Referatai MOKSLO DARBAI KURSINIAI KONSPEKTAI PARUOŠTUKĖS

      PRADŽIA   DARBŲ TIPAI   TAISYKLĖS    PAGALBA    KONTAKTAI

Referatai.eu

 
Paieškos "lietuviu kalba" rezultatai: (30)

  • Ieškokite referatų ar kitų mokslo darbų pagal loginius raktažodžius, pvz.: darbą "Istorijos žinios ir jų struktūravimas" surasite pagal šiuos raktažodžius: struktūravimas, istorijos, žinios
  • Ieškomas žodis turi būti ilgesnis nei 3 (trys) simboliai
  • Svarbu ieškokite naudodami tik lietuviškas raides, kadangi užklausos bus tikslesnės.
  • Jei vis dar nesiseka rasti darbo - parašykite mums!


Kuri kalba turi būti gimtoji lietuvių emigrantų vaikams?
Mūsų protėviai, kalbėję lietuviškai, perdavė savo kalbą mums kaip didžiausią vertybę, brangintą daugelį amžių, todėl turime tausoti ją palikuonims. Lietuvių kalba buvo uždrausta šimtmečius, slėpta nuo visuomenės, tačiau vistiek paslapčia išlaikyta ir puoselėta. Gimtosios kalbos išskirtinumas lemia, kad visi bendrieji gebėjimai užmezgami, skleidžiami ir tvirtinami įvairiapusiškai ugdant ir vartojant kalbą. kalba tai tarsi relikvija, kuri jungia visą mūsų lietuvių tautą. Vienas milijonas lietuvių užsienyje. Dažnai girdime šį ir panašius skaičius. Ekonominė situacija lėmė, kad nemaža dalis lietuvių pasirinko darbą užsienio šalyje, o kai kurie apsistoja neribotam laikui, palikdami savo tėvynę, savo artimuosius.

Lietuvių kalbos gramatikos
Pirmoji lietuvių kalbos gramatika — 1653 m. išleista „Grammatica Litvanica". Ją lotynų kalba parašė Karaliaučiaus universiteto filosofijos magistras, Tilžės lietuvių parapijos klebonas Danielius Kleinas (1609 — 1666). Gramatika pradedama dedikacija kunigaikščiui Frydrichui Vilhelmui, toliau eina pratarmė, du Kleino nuopelnus iškeliantys eilėraščiai ir pati gramatika

Kristijono Donelaičio poemos „Metai“ ištraukos analizė ir interpretacija
Jau saulelė vėl atkopdama budino svietą Ir žiemos šaltos triūsus pargriaudama juokės. Šie garsaus XVIIIa. Lietuvių poeto, sukūrusio daug pasakėčių („Šuo didgalvis“, „Lapės ir gandro čėsnis“, „Pasaka apie juodvabalį“ ir kt.) ir garsiąją poemą „Metai“ autoriaus K.Donelaičio žodžiai, buvo pirmieji žingsniai į dabar jau labai išplėstą lietuvių grožinės literatūros pasaulį. Tačiau negalima teigti, kad „Metai“ buvo pirmasis „blynas“, kuris prisvilo. Keturių dalių („Pavasario linksmybės“, „Vasaros darbai“, „Rudenio gėrybės“ ir „Žiemos rupesčiai“) turtingų vaizdinga lietuvių senovine kalba ir hegzametru parašyto kūrinio turinys atspindi tuometinę Lietuvos ir Mažosios Lietuvos situaciją: baudžiava, pernelyg didelės privilegijos ponams. Autorius kūrinyje išsako nusistatymą prieš visus žmonių nelygiateisiškumus, antidemokratiją, nepagarbą valstiečiams.

Prekybinio - administracinio pastato vilniuje šildymas, vėdinimas
Užduotis. Anotacija lietuvių kalba. Anotacija rusų kalba. Įvadas. Pastato statybos vietovės klimatologiniai duomenys ir lauko projektiniai parametrai. Patalpų mikroklimato projektiniai parametrai. Atitvarų šilumos perdavimo koeficientai. Nešildomų patalpų temperatūrų skaičiavimas. Nešildomo rūsio temperatūros skaičiavimas. Patalpų vėdinimo oro kiekiai. Pastato šilumos nuostoliai. Projektiniai šilumos nuostoliai per atitvaras. Šilumos nuostolių dėl vėdinimo skaičiavimas. Šildymo ir vėdinimo sistemų galios. Pastato nuolatinio šildymo sistemos galia. Šilumos šaltinio projektinė galia. Metinio šilumos poreikio skaičiavimas. Mėnesio vidutinis šilumos poreikis šildymui. Metinis pastato šilumos poreikis šildymui. Pastato lyginamosios charakteristikos. Lyginamieji šilumos nuostoliai. Lyginamieji šilumos suvartojimai. Šildymo sistemos skaičiavimas. Šildymo prietaisų parinkimas. Hidraulinis šildymo sistemos skaičiavimas. Sistemos cirkuliacinis slėgis. Valandinis ruožo debitas. Tolimiausio nepatogiausio ir artimiausio žiedo skaičiavimas. Pagrindinių šilumos prietaisų parinkimas. Šilumokaičio parinkimas. Cirkuliacinio siurblio parinkimas. Uždarojo išsiplėtimo indo parinkimas. Vėdinimo sistemos projektavimas. Pasirinktos vėdinimo sistemos aprašymas. Oro kiekių skaičiavimas. Sistemų aerodinaminis skaičiavimas. Tiekimo sistemos T.K.1 tolimiausio nepatogiausio taško aerodinaminis skaičiavimas. Ištraukimo sistemos I.K.1 tolimiausio nepatogiausio taško aerodinaminis skaičiavimas. Oro tiekimo ir oro šalinimo sistemos įrengimų parinkimas. Ventagregato parinkimas. Ištraukimo sistemų I.1,I.2,I.3 stoginių ventiliatorių parinkimas. Energijos sąnaudų ir vėdinimo išlaidų skaičiavimai. Šildymo sistemos medžiagų ir įrenginių žiniaraštis. Vėdinimo sistemų medžiagų ir įrangos žiniaraštis. Ekonominis skaičiavimas. Išvados. Literatūros sąrašas. Baigiamajame darbe suprojektuotos šildymo ir vėdinimo sistemos prekybinio-administracinio pastato, esančiam Vilniuje, Kalvarijų g. Šilumos energiją pastatas gauna iš šilumos tinklų. Šilumos punktas yra rūsyje. Pasirinkta dvivamzdė, horizontali, apatinio paskirstymo kolektorinė šildymo sistema. Vamzdžiai esantys nešildomose patalpose yra izoliuoliuoti.

Neįgaliųjų su proto negalia užimtumas
Teisinė neįgaliųjų užimtumą reguliuojanti bazė. Valstybės politika. Profesijos įgyjimas ir įsidarbinimas. Profesinis konsultavimas (orientavimas). Profesinis mokymas (is). Įsidarbinimas. Pagalba darbo vietoje. Požiūris į žmones su proto negalia. Tyrimas. Tyrimo metodika. Tyrimo metodas. Tyrimo atranka. Tyrimo eiga ir organizavimas. Rezultatų aprašymas. Rezultatų analizė. Išvados. Santrauka (lietuvių kalba). Santrauka (anglų kalba). Literatūra. Pasirinkau šią temą savo bakalauriniam darbui dėl kelių priežasčių. Pirmiausia, turėjau galimybę iš arčiau susipažinti su žmonėmis, turinčiais proto negalią ar psichinių sutrikimų. Pirmame kurse atlikau daugiau kaip 80-ies valandų praktiką Vilniaus vasaros psichikos sveikatos centre. Ten susipažinau su įvairių tipų psichikos sutrikimais. Nors psichikos ir proto ( intelekto ) sutrikimai skiriasi, tačiau turi ir nemažai panašumų. Be to, daug kur statistikos duomenyse proto negalia įtraukiama į psichikos sutrikimų kategoriją. Trečiame kurse atlikau praktiką, trukusią daugiau nei 500 valandų, Žmonių su proto negalia dienos centre “Šviesa”. Šios praktikos metu daug sužinojau apie žmonių turinčių proto negalia elgesį, bendravimą, gebėjimą pasirūpinti savimi, pomėgius. Pastebėjau, kad dauguma jų niekada niekur nedirbo. Kai kurie jų lankosi tame pačiame pastate nuo vaikystės, kai čia dar buvo vaikų darželis. Susipažinau iš arčiau su nemaža dalimi lankytojų, sužinojau jų gyvenimo istorijas, apie jų artimuosius, kaip jie pareko į dienos centrą. Dalis centro lankytojų turi žymų intelekto sutrikimo laipsnį, tačiau yra nemažai turinčių vidutinį ar lengvą sutrikimo laipsnį ir tikrai galėtų dirbti bent jau didielės kvalifikacijos nereikalaujančius darbus. Kai kurie jų yra baigę profesinio rengimo mokyklas ir, pavyzdžiui su medžiu dirba geriau nei daugelis sveikųjų. Kitas motyvas yra tas, kad tyrimų apie žmonių su proto negalia užimtumą nėra daug.

Laidotuvių papročiai
ĮVADAS. MIRTIS IR LAIDOTUVĖS. MIRUSIŲJŲ DEGINIMAS. PRIEŠISTORINĖJE LIETUVOJE. SENIEJI LIETUVIŲ LAIDOJIMO PAPROČIAI. LAIDOTUVIŲ PAPROČIAI. DINGUSIO ŽMOGAUS LAIDOJIMAS. PAKARUOKLIO LAIDOTUVĖS. VĖLINĖS. IŠVADOS. LITERATŪRA. Papročiai – svarbi žmogaus ir visos tautos dvasinio gyvenimo dalis. kalba, religija, papročiai – sudėtinės žmogaus bei tautos dvasinės savimonės dalys, - be jų išnyktų tauta. Papročiai vienaip ar kitaip liečia visus žmones, jungia, formuoja bendras veiklos kryptis. Papročiai ugdo tautos vieningumą, artimumą, pasitikėjimą. Juozas Kudirka apie papročius rašo, kad „ papročiai – tai giminės, daugelio kartų, tautos patirtis, priesaika vaikams ir anūkams. Jie priklauso kiekvienam žmogui – jis gali šį visuomenės turtą praturtinti ir asmenine patirtimi – tai nuolatinio papročių atsinaujinimo laidas. Lietuvių laidotuvių papročiai atskleidžiami remiantis archeologiniais, rašytiniais, lingvistiniais ir etnografiniais duomenimis. Išskyrus etnografinius – pačius patikimiausius – duomenis, kiti minėti šaltiniai nėra gausūs ir išsamūs. Rašytinai šaltiniai fragmentiški, aprašymai neišsamūs. Lietuvių liaudis laidotuvių papročiuose išlaikė per ilgus amžius sukurtus nekrokulto elementus, tikėjimus, meninę ir žodinę kūrybą.

Puslapiai: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |