Referatai MOKSLO DARBAI KURSINIAI KONSPEKTAI PARUOŠTUKĖS

      PRADŽIA   DARBŲ TIPAI   TAISYKLĖS    PAGALBA    KONTAKTAI

Referatai.eu

 
Paieškos "finansinė analizė" rezultatai: (47)

  • Ieškokite referatų ar kitų mokslo darbų pagal loginius raktažodžius, pvz.: darbą "Istorijos žinios ir jų struktūravimas" surasite pagal šiuos raktažodžius: struktūravimas, istorijos, žinios
  • Ieškomas žodis turi būti ilgesnis nei 3 (trys) simboliai
  • Svarbu ieškokite naudodami tik lietuviškas raides, kadangi užklausos bus tikslesnės.
  • Jei vis dar nesiseka rasti darbo - parašykite mums!


UAB “Kauno hidrogeologija” finansinė veiklos analizė
Įvadas. Finansiniai – ekonominiai rodikliai. Analitinė dalis. Problemos pristatymas. Veiklos finansinė analizė. Detali probleminės srities analizė. Analitinės dalies išvados. Projektinė dalis. Galimų sprendimų apibūdinimas. Projektiniai finansiniai – ekonominiai apskaičiavimai. Projektinės dalies išvados ir pasiūlymai. Literatūros sąrašas. finansinės būklės nagrinėjimas susidarė iš keleto. Darbe buvo ne tik analizuojami lidvidumo, apyvartumo, pelningumo rodikliai, bet taip pat buvo daroma balanso horizontali analizė, pelnas buvo nagrinėjamas, pasitelkus segmentavimo būdą. Taip pat buvo nagrinėjama firmos pelno normos tikimybė įvykti...

UAB “Vaidsta” finansinė analizė ir veiklos tobulinimo galimybės
Anotacija. Abstract. Įvadas. Įmonių finansinės veiklos teoriniai aspektai. Įmonės finansinės veiklos analizė. analizės reikšmė įmonės veiklos planavime. finansinės analizės esmė ir uždaviniai. Finansų analizės rūšys. Finansinių rodiklių analizė. Įmonės bankroto tikimybės įvertinimas. Tolimesnių įmonės veiklos rezultatų planavimas. Įmonės veiklos kaštų analizė. UAB "Vaidsta" finansinė analizė 2003 – 2005 m. Balanso ir pelno (nuostolio) ataskaitos horizontalioji ir vertikalioji analizė. Įmonės veiklos pelningumo analizė. Įmonės trumpalaikio mokumo rodiklių analizė. Įmonės turto apyvartumo rodiklių analizė. UAB "Vaidsta" finansinės veiklos tobulinimo galimybės. Išvados ir rekomendacijos. Žodynas. Literatūra. Diplominiame (baigiamajame) darbe buvo nagrinėta finansų analizės reikšmė įmonių veiklos planavime – išanalizuoti pagrindiniai teoriniai įmonės veiklos planavimo aspektai. Diplominio darbo teorinėje dalyje apibrėžti finansų analizės tikslai, uždaviniai, jos atlikimo metodai.

Veiklos finansinė analizė. UAB "Donata"
Ištrauka iš darbo. finansinė analizė yra viena iš aktyviausių įmonės valdymo sistemos funkcijų. Ji padeda nustatyti įmonės veiklos finansinius aspektus, įvertinti esamą padėtį ir ateities perspektyvas. Jos dėka įmonės vadovai gali priimti optimalius valdymo sprendimus, racionalius jų variantus. finansinė analizė atliekama remiantis apskaitos informacija, padeda laiku atskleisti įvairių veiklos sričių ir įmonės padalinių darbo trūkumus, numatyti jų šalinimo ir veiklos efektyvumo didinimo priemones. Analizuojant atskleidžiami vidiniai rezervai ir galimybės geriau dirbti, racionaliau naudoti materialinius, darbo ir finansinius išteklius. UAB “Donanta” veiklos finansinė analizė atliekama remiantis sekančiais buhalterinės apskaitos duomenimis: balansu, pelno (nuostolio) ataskaita, pelno (nuostolio) paskirstymo ataskaita.

AB "Rokiškio sūris" finansinė analizė
Įvadas. Įmonės charakteristika. Gaminių asortimento analizė. Horizontalioji ir vertikalioji finansinė analizė. Horizontalioji analizė. Vertikalioji analizė. Santykinių rodiklių analizė. Likvidumo rodikliai. Pelningumo rodikliai. Finansų struktūros rodikliai. Turto panaudojimo rodikliai. Pelno analizė. Du point analizė. Lūžio taško analizė. Balanso ir pelno (nuostolio) ataskaitos prognozė. Papildomo kapitalo finansavimas. Prognozuojamo lūžio taško analizė. Išvados ir pasiūlymai. Naudota literatūra. Darbo tikslas: Susipažinus su AB „Rokiškio sūris" veikla atlikti finansinę analizę bei prognozavimą. Darbo objektas: AB „Rokiškio sūris" ūkinės veiklos ir jos rezultatų tyrimas.

UAB "Paleti" finansinė analizė
Įmonės finansinė analizės samprata. UAB "Paletti" santykinių rodiklių analizė. Lūžio taško analizė. Lūžio momento analizė. Balansas. Horizontalioji ir vertikalioji balanso ir pelno (nuostolio) ataskaitų finansinė analizė. Horizontalioji pelno (nuostolio) finansinė analizė. Vertikalioji balanso finansinė analizė. Vertikalioji pelno (nuostolio) finansinė analizė. Išvados ir pasiūlymai.

UAB "Šiaulių dujotiekio statyba" finansinė analizė
Įvadas. Bendra UAB "šiaulių dujotiekio statyba"charakteristika. UAB "šiaulių dujotiekio statyba" balanso analizė. UAB "šiaulių dujotiekio statyba" balanso vertikali analizė. UAB "šiaulių dujotiekio statyba" balanso horizontalinė analizė. Pelno (nuostolio) ataskaitos analizė. Vertikalioji pelno (nuostolio) ataskaita. Horizontalioji pelno (nuostolio) ataskaita. Pelningumo analizės. Išvados. Darbo objektas - UAB "Šiaulių dujotiekio statyba" finansiniai rodikliai. Tikslas - atlikti UAB "Šiaulių dujotiekio statyba"finansinę įmonės analizę. Uždaviniai. Atlikti įmonės finansinę analizę remiantis įmonės finansiniais dokumentais (balansas, pelno (nuostolio) ataskaita) ir išskirti rodiklių kitimų tendencijas. Apskaičiuoti įmonės pardavimų, turto ir kapitalo pelningumo bei likvidumo. Pateikti išvadas bei pasiūlymus įmonės padėčiai gerinti.

Puslapiai: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |