Referatai MOKSLO DARBAI KURSINIAI KONSPEKTAI PARUOŠTUKĖS

      PRADŽIA   DARBŲ TIPAI   TAISYKLĖS    PAGALBA    KONTAKTAI

Referatai.eu

 
Paieškos "kavine" rezultatai: (9)

  • Ieškokite referatų ar kitų mokslo darbų pagal loginius raktažodžius, pvz.: darbą "Istorijos žinios ir jų struktūravimas" surasite pagal šiuos raktažodžius: struktūravimas, istorijos, žinios
  • Ieškomas žodis turi būti ilgesnis nei 3 (trys) simboliai
  • Svarbu ieškokite naudodami tik lietuviškas raides, kadangi užklausos bus tikslesnės.
  • Jei vis dar nesiseka rasti darbo - parašykite mums!


Verslo planas: kavinė "Dangus"
Šis verslo planas yra individualios įmonės "Dangus" planuojamo verslo organizavimo aprašymas. Ruošiamasi atidaryti kavinę, kuri bus skirta vaikams. Santrauka. Siūlomo projekto esmė. Verslo aprašymas. Tikslai ir uždaviniai. Produktas. Įmonės charakteristika. Teisinė - politinė aplinka. Ekonominė aplinka. Technologinė aplinka. Ekologinė aplinka. Įmonės vieta. Rinka. Vartotojų analizė. Konkurentų analizė. Marketingo planas. Marketingo strategija. Prekės ir paslaugos. Kaina. Pateikimas (paskirstymas). Reklama. Veiklos planas. Personalo parinkimas ir reikalavimai. Patalpos ir įrengimai. Rizika. Finansinis planas. Projekto finansavimo poreikis ir finansavimo šaltiniai. Kritinė rizika. Literatūros sąrašas.

Verslo planas: verslo išplėtimas, kavinė ir maisto prekių parduotuvė
TURINYS. DUOMENYS APIE PAREIŠKĖJĄ. Vosyliūtės IĮ. VERSLO PLANO ANOTACIJA. BENDRA APŽVALGA. Įmonės aprašymas. VERSLO ŠAKOS ANALIZĖ. Dabartinė situacija ir šakos plėtros tendencijos. Potencialūs ir esami konkurentai. Potencialūs vartotojai ir aptarnavimo zona. SIŪLOMO PROJEKTO ESMĖ. Asortimento politika. GAMYBINIS PLANAS. Prekių įsigijimo formos ir tiekėjai. Prekių atsargų sudarymas ir laikymas. Projekto įgyvendinimo eiga. MARKETINGO PLANAS. Tikslai ir uždaviniai. Kainos. Realizavimo būdai. Reklama. ORGANIZACINIS PLANAS. Įmonės juridinė forma. Savininkai ir vadovai. Personalas. RIZIKOS ĮVERTINIMAS. Firmos silpnosios vietos. FINANSINIS PLANAS.

Verslo planas: interneto kavinė
VERSLO APRAŠYMAS. UAB "Orbita". BENDRAS SUMANYMO APRAŠYMAS. VERSLO SFEROS APIBŪDINIMAS FIRMOS ISTORIJA ARBA ATSIRADIMAS. SUMANYMO UŽDAVINIAI. SUMANYMO UNIKALUMAS. MARKETINGAS. VERSLO APLINKOS VEIKSNIAI. RINKOS BŪKLĖ, JOS DYDIS IR TENDENCIJOS. KONKURENCIJA RINKOJE. MARKETINGO TIKSLAI IR STRATEGIJOS. RINKOS SEGMENTAVIMAS IR TIKSLINIŲ RINKŲ PARINKIMAS. MARKETINGO RINKINIO ELEMENTAI. PRODUKTAS RINKOS POŽIŪRIU. KAINŲ NUSTATYMAS. REKLAMAVIMAS IR STIMULIAVIMAS. GAMYBA. GAMYBOS VYKDYMO VIETA. GAMYBOS POREIKIAI. REIKALINGOS PATALPOS. ĮRENGINIAI IR KITOS PRIEMONĖS. TIEKIMO IR TRANSPORTAVIMO VEIKSNIAI. DARBUOTOJŲ SAMDYMO GALIMYBĖS. GAMYBOS KAŠTŲ PROGNOZĖ. VALDYMAS. VALDYMO GRUPĖS SUDĖTIS. ORGANIZACINĖ FIRMOS STRUKTŪRA. JURIDINĖ SANDARA IR SUTARTYS. PATARĖJAI IR KONSULTANTAI. KRITINĖ RIZIKA. NUMATOMOS PROBLEMOS IR KLIŪTYS. RIZIKOS VEIKSNIAI. ALTERNATYVIOS VEIKIMO KRYPTYS. FINANSAI. REIKIAMOS LĖŠOS IR JŲ PANAUDOJIMAS. PARDAVIMO PROGNOZĖ. PROGNOZUOJAMŲ PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA. DARBŲ GRAFIKAS.

Verslo planas: kavinė
ĮVADAS. VERSLO PLANO ESMĖ IR REIKALINGUMAS. VEIKLOS EIGA. VERSLO TIKSLŲ APIBRĖŽIMAS. VERSLO PLANO STRUKTŪRA. Santrauka. VERSLO APRAŠYMAS. Steigiamos įmonės rūšis. Steigiamos įmonės tikslai ir uždaviniai. Įmonės SWOT analizė. RINKODARA. Rinkos apžvalga. Situacijos analizė. Makroaplinkos veiksnių įtaka. Mikroaplinkos veiksnių įtaka. Konkurencijos analizė. Kainodaros strategija. Rėmimo organizavimas. GAMYBOS PLANAS. Trumpas gamybos paslaugų aprašymas. Vietos analizė. Patalpos. Įrengimai. Transportas. GAMYBINĖS VEIKLOS KAŠTŲ APSKAIČIAVIMAS. Metinės kavinės veiklos programos apskaičiavimas. Ilgalaikio turto vertės apskaičiavimas. Technologinių įrengimų vertės apskaičiavimas. GAMYBOS IŠLAIDOS. Tiesioginių gamybos išlaidų apskaičiavimas. Tiesioginės darbo išlaidos. Netiesioginių gamybos išlaidų apskaičiavimas. FINANSINIS PLANAS. Gamybos apimties ir prekių apyvartos apskaičiavimas. Planuojamų gamybos sąnaudų suvestinė. RIZIKOS ĮVERTINIMAS. Rizikos veiksniai. Rizikos mažinimas. PRIEDAI.

Verslo planas: kavinė, viešojo maitinimo paslaugos
Santrauka. Verslo aprašymas. UAB "Užeik". Verslo srities aprašymas. Įmonės tikslai ir uždaviniai. Siūlomo projekto esmė. Verslo idėja. Įmonės vietovės aprašymas. Produkto - paslaugos aprašymas. Vartotojai. Realiai pasiekiami vartotojai. Marketingo planas. Konkurentai. Kainų politika ir kainos. Kavinės meniu. Paskirstymo politika. Rėmimo politika. Pardavimų prognozė. Kavinės “Užeik” SWOT analizė. Gamybos planas. Patalpos. Pajėgumai. Įrengimai. Transportas. Žaliavos ir tiekėjai. Organizacinis planas. Teisiniai aspektai. Žinios apie pagrindinius steigėjus ir akcininkus. Organizacinė valdymo struktūra. Vadovai, valdymo personalas. Darbuotojai. Atlyginimai. Finansinis planas. Prognozuojamos sąnaudos 2008 - 2010 m. Prognozuojama pelno (nuostolio) ataskaita 2008 - 2010 m. Prognozuojamas balansas 2008-2010 m. Lūžio taško apskaičiavimas. Santykiniai rodikliai. Paskolos atidavimas ir palūkanos. Rizikos įvertinimas. Kokybinė rizikos analizė.

Verslo planas: Interneto kavinė IĮ "Audruva"
Įvadas. Rinkos planas. Rinkos analizė. Konkurentai. Paslaugos aprašymas. Paslaugų kainos. Prekių pateikimas. Rėmimas. Pardavimų prognozė. Organizacinis planas. Finansai. Investicijos pastatams ir įrangai. Išlaidos patalpų nuomai. Išlaidos įrangai. Amortizaciniai atskaitymai. Išlaidų žaliavoms ir medžiagoms apskaičiavimas. Energetinės išlaidos. Išlaidų darbo užmokesčiui apskaičiavimas. Paslaugų kaštų (savikainos) apskaičiavimas. Projekto finansavimo poreikis ir šaltiniai. Projekto efektyvumo įvertinimas. Grynųjų pinigų srautas. Investicinio kapitalo atsipirkimo laiko nustatymas. Projekto grynoji esamoji vertė. Naudos ir kaštų santykis (pelningumo indeksas). Lūžio taško analizė. Išvados.

Puslapiai: 1 | 2 |