Referatai MOKSLO DARBAI KURSINIAI KONSPEKTAI PARUOŠTUKĖS

      PRADŽIA   DARBŲ TIPAI   TAISYKLĖS    PAGALBA    KONTAKTAI

Referatai.eu

 
Paieškos "konkurencija" rezultatai: (49)

  • Ieškokite referatų ar kitų mokslo darbų pagal loginius raktažodžius, pvz.: darbą "Istorijos žinios ir jų struktūravimas" surasite pagal šiuos raktažodžius: struktūravimas, istorijos, žinios
  • Ieškomas žodis turi būti ilgesnis nei 3 (trys) simboliai
  • Svarbu ieškokite naudodami tik lietuviškas raides, kadangi užklausos bus tikslesnės.
  • Jei vis dar nesiseka rasti darbo - parašykite mums!


Konkurenciją ribojantys veiksniai ir jų ypatumai
Įvadas. Konkurenciją ribojantys veiksniai. Konkurenciją ribojančių susitarimų draudimas. Piktnaudžiavimas dominuojančia padėtimi. Koncentracijos kontrolė. Nesąžininga konkurencija. Konkurenciją ribojančių veiksmų tyrimas ir bylų nagrinėjimas. Konkurencijos taryba. Konkurenciją ribojančių veiksmų tyrimo nagrinėjimas. Bylų procesas. Konkurencijos tarybos nutarimų apskundimas. Ūkio subjektams taikomos sankcijos. Išvados. Literatūra. Darbo tikslas – išanalizuoti konkurenciją ribojančius veiksnius ir jų ypatumus. Darbo uždaviniai. Išsiaiškinti, kokie yra konkurenciją ribojantys veiksniai. Apibudinti konkurenciją ribojančių veiksnių esmę bei ypatumus. Sužinoti, kokios numatomos sakcijos yra už nesąžiningus konkurencijos veiksmus.

Teisės teorijos paruoštukė 2dalis
TEISINIS VEIKSMINGUMAS. TEISINĖS KULTŪROS RŪŠYS PAGAL SUBJEKTUS. TEISINIS NIHILIZMAS. TEISĖS VEIKSMINGUMAS. Teisinės valstybės aktualumo priežastys. Teisinės valstybės idėjinės prielaidos. TEISINĖS VALSTYBĖS SAVOKA IR RAIDA. PAGRINDINIAI ŠIUOLAIKINĖS TEISINĖS VALSTYBĖS POZYMIAI. SOCIALINES TEIS. VALSTYBĖS VIDINIS PRIEŠTARINGUMAS. SOCIALINIO UŽDARUMO IR ATVIRUMO SĄVOKOS. TEISĖS NORMŲ AIŠKINIMAS. TEISĖS NORMOS PRASMĖ. TEISĖS NORMŲ AIŠKINIMO BŪDAI. TEISĖS AIŠKINIMO RŪŠYS. TEISES AKTŲ SISTEMINIMAS. TEISĖS AKTŲ INKORPURACIJA. TEISES AKTU KONSOLIDACIJA. TEISĖS AKTŲ KODIFIKACIJA. TEISĖS NORMŲ SISTEMINIMO POREIKIS. TEISĖS NORMŲ SISTEMINIMO LYGMENYS. TEISĖS N. SISTEMOS SUDARYMO METODOLOGINIAI PAGRINDAI. TEISĖS ŠAKŲ KATALOGAS IR BENDRA JŲ CHARAKTERISTIKA. TEISĖS SISTEMOS IR TEISINĖS SISTEMOS SANTYKIS. TEISĖS SISTEMOS SĄVOKA, JOS SKIRTUMAS NUO TEISĖS NORMŲ SISTEMOS. TEISĖS NORMŲ AKTO SĄVOKA IR RŪŠYS. BENDRŲJŲ T.N. AKTAI, JŲ PAGRINDINIAI POŽYMIAI. INDIVIDUALŪS TEISĖS N. AKTAI. ĮSTATYMAI IR ĮSTATYMO GALIĄ TURINTYS TEISĖS AKTAI, JŲ RUŠYS. ĮSTATYMŲ LYDIMIEJI TEISĖS AKTAI. PREZIDENTO DEKRETAI IR JŲ RŪŠYS. NORMINIŲ TEISĖS AKTŲ STRUKTŪRA. TEISINĖS TVARKOS HIERARCHIJA. TEISĖS N. AKTŲ GALIOJIMAS LAIKO, TERITORIJOS IR ASMENŲ ATŽVILGIU. TEMA. TEISĖS NORMŲ IŠREIŠKIMO FORMA. TERMINO TEISĖS ŠALTINIS DAUGIAREIKŠMINGUMAS. DISKUSIJA DĖL „TEISĖS FORMOS“ IR „TEISĖS ŠALTINIO“ SKIRTUMŲ. TEISĖS FORMOS RŪŠYS. TEISĖS NORMŲ KLASIFIKAVIMO REIKŠMĖ. TEISĖS N. KLASIFIKAVIMO PAGRINDAI IR RŪŠYS. TEISĖS NORMŲ KOLIZIJA IR KOLIZINES TEISĖS NORMOS. TEISĖS NORMŲ KOLIZIJOS ĮVEIKIMO TAISYKLĖS. TEISĖS NORMŲ konkurencija IR JOS SKIRTUMAI NUO TEISĖS NORMŲ KOLIZIJOS. TEISĖS NORMOS STRUKTŪROS SĄVOKA. TEISĖS.N. STRUKTŪRINIAI ELEMENTAI. SANKCIJŲ RŪŠYS. METODOLOGINĖS, TECHNINĖS PRIEMONĖS T.N. STRUKTŪRAI ATSKLEISTI. SKIRTUMAS TARP TEISNUMO IR SUBJEKTINĖS TEISĖS ĮGYVENDINIMO. PILIEČIO IR PAREIGŪNO TEISINIO STATUSO ĮGYVENDINIMO SPECIFIKA. TEISĖS TAIKYMO PRIEŽASTYS. TEISĖS TAIKYMO STADIJOS. TEISĖS TAIKYMO AKTASIS JO STRUKTŪRA. TEISĖS SPRAGOS IR JŲ ŠALINIMAS TAIKANT TEISĖS ARBA ĮSTATYMO ANALOGIJĄ. TEISĖS TAIKYMO PRINCIPAI. BENDRIEJI TEISINIŲ SANTYKIŲ POŽYMIAI. TEISINIO SANTYKIO PRIELAIDOS: TEISINAI FAKTAI IR JŲ RŪŠYS. TEISINIŲ SANTYKIŲ STRUKTŪRA. OBJEKTINĖ IR SUBJEKTINĖ TEISĖ. SUBJEKTINES TEISĖS STRUKTŪRA. TEISNUMAS IR VEIKSNUMAS, SOCIALINIS VEIKSNUMAS. TEISĖS SUBJEKTAS IR TEISINIŲ SANTYKIŲ SUBJEKTAS. TEISINIŲ SANTYKIŲ RŪŠYS. TEISĖTAS ELGESYS: SĄVOKA IR RUŠYS. TEISĖS PAŽEIDIMAS. BENDRIEJI TEISĖS PAŽEIDIMO POŽYMIAI. TEISĖS PAŽEIDIMO RŪŠYS. ATSAKOMYBĖ APSKRITAI. TEISINĖS ATSAKOMYBĖS SĄVOKA. TEISINĖ ATSAKOMYBĖ KAIP PROCESAS. POZITYVIOJI TEISINĖ ATSAKOMYBĖ. DELIKTINĖ TEISINĖ ATSAKOMYBĖ. TEISINĖS ATSAKOMYBĖS ATSIRADIMO PAGRINDAI. DELIKTINĖS TEISINĖS ATSAKOMYBĖS RŪŠYS. DELIKTINĖS ATSAKOMYBĖS TAIKYMO PRINCIPAI.

Europos Sąjungos kompetensijos sritys
Kaip veikia Europos Sąjunga: aiškesnis kompetencijų apibūdinimas. Tinkamo kompetencijų naudojimo pagrindas: subsidiarumo principas. Išimtinė kompetecija. Muitų sąjunga. konkurencija. Euro zonos valstybių pinigų politika. Bendra prekybos politika. Bendra kompetencija. Vidaus rinka. Tam tikri socialinės politikos aspektai. Ekonominė, socialinė ir teritorinė sanglauda. Žemės ūkis ir žvejyba. Aplinkosauga. Vartotojų apsauga. Transportas. Transeuropiniai tinklai. Energija. Laisvės, saugumo ir teisingumo erdvė. Moksliniai tyrimai, ir technologijų plėtra bei kosmosas. Tam tikri bendradarbiavimo vystymosi labui ir humanitarinės pagalbos srityse aspektai. Rėmimo, koordinavimo ar papildomų veiksmų sritys. Žmonių sveikatos apsauga. Pramonė. Kultūra. Turizmas. Švietimas, jaunimas, sportas ir profesinis mokymas. Civilinė sauga. Administracinis bendradarbiavimas.

Verslo ekonomika (1)
MARKETINGAS, JO SAMPRATA, ORGANIZAVIMO PRINCIPAI, FUNKCIJOS, TIPAI IR FORMOS. MARKETINGO ORGANIZAVIMAS ĮMONĖSE. MARKETINGO PADALINYS ĮMONĖJE, JO EVOLIUCIJA. MARKETINGO APLINKA: IŠORINĖ IR VIDINĖ. RINKOS TYRIMAS. RINKOS SEGMENTAVIMAS. RINKOS APRĖPIMO BŪDAI. konkurencija IR KONKURENTAI. POZICIONAVIMS RINKOJE. KONKURENTINIO PRANAŠUMO STRATEGIJOS. KONKURENTŲ ANALIZĖ. SWOT ANALIZĖ. MARKETINGO PRIEMONIŲ KOMPLEKSAS. MARKETINGAS „MIX 4P“. PREKĖS GYVAVIMO CIKLAS IR KONKURENTINIO PRANAŠUMO STRATEGIJOS. KAINŲ NUSTATYMO METODAI. KAINŲ STRATEGIJOS. PAGRINDINIAI KAINŲ FORMAVIMO KRITERIJAI. STRATEGINIS VALDYMAS: SAMPRATA, LYGIAI. STRATEGINIO VALDYMO CIKLAS. STRATEGIJOS RŪŠYS. INFORMACIJOS VAIDMUO VERSLE. VERSLO INFORMACIJOS TIPAI.

Marketingo pradmenys
MARKETINGO SAMPRATA. Marketingo apibrėžimas. MARKETINGO FUNKCIJOS IR SUBJEKTAI. MARKETINGO KOMPLEKSAS. MARKETINGO APLINKA. konkurencija. RINKOS SKAIDYMAS. MARKETINGO TYRIMAS. VARTOTOJŲ ANALIZĖ. SPRENDIMO PIRKTI PRIĖMIMO PROCESAS. PRODUKTO ANALIZĖ. PREKĖS MARKĖ. PAKUOTĖ. PRODUKTO PARUOŠIMAS RINKAI. PREKĖS GYVAVIMO CIKLAS. KAINODARA. PREKĖS PASKIRSTYMO SISTEMA. MAŽMENINĖ PREKYBA. DIDMENINĖ PREKYBA. RĖMIMAS. REKLAMA. REKLAMOS PRIEMONIŲ PARINKIMAS.

Grupinio darbo organizavimas
ĮVADAS. GRUPINIO DARBO ORGANIZAVIMAS. Grupinio darbo esmė. Grupinio darbo organizacinės formos. Grupinio darbo efektyvumas. Formalios ir neformalios grupės. Referentinės grupės. EFEKTYVIŲ DARBO GRUPIŲ ORGANIZAVIMAS. Kas sudaro efektyvias darbo grupes? Grupių konkurencija: privalumai ir trūkumai. „IDEALI“ DARBO GRUPĖ IR JOS FUNKCIJOS. IŠVADOS. LITERATŪRA

Puslapiai: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |