Referatai MOKSLO DARBAI KURSINIAI KONSPEKTAI PARUOŠTUKĖS

      PRADŽIA   DARBŲ TIPAI   TAISYKLĖS    PAGALBA    KONTAKTAI

Referatai.eu

 
Paieškos "finansai" rezultatai: (43)

  • Ieškokite referatų ar kitų mokslo darbų pagal loginius raktažodžius, pvz.: darbą "Istorijos žinios ir jų struktūravimas" surasite pagal šiuos raktažodžius: struktūravimas, istorijos, žinios
  • Ieškomas žodis turi būti ilgesnis nei 3 (trys) simboliai
  • Svarbu ieškokite naudodami tik lietuviškas raides, kadangi užklausos bus tikslesnės.
  • Jei vis dar nesiseka rasti darbo - parašykite mums!


Teledesic – palydovinio ryšio kompanija
Referatas apie Teledesic kompaniją. Kompanija pirmoji žadėjo visiems prieinamą (pigų) internetą "iš dangaus". Ši kompanija žadėjo esančių ryšio technologijų tokių kai DSL, ADSL greitą mirtį atsiradus palydoviniam internetui. Istorija ir finansai. Naujienos. Teledesic nutraukia palydovinio tinklo plėtojimą pajungimui į internetą. ICO- Teledesic bendradarbiaus su Ellipso kuriant palydovines ryšio paslaugas. ICO – Teledesic linkusi susijungti su CCI International. Optinis „Internetas“ kosmose. Teledesic paskelbė pretendentus į finalistus įrangos pastatyme projektui Internet – in – the - Sky. Palydovinio ryšio rinka šiandien. Teldesic I palydovas. Teledesic: kosminis tinklas Žemei. TELEDESIC TINKLAS IR technologija. RYŠIO LINIJOS IR TERMINALAI. Aptarnavimo zonos. DAUGKARTINIS PRIĖJIMAS (MULTIPLE ACCESS). KOMUNIKACIJOS NAUDINGA STRUKTŪRA (COMMUNICATIONS PAYLOAD). TELEDECIC TINKLO PROJEKTO PERŽIŪRA. ANTENOS REIKALAVIMAI.

Verslo įvadas
Verslininkas, verslumas ir verslininkystė (verslas). Verslininkystės samprata viduramžiais. ”Lo sistema” – poveikis verslui per kredito ir finansų sferą, akcijų pirkimą ir pardavimą. Verslininkystės samprata XVII – XVIII šimtmečiuose. Šiuolaikinė verslininkystės (verslo) samprata. Verslininko apibūdinimas ekonomine, valdymo ir asmens savybių prasme. Verslo sistema ir jo kintanti aplinka. Verslininkystės būsenos vertinimas tarpukario Lietuvoje. Tautos ūkio vystymo per kooperaciją idėja. Nuo ekonominio liberalizmo link autarkijos. Tautos ūkio savirūpos koncepcija. Tarpukario Lietuvos smulkiosios bankininkystės įmonės. Verslininkystės prielaidos ir galimybės dabartinėje Lietuvoje. Dabartinės Lietuvos ekonominės politikos bruožai ir jos poveikis verslininkystės raidai. Verslininkystės raidos bei jos plėtojimo finansinių šaltinių (investicijų) ypatumai Lietuvoje. Lietuvos ekonomistų ir užsienio ekspertų dabartinės verslininkystės būsenos įvertinimas. Įmonių vadovų (savininkų) nuomonė apie savo verslo plėtojimą. Privačios ir viešosios verslininkystės požymiai ir raiškos ypatumai. Ne pelno sektoriaus esmė, paskirtis ir vaidmuo. Smulkaus ir vidutinio verslo apibūdinimo kriterijai. Smulkaus ir vidutinio verslo būklė Lietuvoje. Ekonominė verslo struktūra įmonėje. Ekonominės verslininkystės struktūra šalyje. Pagrindiniai ekonominiai verslo principai. Verslo įmonė esmė ir jos ekonominiai tikslai. Įmonių rūšys. Individualios (personalinės) įmonės esmė, privalumai ir trūkumai. Individualios (personalinės) įmonės steigimo tvarka Lietuvoje. Ūkinių bendrijų rūšys ir jų apibūdinimas. Ūkinės bendrijos trūkumai ir pranašumai. Ūkinių bendrijų steigimo ir veikimo Lietuvoje tvarka. AB ir UAB pagrindiniai požymiai.AB ir UAB pranašumai ir trūkumai. AB ir UAB steigimo, reorganizavimo ir likvidavimo tvarka. Akcinės bendrovės valdymas ir kapitalas. Verslas (verslininkystė) kaip procesas ir jo stadijos. Naujos verslo idėjos sumanymas ir jos įvertinimas. Rinkos tyrimų reikšmė vertinant verslo idėją. Sugebėjimas įkurti įmonę, kaip inovacijos objektą. Įmonės kūrimas frančizės keliu. Verslo plano būtinumas ir esmė.Verslo plano sudarymo etapai. Verslo plano struktūra ir jo skyrių trumpas apibūdinimas. Verslo plano skyriaus “verslo aprašymas” turinys. Verslo plano skyriaus “marketingas” turinys. Verslo plano skyriaus “gamyba (paslaugų tiekimas)” turinys. Verslo plano dalies “vadyba (valdymas)” turinys. Verslo plano skyriaus “rizikos įvertinimas” turinys. Verslo plano skyriaus “finansai” turinys. Reikalingų verslui išteklių paieška. Įsteigtos įmonės valdymas. Vadybos samprata, sąvokų “vadyba”, “valdymas” ir ”administravimas” esmė ir tarpusavio ryšys. Vadybos mokslo ir studijų sistema bei jos elementai. Ankstyvosios vadybos teorijos raidos etapas. Naujos vadybos teorijos. Vadybos mokslo ištakos Lietuvoje. Vadybos turinys ir Lietuvos vadybinė situacija ? Vadybos svarba išvedant šalies ūkį. Vadybos principai. Vadybos funkcijos. Vadybos metodai. Personalo vadybos turinys. Personalo formavimo ir ugdymo organizavimas. Personalo mokymas ir kvalifikacijos kėlimas. Verslininko ir vadybininko (vadovo) funkcijų skirtumai. Specialus verslininko ir vadybininko išsilavinimas. Vadyba kaip profesija. Vadovas ir valdžia. Pagrindinės vadovo funkcijos, jo darbo ypatybės. Kas kliudo vadovui darbus perduoti pavaldiniams? Lietuvos moterų tapti verslininkėmis arba vadybininkėmis vertinimas

Pasaulio centrinių bankų vystymasis fukcijos vaidmuo
ĮVADAS. Centrinis Jungtinių Amerikos Valstijų Bankas. Federalinės rezervų sistemos istorija. Ankstyvosios JAV bankininkystės sistemos sunkumai. Federalinės rezervų sistemos sukūrimas. Ankstyvosios federalinės rezervų sistemos struktūra. Federalinės rezervų sistemos vaidmuo. Federalinės rezervų sistemos tikslai ir politika. Funkcijos. Kanalai, kuriais veikia centriniai bankai. Federalinės rezervų sistemos veiklos organizavimas. Federalinės rezervų sistemos valdytojų taryba. Federalinis atvirosios rinkos komitetas ir atvirosios rinkos apskaitos sistema. Federalinės rezervų sistemos galios paskirstymo įvertinimas. Federalinės rezervų sistemos finansai. Federalinės rezervų sistemos bankai. Vokietijos Federalinis Bankas. Vokietijos federalinio banko veikla, uždaviniai. Banko organizacinė struktūra.Pinigų politikos priemonės. Refinansavimo politika. Diskonto politika. Lombardo politika. Atvirosios rinkos politika. Privalomųjų rezervų politika. Indėlių politika. Valiutų rinkos politika. Pinigų politika. III. Anglijos Bankas. Istorija. Vystymasis. Centrinio banko vaidmuo. Funkcijos. Banko pareigos. Banko struktūra ir uždaviniai. Bankų priežiūra. Rusijos Federacijos Centrinis Bankas. Istorija ir vystymasis. Vaidmuo. Uždaviniai. IŠVADA.

Praktikos ataskaita UAB "Senukų prekybos centre"
ĮVADAS. BENDROS ŽINIOS APIE ĮMONĘ. Įmonės kūrimosi istorija. Įmonės valdymas. Veiklos sričių planavimas. Personalo skatinimas. Kontrolės priemonės. Veiklos sritys. Marketingas. Vartotojas ir konkurentai. Pagrindinės prekių grupės. Rėmimo priemonės. Kainų politika. Logistikos sistema. finansai. RINKODAROS SKYRIAUS VEIKSMŲ ANALIZĖ. IŠVADOS. Šios ataskaitos uždaviniai: Charakterizuoti įmonę bei veiklos sritis, apžvelgti jos kūrimosi istoriją, viziją, misiją bei tikslus; Apžvelgti bendrąjį įmonės valdymą, pateikiant organizacinę struktūrą, pagrindinių valdymo funkcijų pasiskirstymą, veiklos sričių planavimą, personalo skatinimo priemones, kontrolės priemones. Aptarti marketingo kompleksą (vartotojai, konkurentai, produktas/paslauga, rėmimo priemonės, kainų politika) bei logistiką. Išanalizuoti Rinkodaros skyriaus veiksmus.

Finansų teisės konspektai (1)
Viešųjų finansų samprata. Finansų samprata, reikšmė ir funkcijos. Finansų sudėtis: viešieji ir privatieji finansai. Viešųjų finansų sąvoka. Finansų politikos samprata. Lietuvos Respublikos finansų sistemos esmė ir struktūra. Valstybės ir savivaldybių finansų sistemos, jų reikšmė. Finansų rinkos samprata. Finansų rinkos dalyviai. Pagrindinės finansų institucijos ir jų funkcijos. Finansų teisė ir finansiniai teisiniai santykiai. Finansų teisės samprata. Finansų teisės dalykas ir metodas. Finansų teisės vieta Lietuvos Respublikos teisės sistemoje. Finansų teisės ypatumai, ryšys su kitais mokslais ir kitomis teisės šakomis. Tarpukario Lietuvos finansų teisės raidos apžvalga. Finansų teisės sistema: bendroji ir ypatingoji dalis. Lietuvos Respublikos finansų teisės šaltiniai. Finansų teisės normų sąvoka, rūšys ir klasifikavimo pagrindai. Finansiniai teisiniai santykiai, jų specifika ir požymiai. Finansų teisės subjektų klasifikacija, jų teisės ir pareigos. Finansų kontrolė. Finansų kontrolės sąvoka ir esmė. Finansų kontrolės tikslas, uždaviniai, funkcijos. Finansų kontrolės sistema: kontrolės aplinka, rizikos įvertinimas, kontrolės procedūros, informacinė sistema, ryšiai, monitoringas. Valstybės ir savivaldybių finansų kontrolės sistemos. Vidaus ir išorės kontrolės rūšys. Valstybės kontrolė ir valstybinis auditas. Vidaus kontrolė ir vidaus auditas. Išankstinė, einamoji ir paskesnioji finansų kontrolė. Finansų kontrolę įgyvendinančių institucijų sistema: specializuotos ir nespecializuotos kontrolės institucijos. Finansų kontrolės sistemos raida nuo 1990 metų. Specializuotos kontrolės institucijos. Lietuvos Respublikos biudžeto teisė ir biudžetinis procesas Biudžeto samprata ir reikšmė. Biudžeto politika. Nacionalinio biudžeto samprata. Valstybės ir savivaldybių biudžetų teisinis reglamentavimas. Biudžetinių teisinių santykių subjektai. Valstybės ir savivaldybių biudžetų formavimo principai ir šaltiniai. Biudžeto deficitas. Biudžetinio proceso sąvoka ir struktūra. Valstybės iždo sąvoka. Valstybės rezervas. Biudžetinių įstaigų samprata. Nebiudžetinės įstaigų, išlaikomų iš biudžeto, lėšos. Valstybės ir savivaldybių biudžeto asignavimų paskirtis, valdytojai, jų teisės ir pareigos. Lietuvos Respublikos Vyriausybės rezervo fondas. Valstybės biudžeto tvirtinimo tvarka ir terminai. Savivaldybių biudžetų tvirtinimo tvarka ir terminai. Biudžetų vykdymas, kontrolė. Lietuvos Respublikos nacionalinio biudžeto santykis su Europos Sąjungos biudžetu. Europos Sąjungos regioninės politikos finansiniai instrumentai Europos Sąjungos struktūrinių fondų valdymo (administravimo) sistema. Europos Sąjungos regioninės plėtros fondas: tikslai, uždaviniai, lėšų administravimas. Europos socialinis fondas. Europos žemės ūkio garantijų ir orientavimo fondo Orientavimo skyrius. Žuvininkystės orientavimo finansinis instrumentas. Europos Sąjungos struktūrinių fondų kontrolės sistema. Sanglaudos fondas. Europos Sąjungos biudžetas, jo sandara, pajamų ir išlaidų struktūra. Europos regioninės plėtros fondas

Verslo planas. Kaimo turizmo sodyba
SANTRAUKA. VERSLO APRAŠYMAS. Verslo srities aprašymas. Įmonės tikslai. Paslaugos aprašymas. RINKODARA. Rinkos apžvalga. Aprėpiamos rinkos dalies išskyrimas ir jos apibūdinimas. Konkurencijos analizė. Rinkodaros planas. GAMYBA. Trumpas paslaugos teikimo aprašymas. Patalpos. Įranga. Transportas. Žaliavos. Tiekėjai. Darbo jėga. Teikiamos papildomos paslaugos. Alternatyvi veikla. VADYBA. Savininkai ir valdytojai. Organizacinė įmonės struktūra. RIZIKOS VERTINIMAS. Galimi sunkumai ir kliūtys. Pardavimo prognozė. finansai. Reikiamos lėšos ir jų naudojimas. Finansinių rodiklių skaičiavimo prielaidos. Pelno ataskaita. Firma, kurią apibūdina šis verlo planas, -tai Audronės , Dovilės ir Mindaugo individuali įmonė “Mano sodyba” (toliau Iį “Mano sodyba”), kuri vysto netradicinį kaimo turizmą –, paremtą dzūkiškais papročiais. Šią sodybą žadama įkurti dzūkijos nacionaliniame parke, šalia Ūlos upės. Klientų pageidavimu internetiniame puslapyje bus pateikta platesnė informacija apie sodybos veiklą bei privažiavimo galimybes.

Puslapiai: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |