymas. VERSLO ŠAKOS ANALIZĖ. Dabartinė situacija ir šakos plėtros tendencijos. Potencialūs ir esami konkurentai. Potencialūs vartotojai ir aptarnavimo zona. SIŪLOMO PROJEKTO ESMĖ. Asortimento politika. GAMYBINIS planas. Prekių įsigijimo formos ir tiekėjai. Prekių atsargų sudarymas ir laikymas. Projekto įgyvendinimo eiga. marketingo planas. Tikslai ir uždaviniai. Kainos. Realizavimo būdai. Reklama. ORGANIZACINIS planas. Įmonės juridinė forma. Savininkai ir vadovai. Personalas. RIZIKOS ĮVERTINIMAS. Firmos silpnosios vietos. FINANSINIS planas.

marketingo pagrindai
Pratarmė. marketingo SAMPRATA. marketingo TURINYS. MARKETINGAS- VERSLO SAMPRATA. APIBRĖŽIMAS. marketingo EVOLIUCIJA. marketingo ATMAINOS. APIBENDRINIMAS. marketingo KOMPLEKSAS IR JO APLINKA. marketingo KOMPLEKSAS. marketingo APLINKA. MIKROAPLINKA. MAKROAPLINKA. POLITINĖ-TEISINĖ APLINKA. EKONOMINĖ APLINKA. DEMOGRAFINĖ-KULTŪRINĖ APLINKA. TECHNOLOGINĖ APLINKA. KONKURENCINĖ APLINKA. RINKA IR RINKOS TYRIMAS. Rinkos ir jų klasifikavimas. RINKOS SEGMENTAVIMAS. VARTOTOJO ELGESĮ LEMIANTYS FAKTORIAI. Tarpasmeniniai faktoriai. ASMENINIAI FAKTORIAI. Gamybinės paskirties prekių vartotojų elgesys. Rinkos tyrimas. PAKLAUSOS TYRIMAS. VARTOTOJŲ ELGESIO TYRIMO KRYPTYS. Konkurencijos tyrimas. PREKIŲ KLASIFIKAVIMAS, PREKĖS GYVAVIMO CIKLAS. NAUJŲ PREKIŲ KŪRIMAS, PREKĖS IDENTIFIKAVIMAS IR ĮPAKAVIMAS. PREKĖS SAMPRATA. PREKIŲ KLASIFIKAVIMAS. PREKĖS GYVAVIMO CIKLAS. PREKĖS PRIPAŽINIMO PROCESAS. PREKIŲ ASORTIMENTAS. KONKURENTABILUMAS. NAUJŲ PREKIŲ KŪRIMAS. PREKIŲ GAMYBOS NUTRAUKIMAS. PREKĖS IDENTIFIKAVIMAS. PREKĖS ĮPAKAVIMAS. KAINA. KAINOS SAMPRATA. KAŠTŲ POVEIKIS KAINAI. RINKOS POVEIKIS KAINAI. NAUDINGUMO VARTOTOJUI POVEIKIS KAINAI. KONKURENCIJOS POVEIKIS KAINAI. NORMATYVINIŲ AKTŲ POVEIKIS KAINAI. marketingo STRATEGIJOS POVEIKIS KAINAI. RIZIKOS LAIPSNIO POVEIKIS KAINAI. KAINOS REGULIAVIMO TIKSLAI. PRODUKTŲ KAINŲ NUSTATYMO METODAI. KAINŲ STRATEGIJOS. Prekių paskirstymas. Prekių paskirstymo kanalai. Didmeninė prekyba. MAŽMENINĖ GAMYBA. marketingo LOGISTIKA. KANALŲ VALDYMAS. Rėmimas. RĖMIMO SAMPRATA. PARDAVIMŲ RĖMIMAS. REKLAMA. Populiarinimas. ASMENIŠKAS PARDAVIMAS. marketingo PLANAVIMAS IR VALDYMAS. marketingo planavimo esmé. marketingo STRATEGIJOS PARENGIMAS. PARDAVIMŲ PROGNOZAVIMAS. TAKTIKOS PAGRINDIMAS. marketingo planas. marketingo KONTROLĖ IR ANALIZĖ

Verslo ekonomikos verslo planas IĮ Greitis
Verslo idėja. Produktas ir paslauga. Rinka ir konkurencija. marketingo planas. Valdymas ir darbuotojai. Plano įgyvendinimo grafikas. Verslo finansavimo poreikio nustatymas (Finansų planas). Išvados. Literatūros sąrašas.Šiame verslo plane yra aprašomas Gedimino Juškos Individualios Įmonės įkūrimas ir veiklos organizavimas. Verslui įkurti pasirinkta IĮ verslo organizavimo forma. IĮ pasirinkau todėl, kad: už įmonės veiklą savininkas atsako visu savo turtu. Nes įstatymiškai patvirtinta, kad individuali (personalinė) įmonė nuosavybės teise priklauso fiziniam asmeniui ar keliems asmenims bendrosios jungtinės nuosavybės teise. Individuali įmonė neturi juridinio asmens teisių, jos turtas neatskiriamas nuo įmonininko turto.

Puslapiai: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |