Referatai MOKSLO DARBAI KURSINIAI KONSPEKTAI PARUOŠTUKĖS

      PRADŽIA   DARBŲ TIPAI   TAISYKLĖS    PAGALBA    KONTAKTAI

Referatai.eu

 
Paieškos "imones veiklos analize" rezultatai: (141)

  • Ieškokite referatų ar kitų mokslo darbų pagal loginius raktažodžius, pvz.: darbą "Istorijos žinios ir jų struktūravimas" surasite pagal šiuos raktažodžius: struktūravimas, istorijos, žinios
  • Ieškomas žodis turi būti ilgesnis nei 3 (trys) simboliai
  • Svarbu ieškokite naudodami tik lietuviškas raides, kadangi užklausos bus tikslesnės.
  • Jei vis dar nesiseka rasti darbo - parašykite mums!


Gamybinės praktikos ataskaita. Įmonės veiklos analizė (1)
Įvadas. Įmonės veiklos analizė. Įmonės valdymas. Darbo santykiai. Konkurencija. Įmonės ryšiai su išorinė aplinka. Įmonės teisinė aplinka. Įmonės ekonominė ir socialinė aplinka. Išvados. Ištrauka iš darbo. Praktikos darbo tikslas yra susipažinti su įmonės veikla, jos pobūdžiu, bei pritaikyti Vilniaus Universitete pritaikytas teorines žinias. Pasirinkta UAB “Pavadinimas”– naujai atsidariusi bendrovė, kurios pagrindinė veikla yra kavinės- baro darbo organizavimas ir jo veiklos koordinavimas. Kavinė – baras tik pradėjusi veiklą pasižymi ypatingai gera gaminių kokybe ir puikiu aptarnavimu, todėl nors ir esant gana didelei konkurencijai lankytojų skaičius auga kasdien.

Įmonės marketingo veiklos analizė
ĮVADAS. AB „UMEGA” veiklos APIBŪDINIMAS. AB „UMEGA” MAKRO IR MIKRO APLINKOS TYRIMAS. AB „Umega” makroaplinkos tyrimas. AB „Umega” mikroaplinkos tyrimas. AB „UMEGA” SWOT ANALIZĖ. RINKOS TYRIMAS. Rinkos apibūdinimas, dydis, augimo tempai. Įmonės prognozės. Tikslinė rinka. Vartotojų apklausa. KONKURENTŲ ANALIZĖ. AB „Umega” pagrindiniai konkurentai. Konkurentų siūlomos prekės. Konkurentų vartotojai. Konkurentų privalumai ir trūkumai lyginant su įmone AB„Umega”. Sritys, keliančios daugiausia rūpesčių. ĮMONĖS MARKETINGO KOMPLEKSO ELEMENTŲ ANALIZĖ. Prekių asortimento formavimas. Kainodaros politika. Prekių paskirstymo analizė. Rėmimo komplekso analizė. IŠVADOS IR PASIŪLYMAI. LITERATŪRA.

Įmonės veiklos analizė: drabužių parduotuvių tinklas AB "Apranga"
Įvadas. Įmonės veiklos pristatymas. Horizontalioji ir vertikalioji finansinių ataskaitų analizė. Horizontalioji analizė. Vertikalioji analizė. Santykinių rodiklių analizė pagal nagrinėjamas finansinės ir ūkinės veiklos analizės rodiklių grupes. Mokumo rodikliai. Pelningumo rodikliai. veiklos efektyvumo rodikliai. Įmonės veiklos vertinimas išorinės aplinkos atžvilgiu. SSGG analizė. 5C analizė. Įmonės rizikos įžvalga ir bankroto galimybės diagnostika (Altmano indeksas). Apibendrintas įmonės būklės vertinimas, veiklos tobulinimo galimybių išryškinimas bei pasiūlymų formavimas. Naudota literatūra. Tyrimo objektas. APB "Apranga" finansinė veikla ir jos rezultatai per 2005- 2007 metų laikotarpį. Tyrimo tikslas. Remiantis literatūroje pateikiama finansinės veiklos įvertinimo bei prognozavimo metodika, naudojantis įmonės finansinių ataskaitų duomenimis, įvertinti APB "Apranga" finansinę veiklą 2005- 2007 metais bei nustatyti tolesnę įmonės veiklos tendenciją.

Įmonės "Detalių pasaulis" ūkinės veiklos analizė
Įvadas. Įmonių ūkinės veiklos teorinė analizė. Įmonės ūkinės veiklos analizės objektas, uždaviniai ir metodas. Ūkinės veiklos analizės būdai. Ūkinės veiklos analizės šaltiniai. Įmonės "detalių pasaulis‘‘ ūkinės veiklos analizė. Įmonės veiklos pristatymas. Gamybos plano įvykdymo analizė. Tiesioginių ir netiesioginių gamybos išlaidų analizė. Įmonės pelno (nuotolio) analizė. Išvados. Literatūra. Šio darbo tikslas - Atlikti teorinę įmonių ūkinės veiklos analizę ir išanalizuoti įmonės "Detalių pasaulis" ūkinę veiklą. Darbo uždaviniai. Pateikti ūkinės veiklos analizės teorijas ir pagrindinius analizės atlikimo etapus. Išanalizuoti UAB "Detalių pasaulis‘‘ ūkinę veiklą už 2007-2009 metus.

X įmonės trumpa veiklos analizė
MISIJA. Įmonės bendrieji tikslai ir uždaviniai. SWOT analizė. Išorinės aplinkos analizė. Ekonominė aplinka. Politinė aplinka. Rinkos ir konkurencinė aplinka. Technologinė aplinka . Vidinės aplinkos analizė. Marketingo funkcijos aspektu. Organizacijos kultūros analizė. Finansiniu aspektu. Žmogiškieji resursai. SWOT analizės matrica.

Įmonės veiklos analizė (1)
Įvadas. Produktas. Kaina. Vieta. Rėmimas. Žmonės. Fizinis akivaizdumas. Procesas. Išvados. Literatūra. Ištrauka iš darbo. Darbo tikslas – remiantis paslaugų marketingo komplekso elementais, išskirtais lietuvių ir užsienio literatūroje išanalizuoti kūno kultūros klubo “Mums gerai” veiklą. Darbo uždaviniai: Apibrėžti, kas yra sporto paslauga; Išnagrinėti KKK “Mums gerai” teikiamas paslaugas remiantis paslaugų marketingo komplekso elementais; Pateikti savo išvadas. Metodika: literatūros analizė, interviu bei stebėjimas.

Puslapiai: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |

15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |