Referatai MOKSLO DARBAI KURSINIAI KONSPEKTAI PARUOŠTUKĖS

      PRADŽIA   DARBŲ TIPAI   TAISYKLĖS    PAGALBA    KONTAKTAI

Referatai.eu

 
Paieškos "kainodara" rezultatai: (21)

  • Ieškokite referatų ar kitų mokslo darbų pagal loginius raktažodžius, pvz.: darbą "Istorijos žinios ir jų struktūravimas" surasite pagal šiuos raktažodžius: struktūravimas, istorijos, žinios
  • Ieškomas žodis turi būti ilgesnis nei 3 (trys) simboliai
  • Svarbu ieškokite naudodami tik lietuviškas raides, kadangi užklausos bus tikslesnės.
  • Jei vis dar nesiseka rasti darbo - parašykite mums!


Monopolinė kainodara
Įvadas. Monopolijos formavimosi ypatybės. Pelno maksimizavimas. Kaštų priedo kainodara. Mokesčių poveikis monopolistui. Diskriminacija kainoms. Pirmojo laipsnio diskriminacija kainoms. Antrojo laipsnio diskriminacija kainoms. Trečiojo laipsnio diskriminacija kainoms. Dviejų dalių tarifas. Išvados. Informacijos šaltiniai. Ištrauka iš darbo. Monopolinė kainodara Lietuvoje įgauna vis didesnę prasmę. Vyriausybei privatizuojant vis daugiau monopolinių objektų (privatizuotas “Lietuvos telekomas”, žadama privatizuoti “Lietuvos energiją”, dujų ūkį) vartotojams iškyla klausimas ar jie neliks nuskriausti? Monopolinės kompanijos valdo svarbiausias ūkio šakas, todėl dauguma vartotojų yra ramūs dėl kainų politikos, nes dauguma tų firmų priklauso vyriausybei. Vyriausybė gali be didesnių sunkumų reguliuoti jai priklausančių įmonių teikiamų paslaugų kainas. Privatizavus šias įmones, visų pirma, prarandama jų kontrolė. Tačiau vartotojus labiausiai jaudina klausimas ne tai, kaip bus tvarkomasi įmonės viduje, bet kokia kainų politiką pasirinks ši įmonė. Dėl vyriausybės negalėjimo kontroliuoti kainų monopolininkai gali reikalauti labai didelio užmokesčio už jų teikiamas paslaugas ar prekes. Tokiu atveju kentėtų vartotojai.

kainodara AB "Lelija"
Įvadas. Teorinė dalis. Aplinkos analizė. Kainodaros tikslai. Kainų nustatymo metodai. kainodara skirtinguose rinkos tipuose. Segmentinė kainodara. Pagrindinės kainų rūšys. Kainų politikos strategijos. Nuolaidos. Praktinė dalis. Teisinė įmonės veiklos organizavimo forma. Įmonės ūkinės-komercinės veiklos aprašymas. Produktų grupių realizavimo rinkų analizė. Rinkos, kurioje veikia AB "Lelija" analizė. Nagrinėjamos įmonės produkto kainos nustatymas. Produkto pardavimo vartotojui kainos nustatymas. Kainos nustatymas nenuostolingumo metodu. Optimalaus kainų lygio nustatymas. Esama įmonės kainų strategija, taikomos nuolaidos. Išvados ir pasiūlymai. Literatūros sąrašas.

kainodara monopolinėje rinkoje
Įvadas. Monopolijos formavimosi ypatybės. Monopolinės kainodaros bruožai. Monopolinės firmos produkcijos paklausa. Monopolinė pusiausvyra ir paklausos elastingumas. Monopolinės firmos pasiūla. Monpolinės firmos pelno maksimizavimas. Maksimalios kainos nustatymas. Mokesčiai ir subsidijos. Diskriminacija kainomis. Pirmojo laipsnio diskriminacija kainomis. Antrojo laipsnio diskriminacija kainomis. Trečiojo laipsnio diskriminacija kainomis. Dviejų dalių tarifas. Išvados. Literatūra.

Įmonės kainodara
Kainodaros strategijos formavimas. Kainų tikslai. Kainų nustatymo metodai. Kainodaros strategija. Kainų prognozavimas. Kainų prognozavimo metodai. Įvairių kainų prognozavimo metodų taikymo prielaidos. Prekės gyvavimo ciklas ir kainų politika. Išvados. Informacijos šaltiniai. Darbo tikslas. Išanalizuoti įmonės kainodaros teorinius aspektus. Darbo uždaviniai. Aptarti kainodaros strategijos formavimą. Įvertinti kainų prognozavimo metodus.

Valdymo apskaita
TURINYS. Įvadas. ĮMONĖS VEIKLOS MODELIAVIMAS. Įmonės apibūdinimas. Vertės grandinė produktams. Procesų modelis parduodamiems produktams. Tiekėjai. Pagrindiniai veiklų centrai. Administraciniai veiklų centrai. KAŠTŲ APSKAITOS SISTEMOS MODELIAVIMAS. Kaštų objektai ir jų apskaitos tikslai. Produktų tiesioginių (kintamų) kaštų struktūra. Kaštų centrų hierarchinė schema. Ilgalaikis turtas, jo vertė ir nusidėvėjimo apskaita veikų centruose. Pastoviųjų (laikotarpio) kaštų struktūra kaštų centruose. Veikų kaštų struktūra. Veikų kaštų veiksniai. Veiklos biudžetų modeliavimas. Produktų pardavimo programa ir kainodara. Įmonės departamentų atskaitomybė ir pajėgumų derinimais. Tiesioginio darbo laiko ir kaštų planavimas produktams. Tiesioginių medžiagų poreikio, atsargų ir kaštų planavimas produktams. Kitų kintamų kaštų planavimas produktams ir kaštų centrų biudžetai. Kaštų centrų paskirstymo normų skaičiavimas. Produktų kaštai ir kontribucija. Produktų pelningumo įvertinimas.Įmonės pelno/nuostolio bazinis biudžetas.

Marketingo pradmenys
MARKETINGO SAMPRATA. Marketingo apibrėžimas. MARKETINGO FUNKCIJOS IR SUBJEKTAI. MARKETINGO KOMPLEKSAS. MARKETINGO APLINKA. KONKURENCIJA. RINKOS SKAIDYMAS. MARKETINGO TYRIMAS. VARTOTOJŲ ANALIZĖ. SPRENDIMO PIRKTI PRIĖMIMO PROCESAS. PRODUKTO ANALIZĖ. PREKĖS MARKĖ. PAKUOTĖ. PRODUKTO PARUOŠIMAS RINKAI. PREKĖS GYVAVIMO CIKLAS. kainodara. PREKĖS PASKIRSTYMO SISTEMA. MAŽMENINĖ PREKYBA. DIDMENINĖ PREKYBA. RĖMIMAS. REKLAMA. REKLAMOS PRIEMONIŲ PARINKIMAS.

Puslapiai: 1 | 2 | 3 | 4 |