Referatai MOKSLO DARBAI KURSINIAI KONSPEKTAI PARUOŠTUKĖS

      PRADŽIA   DARBŲ TIPAI   TAISYKLĖS    PAGALBA    KONTAKTAI

Referatai.eu

 
Paieškos "europos sajunga" rezultatai: (30)

  • Ieškokite referatų ar kitų mokslo darbų pagal loginius raktažodžius, pvz.: darbą "Istorijos žinios ir jų struktūravimas" surasite pagal šiuos raktažodžius: struktūravimas, istorijos, žinios
  • Ieškomas žodis turi būti ilgesnis nei 3 (trys) simboliai
  • Svarbu ieškokite naudodami tik lietuviškas raides, kadangi užklausos bus tikslesnės.
  • Jei vis dar nesiseka rasti darbo - parašykite mums!


Lietuvos integracija į europos Sąjungą
Įvadas. Stojimo į ES proceso aktualijos. ES techninė pagalba Lietuvai. Nacionalinė PHARE programa. Nacionalinė PHARE Bendradarbiavimo abipus sienos programa. PHARE Daugiašalė programa. PHARE Horizontalios programos. ES programos. Nacionalinės teisės peržiūra ("SCREENING"). Lietuvos dalyvavimas politiniame dialoge su europos Sąjunga. Lietuvos ir europos Sąjungos santykių apžvalga. Ekonominis bendradarbiavimas su europos Sąjunga. europos sutarties vykdymas. Prekyba su europos Sąjunga.

europos Sąjunga
ĮVADAS. KŪRIMO ISTORIJA. ES ORGANAI (Įstaigos). LIETUVOS INTEGRACIJA Į europos SĄJUNGĄ. Naujų europos Sąjungos narių priėmimo ir dalyvavimo joje teisinės sąlygos. europos sutartis ir jos reikšmė teisinei Lietuvos integracijai į europos Sąjungą. Lietuvos narystės europos Sąjungoje perspektyvos. IŠVADOS. NAUDOTA LITERATŪRA.

europos sąjunga (2)
Paveikslėlių turinys. Lentelių turinys. europos Sąjunga. Istorija. Teritorija ir gyventojai. Kopenhagos kriterijai. Politiniai kriterijai. Ekonominiai kriterijai. europos Sąjungos biudžetas. Biudžeto sudarymas. Biudžeto paskirstymas. Pagrindinės europos Sąjungos institucijos. Lietuvos atstovai europos Parlamente. Lietuvos ir europos Sąjungos santykių istorija. Įdomūs faktai. Laisvė, saugumas ir teisingumas. Literatūra.

Ar lietuviai nesigaili įstoję į europos Sąjungą?
Įvadas. Informacinių šaltinių apžvalga. ES ir Lietuvos santykių istorinė praeitis. europos sąjungos narystės privalumai. europos sąjungos narystės neigiami aspektai. Tyrimo analizė. Išvados. Informacinių šaltinių sąrašas. Tyrimo tikslas. Išsiaiškinti ar lietuviai nesigaili įstoję į europos sąjungą. Tyrimo uždaviniai. Sužinoti europos sąjungos ir Lietuvos santykių istorinę veiklą. Išanalizuoti europos sąjungos narystės privalumus. Išanalizuoti europos sąjungos narystės neigiamus privalumus. Sužinoti, kaip lietuviai vertina įstojimą į europos sąjungą. Ištirti ar lietuviai nesigaili įstoję į europos sąjungą.

europos monetarinė sąjunga
SUSIDOMĖJO EMU DIDĖJIMAS. DELORO PRANEŠIMAS. Nepriklausomų centrinių bankų atveju. CENTRINIO BANKO NEPRIKLAUSOMYBĖS SVARBA. EMU reikšmė visuomenės finansams. MASTRICHTO SUTARTIS. Mini EMU modelis. Ištrauka iš darbo. EMU turi dvi kryptis: ekonominę ir monetarinę. Trumpai, ekonominė sąjunga reiškia vieningos rinkos kūrimą be dirbtinių prekybos apribojimų, sąjunginė konkurencijos politika, įprasta vietinė politika ir makroekonomikos politikos koordinavimas. EU nariai susitarę dėl pelno ekonominės sąjungos ir daugelis reikalavimų jau išspręsti. EMU privalumai yra aiškiai išdėstyti dokumentuose ir aprašyti Goodhart (1991)- taip pat 4 sk. Trumpai, yra diskutuoja, kad pašalinus prekybos apribojimus ir eliminavus valiutų kurso riziką, bus skatinama didesnė specializacija ir prekyba. Eliminavus valiutų kursų svyravimų riziką sumažės palūkanų norma, kadangi nebereikės formuoti papildomų draudimų valiutų kursų svyravimams. Kaip pasekmė, ginčijamasi ar ekonominis augimas ir pragyvenimo lygis pagerės.

Baltijos šalių integracija į europos sąjungą
Įvadas. Derybos dėl narystės. Valstybių derybos dėl narystės es. Stojimo į ES sutartis. Diferenciacija ir derybos dėl narystės. Regioninė integracija. Trišalis baltijos šalių bendradarbiavimas. Tarptautinis bendradarbiavimas ir rinkų integracija. Interesų grupės ir jų įtaka trišaliam baltijos šalių bendradarbiavimui. Kodėl lietuva stoja į es? kokie pagrindiniai motyvai skatina Lietuvą siekti narystės es? išvados. Darbo tikslas: Išsiaiškinti Baltijos šalių integraciją i ES. Darbo uždaviniai. Išsiaiškinti kokios vyksta derybos dėl narystės ES. Išanalizuoti kokia yra stojimo į ES sutartis. Sužinoti kaip vyko trišalis Baltijos šalių bendradarbiavimas. Kodėl Lietuva stoja i ES? Išsiaiškinti kokie pagrindiniai motyvai skatina Lietuvą siekti narystės ES.

Puslapiai: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |