Referatai MOKSLO DARBAI KURSINIAI KONSPEKTAI PARUOŠTUKĖS

      PRADŽIA   DARBŲ TIPAI   TAISYKLĖS    PAGALBA    KONTAKTAI

Referatai.eu

 
Paieškos "filosofija" rezultatai: (67)

  • Ieškokite referatų ar kitų mokslo darbų pagal loginius raktažodžius, pvz.: darbą "Istorijos žinios ir jų struktūravimas" surasite pagal šiuos raktažodžius: struktūravimas, istorijos, žinios
  • Ieškomas žodis turi būti ilgesnis nei 3 (trys) simboliai
  • Svarbu ieškokite naudodami tik lietuviškas raides, kadangi užklausos bus tikslesnės.
  • Jei vis dar nesiseka rasti darbo - parašykite mums!


Renė Dekartas ir jo filosofija
R. Dekarto kūryba sutampa su naujųjų laikų kultūros pakilimo pradžia. Jo filosofijoje jau ryškiai suformuluota ta proto “egzistencijos" samprata, kuri visą naujųjų laikų filosofiją skiria nuo ankstesniųjų epochų ir sudaro naujųjų laikų pasaulėvokos, filosofavimo ir kultūros patosą. R. Dekarto filosofijos novatoriškumas ir poveikis naujųjų laikų mąstysenai išryškėja būtent praėjusių kultūros epochų— antikos ir viduramžių mąstysenos fone. Vaduodamasis iš mitinės pasaulėžiūros, antikos žmogus būties pagrindą pajuto esant ne mitų pavidalais racionalizuotuose psichologizmuose, o pačioje racionalizacijos galioje, kurios tyrinėjimas ir plėtojimas atvedė antiką į būties ir mąstymo tapatumo sampratą — pasaulio kultūros istorijoje dar neregėtą žmogaus racionalaus santykio su aplinka absoliutizaciją. Tai buvo tikra žmogaus savivokos revoliucija.

Kas yra filosofija
Ištrauka iš darbo. “Kas yra filosofija ir ko ji verta – ginčijamas dalykas.” Kiekvienas iš mūsų filosofiją supranta savaip: arba ją atranda savyje ir puoselėja, ieško išeities taško, arba ją neigia. Filosofijos neigimas taip pat yra filosofija. Dauguma žmonių iš filosofijos laukia nepaprastų atradimų arba “ ji abejingai atmetama kaip mąstymas, neturintys objekto.” Filosofijos apibrėžti vienu sakiniu neįmanoma, nes ji liečia kiekvieną žmogų, todėl ji turi būti suvokiama, suprantama ir prienama visiems.

Antikos filosofija. Sokratas
Įvadas. Sokratas. Asmenybė. Gyvenimas. Dorybės samprata. Mokiniai. Išvados. Literatūros sąrašas. Plačiau išnagrinėjus Sokrato filosofines idėjas, galima teigti, jog jis suformavo požiūrį į filosofiją kaip būdą siekti gyvenimo išminties. Pasak Sokrato, pažinimui būdingas besąlygiškas tikrumas. Jis pasiekiamas specialiu protavimo metodu, žmonėms bendraujant intelektualiai, susiduriant jų nuomonėms.

MOKSLAS IR filosofija
Gvildendami filosofijos ir mokslo santykį, pabandysime tiksliau apibrėžti filosofijos ribas ir galimybes toje srityje, kuri, dažniausiai labai neapibrėžtai, vadinama pažinimu.

Socialinė filosofija
Soc. problematikos formavimasis Antikoje: sofistai, Sokratas, Platonas. Aristotelio soc. pažiūros, jo etika ir politika. Dorybių problema ir soc.teorija. Asmens supratimas krikščioniškoje Europos kultūroje. Krikščioniškoji soc. doktrina. Elgesio vertinimo principo objektyvistinis grindimas. Sąžinės problema. Liberalizmas. Totalitarizmas. Komunizmas (Markso teorija). Prigimtinės teisės teorijų formavimasis (Grotijus, Hobbes`as, Locke`as). Konstitucinė teisė ( Ch. L. Montesquieu). Žmogaus teisės ir politinė teisė. Elgesio vertinimo principo intersubjektyvistinis grindimas (Kantas). Elgesio vertinimo principo subjektyvistinis grindimas. Laisvės įgyvendinimas būtinumo ir laisvės sąlygomis. Du požiūriai į socialinę tikrovę.

filosofija ir kultūra
Kultūra yra visa tai, kas išskiria žmogų (visuomenę) iš gamtos,- elgesio ir bendravimo formos ir visi tiek materialios, tiek dvasinės veiklos produktai, teoriniai požiūriai ir meno kūriniai, idealai ir tikslai, ritualai ir mitai. Kultūrą sudaro tai, ką žmogus apdorojo, išpuoselėjo, išugdė ir ėmė vertinti bei gerbti. Išsiaiškinti, kas yra kultūra, nėra lengva todėl, kad kultūra gali būti imama įvairiais atžvilgiais ir kad į kultūros aptarimo pagrindą gali būti padėti įvairios kultūros elementai. Kultūra gali būti imama ir visuomeniniu atžvilgiu, vidiniu ir išoriniu, ji gali būti aptariama kaip vidinis nusiteikimas, veiksmas, išdava ir .

Puslapiai: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |