Referatai MOKSLO DARBAI KURSINIAI KONSPEKTAI PARUOŠTUKĖS

      PRADŽIA   DARBŲ TIPAI   TAISYKLĖS    PAGALBA    KONTAKTAI

Referatai.eu

 
Paieškos "ivaizdis" rezultatai: (32)

  • Ieškokite referatų ar kitų mokslo darbų pagal loginius raktažodžius, pvz.: darbą "Istorijos žinios ir jų struktūravimas" surasite pagal šiuos raktažodžius: struktūravimas, istorijos, žinios
  • Ieškomas žodis turi būti ilgesnis nei 3 (trys) simboliai
  • Svarbu ieškokite naudodami tik lietuviškas raides, kadangi užklausos bus tikslesnės.
  • Jei vis dar nesiseka rasti darbo - parašykite mums!


Valstybės archyvų įvaizdis visuomenėje
Įvadas. Valstybinių archyvų sistema. Organizacinė ir paslaugų struktūra. Valstybinių archyvų sistema Reiktų pergalvoti pavadinimus, kad jie nesikartotų. Valstybinių archyvų paslaugų struktūra. Valstybinių archyvų prieinamumas. Įvaizdžio formavimas. Organizacijos įvaizdžio samprata. Įvaizdžio kūrimo prielaidos. Organizacijos įvaizdžio formavimas Ta pati problema. Įvaizdžių tipai. Organizacijos įvaizdį įtakojantys faktoriai. Įvaizdžio kūrimo strateginė analizė. Įvaizdžio kūrimo strategijos. Įvaizdžio tyrimo ir formavimo metodikos. Įvaizdžio modelių analizė. Įvaizdžio vertė. Įvaizdžio matavimai. Ryšiai su visuomene Siūlau prie šio skyriaus dar kažkiek padirbėti, kad jis susijungtų su prieš tai buvusiais. Ryšių su visuomene samprata. Ryšių su visuomene publikos. Ryšiai su darbuotojais. Ryšiai su klientais. Ryšiai su finansinėmis publikomis. Ryšiai su valdžios institucijomis. Ryšiai su bendruomene. Nuomonės tyrimas Pagalvokite, kaip pavadinti. Respondentų atranka Tyrimo metodika. Anketos Rezultatų duomenų analizė. Išvados ir pasiūlymai. Literatūros sąrašas Būtina atnaujinti, įtraukti knygų ir mokslinius straipsnius, ne tik interneto šaltinius. Archyvų įvaizdis – tai jų vizitinė kortelė. Reikia pripažinti, kad žmonės neretai labiau reaguoja į įvaizdį, nei į realybę. Tai yra dėl to, kad įvaizdis gali mus pasiekti greičiau nei mes spesime susipažinti su procesais vykstančiais organizacijos viduje. Kalbant apie įvaizdį plačiąja prasme, dažnai pasitaiko, kad įvaizdis nėra visiškai toks, kokio organizacija nusipelno, o juo labiau pageidauja. Pozityvų įvaizdį sukurti reikia nemažai laiko, o negatyvų – akimirkos: neteisingo sprendimo ar per mažo dėmesio ryšių su visuomene veiklai

Vadovo asmenybės bruožai ir įvaizdis
Įvadas. Vadovo įvaizdis. Išvaizda. Pirmasis įspūdis. Įvaizdis. Asmenybės bruožai. Moralė. Mąstimo tipas. Atmintis. Dėmesys. Valia. Temperamentas. Rūkymas. Išvados. Literatūros sąrašas. Vadovavimas žmonėms - tai ne tik mokslas, bet ir menas. Vadovavimas - tai pirmiausia darbas su žmonėmis. Teoretikai ir praktikai vadovavimo fenomenu domisi jau daugiau nei pusę amžiaus. Stengiamasi nustatyti jo prigimtį ir veiksnius, lemiančius vadovų darbo efektyvumą, atskleisti efektyvių vadovų bruožus ir kitiems daromos įtakos ypatybes. Įvairūs tyrinėtojai, nagrinėjantys vadovavimo rezultatyvumą, vadovo darbo sėkmę siejo su skirtingais veiksniais: su asmeninėmis savybėmis, su tam tikrais elgesio ypatumais, su situaciniais dalykais (užduoties pobūdžiu, pavaldinių charakteristikomis).

Saulės įvaizdis Irenos Vaičikauskaitės, S. Nėries kūryboje ir M. K. Čiurlionio mene
Saulės įvaizdis Salomėjos Nėries kūryboje. Saulės įvaizdis Čiurlionio mene. Saulės įvaizdis Irenos Vaičikauskaitės kūryboje.

Įvaizdis ir jį formuojantys elementai
Įvadas. Įvaizdis ir jį formuojantis elementai. Verslininkų tikslas – įvaizdis ir sėkmė. Nemokėdami gerų manierų, nesvajokite apie karjerą. Šeimininko pareigos. Nepriekaištinga išvaizda ir kaip reikia rengtis. Įvaizdžio galia sėkmingai karjerai. Įmonės įvaizdis atrankos metu. Įmonės įvaizdis tarptautiniu mastu. Literatūra. Kiekvienai organizacijai – verslo bendrovei ar nepelno įstaigai, svarbu, kad klientas sužinotų apie jos teikiamas paslaugas ir siūlomas prekes, atskirtų jas tarp gausybės kitų ir įsimintų. Kiekviena įmonė, kaip ir žmogus, turi tik jai būdingą charakterį ir bruožus, kuriuos priimdami ir suvokdami, žmonės susikuria jos įvaizdį.

Organizacijos identitetas ir jos įvaizdis
Turinys. Įvadas. Įmonės įvaizdžio samprata ir formavimo ypatybės. Įvaizdį įtakojantys veiksniai. Organizacijos įvaizdžio lygmenys. Ryšiai su žiniasklaida. Išvados. Literatūros sąrašas. Organizacijos įvaizdis - tai savarankiškas daugelio žmonių įmonės ar kompanijos valdymas. Įspūdis apie įmonę formuojasi asmeninio žmogaus susidūrimo su įmone metu, klausantis visuomenėje sklandančių gandų bei iš įvairių žiniasklaidos pranešimų. Įvairių kompanijų ir firmų vadovai dažniausiai nori, kad būtų sukurtas palankus, teigiamas jų kompanijų įvaizdis.

Lietuvos, Latvijos, Estijos tarptautinis įvaizdis. Lyginamoji analizė
Įvadas. Lietuvos tarptautinis ivaizdis. Lietuvos žinomumas pasaulyje. Estijos tarptautinis įvaizdis. Latvijos tarptautinis įvaizdis. Išvados. Literatūra. Referato tikslas - išanalizuoti Lietuvos, Latvijos, Estijos tarptautinį įvaizdį. Siekiant šio tikslo iškelti tokie šio darbo uždaviniai. Aprašyti Lietuvos Tarptautinį įvaizdį. Analizuoti Estijos įvaizdį. Nustatyti Latvijos traptautinę padėtį. Darbe buvo taikoma aprašomajo, lyginamojo bei analitinio tyrimo metodai.

Puslapiai: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |