Referatai MOKSLO DARBAI KURSINIAI KONSPEKTAI PARUOŠTUKĖS

      PRADŽIA   DARBŲ TIPAI   TAISYKLĖS    PAGALBA    KONTAKTAI

Referatai.eu

 
Paieškos "kontrole" rezultatai: (146)

  • Ieškokite referatų ar kitų mokslo darbų pagal loginius raktažodžius, pvz.: darbą "Istorijos žinios ir jų struktūravimas" surasite pagal šiuos raktažodžius: struktūravimas, istorijos, žinios
  • Ieškomas žodis turi būti ilgesnis nei 3 (trys) simboliai
  • Svarbu ieškokite naudodami tik lietuviškas raides, kadangi užklausos bus tikslesnės.
  • Jei vis dar nesiseka rasti darbo - parašykite mums!


Viešojo administravimo kontrolė
VIEŠOJO ADMINISTRAVIMO SOCIALINIS TEISINIS PATIKIMUMAS. VIEŠOJO ADMINISTRAVIMO KONTROLĖS SĄVOKA, RŪŠYS, UŽDAVINIAI IR PAGRINDINIAI PRINCIPAI. SEIMO (PARLAMENTINĖ) KONTROLĖ. VYKDOMOSIOS VALDŽIOS INSTITUCIJŲ VYKDOMA VIEŠOJO ADMINISTRAVIMO KONTROLĖ. SEIMO (PARLAMENTINĖ) KONTROLĖ. VYKDOMOSIOS VALDŽIOS INSTITUCIJŲ VYKDOMA VIEŠOJO ADMINISTRAVIMO KONTROLĖ. VALSTYBĖS AUDITO TARNYBOS, JŲ UŽDAVINIAI, FUNKCIJOS BEI VEIKLOS ORGANIZAVIMAS. VALSTYBĖS KONTROLĖ, JOS UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS. VALSTYBĖS KONTROLĖS INSTITUCIJŲ STRUKTŪRA, JŲ ĮGALIOJIMAI. VIETOS SAVIVALDOS INSTITUCIJŲ VYKDOMA KONTROLĖ. AUDITO SAMPRATA IR RŪŠYS, AUDITO VALSTYBINIS REGULIAVIMAS.

Žemės ūkio naudmenų ir pasėlių plotų deklaravimas ir kontrolė
Įvadas. Žemės ūkio žemės surašymas. Žemės ūkio surašymo tikslai ir uždaviniai. Žemės fondų analizė Joniškio rajone. Visuotinis žemės ūkio pasėlių deklaravimas. Paraiškos valstybės paramai gauti pateikimo reikalavimai. Žemės ūkio naudmenų plotai, už kuriuos mokamos tiesioginės išmokos. Deklaravimo darbų pasiskirstymas pagal apskritis m. Duomenys. Žemės ūkio naudmenų ir pasėlių plotų įbraižymas ortofotografiniuose žemėlapiuose. Ortofotografiniai žemėlapiai, žemės blokai ir jų charakteristikos. Žemės ūkio naudmenų ir pasėlių plotų ribų įbraižymas ortofotografiniame žemėlapyje. Pasėlių plotų nustatymas, deklaracijos formos užpildymas. Ortofotografiniame žemėlapyje pasirinktų žemės sklypų plotų skaičiavimas. Deklaracijos formos. Išmokų ir sankcijų taikymas. Pasėlių deklaracijos kontrolė. Tiesioginių išmokų informacinė sistema. GPS imtuvai. Priedai. Išvados. Literatūra.

Valstybinė aplinkos apsaugos kontrolė
Įžanga. Aplinkos apsaugos valdymo samprata. Aplinkos apsaugos valdymo turinys. Ekologinių santykių reguliavimas. Aplinkos apsaugos ir gamtos išteklių naudojimo planavimas. Aplinkos apsaugos priemonių koordinavimas. Valstybinio gamtos išteklių kadastro tvarkymas. Aplinkos monitoringas. Valstybinė aplinkos apsaugos kontrolė. Aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės principai. Valstybinės valdžios institucijų veikla aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės srityje. Lietuvos Respublikos Seimas. Lietuvos Respublikos Aplinkos ministerija. Valstybinė Aplinkos apsaugos inspekcija. Neetatiniai Aplinkos apsaugos inspektoriai. Regioniniai Aplinkos apsaugos departamentas. Valstybiniai Aplinkos apsaugos inspektoriai. Inspektavimas. Pasirengimas vizitui į objektą. Vizitas į objektą. Duomenų analizė kaip vizito į objektą alternatyva. Tolesni veiksmai. Reikalavimų vykdymo užtikrinimas. Teismų praktika sprendžiant bylas susijusias su valstybine aplinkos apsaugos kontrole. Išvados. Naudota literatūra.

Strateginis marketingo planavimas, organizavimas ir kontrolė
Įvadas. Strateginio planavimo principai. Strateginio plano organizavimas. Analizė. Strategijos įgyvendinimo programos. Užduočių rengimas ir komunikacija. Išteklių paskirstymas. Stebėsena ir kontrolė. Išvados. Literatūros sąrašas. Tinkamai parengus strateginį planą mes galime tikslingiau dirbti ir sėkmingai konkuruoti, geriau suvokiame organizacijos kryptį, suvienijame savo vidines pastangas, racionaliau naudojame išteklius, efektyviau dirbame komandoje, galime sėkmingiau pritraukti papildomų lėšų, lengviau sprendžiame iškilusias problemas.

Korupcijos kontrolė ir prevencijos
Pateikite 2-3 korupcijos apibrėžimus. Trumpai apibūdinkite korupcijos nagrinėjimo raidą Lietuvoje. Išvardinkite korupcijos rūšis, kurios pagal veikimo sritį pripažįstamos Lietuvoje. Įvardinkite sudedamąsias korupcijos dalis. Trumpai jas apibūdinkite. Į kokias grupes korupciją skirsto Lietuvos Respublikos Specialiųjų tyrimų tarnyba (LR STT). Trumpai jas aprašykite. Korupcijos tyrimo metodai. Etinė-kultūrinė korupcijos teorija. Integruota korupcijos teorija. Asmenybės neutralizavimo teorija. Paaiškinkite, kas tai yra "mažoji" ir "didžioji" korupcija. Kuo jos skiriasi? Kokia tarptautinė organizacija Lietuvoje atlieka korupcijos indekso skaičiavimus. Korupcinio pobūdžio nusikalstamos veikos. Kyšininkavimo klasifikavimo kategorijos. Trumpai jas apibūdinkite. Apibūdinkite sisteminės korupcijos indeksus. Valstybės tarnyba ir viešasis interesas. Sėkmingos kovos su korupcijos apraiškomis prielaidos (kokiais visuotinais pripažįstamais elementais turi būti pagrįsta ilgalaikė kovos su korupcija programa?) Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymo paskirtis. Lietuvos Respublikos (LR) nacionalinės kovos su korupcija programos tikslas. Korupcijos prevencijos tikslas. Kokios korupcijos prielaidos nurodytos Lietuvos Respublikos (LR) nacionalinės kovos su korupcija programoje? Kokie yra priimti Lietuvoje teisės aktai, priskirtini antikorupciniams? Korupcijos prevencijos priemonės. Svarbiausi kovos su korupcija uždaviniai. Korupcijos prevenciją vykdančios įstaigos.

Bendravimo vieta ir reikšmė valdymo sistemoje
Įvadas. Bendravimo vieta ir reikšmė valdymo sistemoje. Bendravimo vieta valdymo procese. Etiketas sistemoje “vadovas-pavaldinys”. Konfliktai. Nuo ko prasideda vadovo ir pavaldinio bendravimas. Vadovo psichologinė nuostata. Pavaldinių psichologinė nuostata. Pirmasis įspūdis. Vadovo darbo aplinkos įtaka bendravimui. Jumoras ir šypsena. Vadovo elgesio manieros. Stresas. Konflikto valdymas. Vadovo ir pavaldinių draugystė. Apie vadovo kalbos meną. Vadovo žodis ir autoritetas. Vadovo kalbos elementai. Ar reikia mokėti klausytis?. Klausyti ar kalbėti?. Neverbalinė kalba sistemoje “vadovas - pavaldinys”. Motyvavimas, reiklumas ir kontrolė. Pagyrimai sistemoje “vadovas - pavaldinys”. Kritika sistemoje “vadovas - pavaldinys”. Kas lemia vadovo darbo sėkmę? Pabaiga. Priedai. Literatūros sąrašas.

Puslapiai: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |

15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |