Referatai MOKSLO DARBAI KURSINIAI KONSPEKTAI PARUOŠTUKĖS

      PRADŽIA   DARBŲ TIPAI   TAISYKLĖS    PAGALBA    KONTAKTAI

Referatai.eu

 
Paieškos "krize" rezultatai: (17)

  • Ieškokite referatų ar kitų mokslo darbų pagal loginius raktažodžius, pvz.: darbą "Istorijos žinios ir jų struktūravimas" surasite pagal šiuos raktažodžius: struktūravimas, istorijos, žinios
  • Ieškomas žodis turi būti ilgesnis nei 3 (trys) simboliai
  • Svarbu ieškokite naudodami tik lietuviškas raides, kadangi užklausos bus tikslesnės.
  • Jei vis dar nesiseka rasti darbo - parašykite mums!


Pasaulinė ekonominė krizė ir šalies atgaivinimo planas
Įvadas. Jungtinės Amerikos Valstijos. Istorija. Gyventojai. Politinė sistema. Tarptautiniai santykiai ir karinės pajėgos. Ekonomika. Rinkų raida. JAV krizės. "Didžioji depresija". Naftos krizės. 2008-2009 m. JAV ekonominė krizė. Krizės pasėkmės. JAV atgaivinimo planas. Prognozės. Išvados. Žodynas. Informacijos šaltiniai. Savo darbe pateiksiu aspektus kaip ekonominė krizė palietė JAV.

Mokėjimų balanso vertinimas
ĮVADAS. Mokėjimų balanso sąvoka. Mokėjimų balanso skyriai. Mokėjimų balanso straipsnių klasifikacija. Einamųjų operacijų balansas. Kapitalo judėjimo balansas. Oficialių rezervų sąskaita. Statistinis neatitikimas: klaidos ir praleidimai. Mokėjimų balansą átakojantys veiksniai. Mokėjimų balanso krizė. Mokėjimų balanso koregavimo procesas. Pagrindiniai mokėjimų balanso reguliavimo metodai. Lietuvos mokėjimų balanso analizė. IŠVADOS. Skirtingų šalių dalyvavimo aktyvumas, integracijos laipsnis pasauliniame ūkyje yra skirtingas, tačiau nėra pasaulyje tokios šalies, kuri vienokiu ar kitokiu atveju nebūtų susijusi su kitomis pasaulio šalimis. O duomenys apie šalies tarptautinius santykius yra pateikiami mokėjimo balanso sąskaitose, tai yra tam tikro laikotarpio...

Įmonė kaip planavimo objektas
Įmonė kaip planavimo objektas. Vieta ir planavimo rolė įmonės valdyme. Planavimas kaip mokslas, veiklos rūšis ir kūryba. Struktūra ir esmė planavimo objektų įmonėje. Gamybinis procesas. Valdymo procesas. Planavimo esmė. Darbo resursai. Gamybiniai ištekliai. Investicijos. Informacija. Laikas. Įmoninis kapitalas. Dabartinė ekonomikos krizė- tai pirmiausia, gamybos sferos krizė, kurių pagrindu yra įmonė. Visos ekonomikos reformavimo kryptys vienu ar kitu atveju paliečia įmonę. Būtent čia ir yra centras visų reformų. Pertvarkyti įmonę kartais tenka sunkiomis aplinkybėmis, kurios apibūdinamos kaip labai priklausomos nuo žaliavos importo ir elektros energijos, apyvartinių lėšų stoka, apribojimu biudžetinių lėšų, kurios turėtų būti paskirtos paskatinti materialinei gamybai. Taip pat praktika parodo, jog neritmingai dirbančiose įmonėse, kaip taisyklė, planavimo organizavimas yra žemo lygio. Didelių rezervų, surištų su efektyviu ūkininkavimu, reikia ieškoti pačiose įmonėse, ar susivienijimuose. Kad visa tai įgyvendinti, kiekviena įmonė turi turėti aiškią firmos viduje planavimo strategiją.

Pirmieji matematikos žingsniai
Matematikos Gimimas. Kada atsirado matematika. Kaip matematika gimė. EGIPTAS. Visuomenė. Senovės Egipto skaičiavimo ypatumai. Senovės Egipto geometrija. Helenistinių ir Romos laikų matematika. Helenizmo laikotarpio svarbiausieji bruožai. EUKLIDO “PRADMENYS”. Euklido v postulato problema. Archimedas: klasikinės graikų matematikos pabaiga. Romos imperijos laikų matematika. Logistika. Diofanto algebra. SENOVĖS GRAIKIJA. Ankstyvoji senovės graikijos matematika. Pitagoriečių skaičių fetišizmas. Pitagoro teorema ir pirmoji matematikos krizė. Geometrinės algebros suklestėjimas. Zenono elėjiečio aporijos. Demokrito atomizmas. Platono matematinė programa.

Egzistencializmu grindžiamas ugdymas
Egzistencializmas kaip ugdymo filosofinis pagrindas. Egzistencializmu grindžiamas ugdymas. Konceptualios nuostatos. Filosofinis antropocentrizmas. Ugdymo tikslai. Umwelt - Mitwelt -Eigenwelt -egzistencinis nerimas - tapatumo krizė. Ugdytojas. Ugdymo metodai. Ugdymo programa. Kritika. Pamąstymui.

Istorijos konspektai (3)
Senosios civilizacijos: Egiptas, Tarpupis (Mesopotamija). Egiptas Civilizuotos visuomenės atsiradimas. Pagrindiniai senųjų civilizacijų požymiai ir svarbiausi laimėjimai. Menas. Mokslas. Dievai.Senovės Graikijos ir Romos civilizacijos. Atėnų piliečiai. Sparta. Religija. Romėnai. Viena ryškiausių Romos imperijos charakteristikų. Neronas. Domicianas. Trajanas. Markas Aurelijus. Valerianas. Diokletianas. Svarbiausios idėjos. Didysis tautų kraustymasis. Krikščionybės atsiradimas ir plitimas. Krikščionybės atsiradimas. Romėnų religija. Krikščionybės plitimas ir tapimas valstybine religija. Europos vidurinių amžių visuomenės, politinės santvarkos ir kultūros bruožai. Viduramžiai. Krikščionybė yra Europos ideologinis pagrindas. Bažnyčia. Feodalizmas. Kryžiaus karai. Riteris. Kurtuazija. Miestiečiai. Literatūros kryptys. Bizantijos imperija. Jėzaus Kristaus gimimas. Krikščionybė paskelbta oficialia Bizantijos imperijos religija. Bizantijos imperijos centras. Kryžiaus žygių pretekstas. Habsburgų imperija. Krikščionybės skilimas, Lietuvos valstybė nuo susidarymo iki Liublino Valstybės sukūrimo priešistorija: baltų gentys ir jų teritorijos. Lietuvos valstybės susikūrimas. Karalystė (1253). Lietuvos santykiai su kaimynais ir Europa. LDK iki XIV a. pabaigos: teritorijos augimas, pagonybės ir krikščionybės sandūra. Karų su ordinais pabaiga(Žalgiris, 1410 m.). LDK dinastinės unijos su Lenkijos karalyste laikotarpiu krikštas; valstybės valdymas. Santykiai su Lenkija. Lietuvos visuomenės religinė ivairove. Lietuvos Statutai. Martynas Mažvydas. Universitetas. Pasaulis ir Lietuva naujųjų amžių pradžioje. Kapitalizmas. Lenkijos- Lietuvos valstybės raida XVI– XVIII a. 1569 m. Liublino unija, jos sudarymo priežastys ir rezultatai. LDK Abiejų Tautų Respublikoje. LDK valstybingumo raida. Karai ir jų pasekmės. Ūkinė-demografinė krizė. Vidaus karas LDK. Užsienio valstybių įtaka vidaus gyvenimui. Reformų bandymai. 1791 m gegužės 3 d. konstitucija. 1772m., 1793 m, 1795 m. padalijimai. Kosciuškos sukilimas(1794 m.). Švietimo epocha ir jos nulemti politiniai – visuomeniniai ryšiai. Švietimo epocha Europoje. Newtonas. Švietimo idėjos. Padalijus Lietuvos-Lenkijos valstybę... Švietimo idėjos Lietuvoje. JAV susikūrimo data. Didžioji Prancūzijos revoliucija. Napoleono Bonaparto epocha. Vienos kongresas. Lietuva Rusijos imperijos sudėtyje. Užnemunės likimas. Lietuva Prancūzijos–Rusijos karo (1812m.) metu. 1830–1831 ir 1863–1864m. sukilimai Lenkijoje ir Lietuvoje. Baudžiavos panaikinimo Lietuvoje (1861 m.) poveikis visuomenės raidai. Caro valdžios politika po1863 m. sukilimo. Spaudos draudimo panaikinimas (1904 m.). Lietuvos visuomenės priešinimasis: knygnešystė, slaptosios mokyklos, lietuviška spauda („Aušra“ ir „Varpas“). Didysis Vilniaus seimas (1905m.) ir jo reikšmė. Svarbiausi politinės, ekonominės ir socialinės pasaulio raidos XIXa. Pramonės perversmas. Darbininkų judėjimas. Luditai. Svarbiausios politines XIXa. Teorijos: Socializmas. Liberalizmas. Konservatizmas. Kolonializmas. Pirmasis pasaulinis karas ir jo padariniai. Europa ir pasaulis XX a. pradžioje. Karo (1914 – 1918 m.) priežastys, eiga ir rezultatai. Vasario ir Spalio revoliucijos Rusijoje (1917 m.). Politiniai teritoriniai pokyčiai Europoje. Tautų Sąjungos sukūrimas. Lietuva karo metais (1914–1918 m.). Lietuvos valstybės atkūrimas. Nepriklausomybės aktai. Pasaulis ir Lietuva tarp dviejų pasaulinių karų. Fašizmas Italijoje. Benito Musolinis. Neofašizmas. Fašistinės sistemos esmė. Nacionalizmas. okietijos nacionalsocializmas. Didžioji ekonominė krizė. Lietuvos valstybės pagrindų sukūrimas. Lietuvos nepriklausomybės atkūrimas. 1944 m. vasarą Lietuvą vėl okupavo raudonoji armija. Organizuota ginkluota kova. Už Lietuvos nepriklausomybę užsienyje toliau tebekovojo... Aleksandras Stulginskis. Masinių trėmimų banga. Vilnių perdavė lenkams ir bolševikams. Parlamentinis valdymas. Antanas Smetona. Autoritarizmas. Lietuvos užsienio politika. Regioninė plėtra. Antrojo pasaulinio karo priežastys. Molotovo ir Ribentropopaktas (1939 08 23). Svarbiausi karo eigos 1939–1945 metais įvykiai. Sovietų Sąjungos – Suomijos karas. Prancūzijos kapituliacija. Antrojo pasaulinio karo padariniai. Pasaulis ir Lietuva XX a. II– joje pusėje. Svarbiausi Šaltojo karo įvykiai. Antroji Lietuvos okupacija. Vidurio ir Rytų Europos tautų kova su komunistiniu režimu. Pasaulis ir Lietuva XX a. 10–jame dešimtmetyje. „Perestroika“ SSRS. Europos ekonominės bendrijos tapimas Europos Sąjunga. Politinis šiuolaikinės visuomenės gyvenimas. Lietuvos Respublikos konstitucija.

Puslapiai: 1 | 2 | 3 |