Referatai MOKSLO DARBAI KURSINIAI KONSPEKTAI PARUOŠTUKĖS

      PRADŽIA   DARBŲ TIPAI   TAISYKLĖS    PAGALBA    KONTAKTAI

Referatai.eu

 
Paieškos "faustas" rezultatai: (5)

  • Ieškokite referatų ar kitų mokslo darbų pagal loginius raktažodžius, pvz.: darbą "Istorijos žinios ir jų struktūravimas" surasite pagal šiuos raktažodžius: struktūravimas, istorijos, žinios
  • Ieškomas žodis turi būti ilgesnis nei 3 (trys) simboliai
  • Svarbu ieškokite naudodami tik lietuviškas raides, kadangi užklausos bus tikslesnės.
  • Jei vis dar nesiseka rasti darbo - parašykite mums!


Gėtė filosofinė poema "faustas"
faustas, kaip Prometėjas ar Don Žuanas, priklauso amžiniesiems paveikslams. Į literatūrą jie ateina iš tolimos praeities, dažniausiai iš legendų. Pasakojimai apie daktarą Faustą atsirado vėlyvojo Renesanso epochoje, legenda čia susipina su istoriniais faktais. Iš istorinių šaltinių žinoma, jog apie 1500 m. Vokietijoje, Reino srityse, buvo sutinkamas klajojantis stebukladaris daktaras Johanas faustas.

J.V. Gėtės „faustas“: turinys ir analizė
Ištrauka iš darbo. Dar Strasburgo studentas J.V.Gėtė pradėjo rašyti „Faustą". Su pertraukomis rašydamas, 1808 m. išleido pirmą dalį, o prieš pat mirtį ir antrą. Tai 60 metų darbas. Fausto tragedija. - Tragedijos tema ir mintis paskelbta didingame Dangaus prologe, kur angelai Gabrielius, Rafaelis ir Mykolas skelbia Viešpaties galybę ir tvarką, kuri rikiuoja saulės ir žemės, dienos ir nakties, jūros ir audros kelius. Bet apie šitą pasaulio harmoniją ir didybę nieko nenori žinoti Mefistofelis. Jis žiūri tik į žmonių gyvenimą ir nemato tenai jokios harmonijos. Nors žmogus yra gavęs protą, bet gyvena, jis sako, kaip ir kiekvienas gyvulys. Viešpats pasitiki žmonėmis. Nors „žmogus tol klysta, kol žemėje gyvena ", bet „geras žmogus ir miglotuose siekimuose nujaus visad teisingą kelią". Mefistofelis netiki. Tada Viešpats leidžia jam gundyti Faustą, tą nepaprastų siekių žmogų, kurio „nei toliai, nei artybė negali nuraminti siaudžiančios krūtinės".

Lietuvių egzamino bilietai
Lietuvių liaudies pasakos arba mitologinės sakmės. Vienos pasakos arba sakmės analizė pasirinktu aspektu. V. Mačernio poezija. Pasirinktų eilėraščiu analizė. Lietuvių liaudies dainos. Vienos dainos analizė. A.Vaičiulaičio arba J.Savickio kūryba. Vieno autoriaus kūrinio aptarimas. Senovės graikų teatras. Vienos tragedijos aptarimas. A.Miškinio arba B.Brazdžionio poezija. Pasirinkto eilėraščio analizė. Viduramžių literatūros ypatybės. Vieno kūrinio analizė. Baltrušaičio arba O.Milašiaus poezija. Pasirinktų eilėraščių analizė. V.Šekspyro laikų teatras. Vienos V.Šekspyro dramos aptarimas. Aisčio poezija. Pasirinkto eilėraščio analizė. J.V.Gėtės "faustas" 1 d. aptarimas. A.Vienuolis apsakymo "Paskenduolė" aptarimas arba ištraukos analizė. Romantizmo literatūros ypatybės. A.Mickevičiaus vieno kūrinio analizė. B.Sruogos asmenybė ir kūryba. Pasirinkto kūrinio aptarimas arba ištraukos analizė. Baltų kalbos. Vieno XIXa. realizmo autoriaus (O.Balzako, Stendalio) kūrinio aptarimas. V.Mykolaičio-Putino poezija. Pasirinkto eilėraščių rinkinio analizė arba eilėraščio aptarimas. XX a. literatūra. E.M.Remarkas, B.Brechtas, E.Hemingvėjus. Vieno kūrinio analizė. M.Katiliškio vieno kūrinio aptarimas arba ištraukos analizė. Pasirinkto XX a. V.Europos moderniosios prozos, poezijos, dramos autoriaus vieno kūrinio arba rinkinio aptarimas (E.Kafka, A.Kamiu, H.Hese). K.Binkio poezija. Pasirinkto eileraščio analizė. Pirmosios lietuviškos knygos, jų kūrėjai. Just.Marcinkevičiaus kūryba. Poetines dramos "Mažvydas" analizė. Indoeuropiečių kalbų šeima. K.Donelaičio asmenybė. Lietuviškumo gynimas K.Donelaičio "Metuose". K.Bradūno, H.Nagio arba N.Nykos-Niliūno poezija. Vieno autoriaus eilėraščio analizė. K.Donelaičio "Metai". Raiškiai perskaityti ištrauką, išanalizuoti. V.Mykolaičio-Putino romanas "Altorių šešėly". Ištraukos analizė. K.Būga. Jo kalbiniai darbai. XIX a. antroji pusė. Lietuvių spaudos uždraudimas. Kultūrinė kova. Knygnešiai. Slaptosios lietuviškos mokyklos. M.Valančius. S.Gedos, J.Strielkūno poezija. Pasirinkto autoriaus eilėraščio analizė. V.Kudirkos asmenybė. Satyriniai proza. Vienos satyros aptarimas. J.Apučio novelistika. Novelės aptarimas arba ištraukos analizė. Jonas Jablonskis - bendrinės kalbos kūrėjas. S.Nėries poezija. Pasirinkto eilėraščių rinkinio aptarimas arba eilėraščio analizė. B.Radzevičiaus pasirinkto kūrinio aptarimas arba ištraukos analizė. A.Baranausko poema "Anykščių šilelis". Nurodytos ištraukos skaitymas ir analizė. R.Granausko pasirinkto kūrinio aptarimas arba ištraukos analizė. Tėvynės praeitis ir dabartis Maironio lyrikoje. Vieno eilėraščio analizė. I.Simonaitytės romano "Vilius Karalius" problematika ir veikėjų charakteriai arba pasirinktos ištraukos analizė. Širdies troškimai Maironio lyrikoje. Vieno eilėraščio analizė. J.Grušo pasirinkto kūrinio aptarimas arba ištraukos analizė. J.Žemaitės asmenybė ir kūryba. Pasirinkto kūrinio aptarimas ir analizė. A.Mackaus arba L.Sutemos poezija. Ištraukos ir pasirinkto eileraščio analizės. Pirmosios lietuvių kalbos gramatikos ir pirmieji žodynai. J.Biliūno asmenybė ir kūryba. Pasirinkto kūrinio aptarimas arba ištraukos analizė. H.Radausko poezija. Pasirinkto eilėraščio analizė. Šatrijos Raganos arba Vydūno asmenybė ir kūryba. Vieno autoriaus kūrinio analizė. Naujausioji novelistika. Vieno prozininko kūrybos aptarimas. V.Krėvės proza. Pasirinkto kūrinio aptarimas arba ištraukos analizė. Rezistentų kūryba (memuarai, dainos, eilėraščiai). Pasirinkto kūrinio aptarimas. V.Krėvės dramaturgija. "Skirgaila" arba "Šarūnas" analizė. Tremties ir lagerių kūryba (memuarai, dainos, eilėraščiai). Pasirinkto kūrinio aptarimas. Dabartinės lietuvių kalbos gramatikos ir žodynai. J.Tumo-Vaižganto asmenybė ir kūryba. Apysakos "Dėdės ir dėdienės" aptarimas. J.Degutytės, J.Vaičiūnaitės arba O.Baliukonytės poezija. Pasirinktos autorės eilėraščio analizė. Svarbiausi kalbos kultūros leidiniai. I.Šeiniaus vieno kūrinio aptarimas arba ištraukos analizė. P.Cvirkos arba K.Borutos kūryba. Pasirinkto autoriaus kūrinio aptarimas. A.Škėmos kūrinio aptarimas arba ištraukos analizė. Naujausioji poezija Vieno poeto kūrybos aptarimas.Lietuvos Respublikos valstybinės kalbos įstatymas, jo reikšmė.

J.V.Gėtės ,,Fausto" analizė
"Fausto" sukūrimo istorija. "faustas". faustas. Sutarties su velniu motyvas. "Fausto" žanras. Pagrindinės kūrinio problemos. Pagrindinė kūrinio tema. Fausto nusivylimai ir ieškojimai. Tarp žmonių per velykas. faustas ir Mefistofelis. faustas ir Margarita. Apibendrinimas. Pagrindinė kūrinio tema- faustiškojo tipo žmogaus nepasitenkinimas. Faustiškasis žmogus yra toks, kuriam po kiekvieno noro išsipildymo atsiranda naujų troškimų, todėl neįmanomas pastovus, ilgalaikis pasitenkinimas. Dėl to nebaisus ir sandėris su velniu, nes niekada negalės ateiti toks žavus akimirksnis.

Ramunės motyvas lietuvių poezijoje
Įvadas. Ramunė - tipizuoto lietuviško peizažo dalis. Ramunė - meilės būrimo "myli-nemyli" atributas. Stereotipinis ramunės įvaizdis. Išvados. Šaltiniai ir literatūra. Ramunės motyvo atsiradimą lietuvių poezijoje galima sieti su liaudyje paplitusiais būrimais, baladžių, romanso, tautosakine pokario dainų tradicija. Minėtinas ir lietuvių bei pasaulinės literatūros kontekstas: Hanso Kristiano Anderseno pasaka "Ramunė", Johano Volfgango Gėtės "faustas", kur Margarita buria ramunės žiedu "myli-nemyli", Alės Rūtos tekstas "Pasirink ramunę", Onos Survilaitės pasaka "Ramunė", Aldonos Liobytės literatūrinė pasaka "Ramunė".

Puslapiai: 1 |