Referatai MOKSLO DARBAI KURSINIAI KONSPEKTAI PARUOŠTUKĖS

      PRADŽIA   DARBŲ TIPAI   TAISYKLĖS    PAGALBA    KONTAKTAI

Referatai.eu

 
Paieškos "eksportas" rezultatai: (20)

  • Ieškokite referatų ar kitų mokslo darbų pagal loginius raktažodžius, pvz.: darbą "Istorijos žinios ir jų struktūravimas" surasite pagal šiuos raktažodžius: struktūravimas, istorijos, žinios
  • Ieškomas žodis turi būti ilgesnis nei 3 (trys) simboliai
  • Svarbu ieškokite naudodami tik lietuviškas raides, kadangi užklausos bus tikslesnės.
  • Jei vis dar nesiseka rasti darbo - parašykite mums!


Importas ir eksportas
Įvadas. Lietuvos užsienio prekybos raida. Užsienio prekybos tendencijos. Lietuvos užsienio prekybos politikos raida. Lietuviškos kilmės prekių eksportas ir reeksportas. Prekių eksporto paskirstymas pagal regionus. Eksporto ir BVP sąveikos analizė. Narystės PPO ir ES reikšmė Lietuvos užsienio prekybai. Metodologiniai pokyčiai (po įstojimo į ES). Išvados. Literatūros sąrašas. Priedai.

eksportas
Eksporto įm. sruktūra ir jos f-jos. Eksporto rinkos ypatumai ir veiklos efektyvumas. Eksporto rinkos rinkos tyrimo struktūra. Eksporto įmonės potencinių galimybių tyrimas. Pasiūlos tyrimai (PT). Konkrečios prekės rinkos sąlygų analizė. Paklausos tyrimas.

Maisto pramonės gaminių konkurencingumas
Įvadas. Konkurencijos įstatymo bendrosios nuostatos. Antidempingo įstatymo bendrosios nuostatos. Konkurencijos vaidmuo rinkoje. ES konkurencijos politikos prieštaravimai. Galimi konkurencijos iškraipymo atvejai. Statistiniai eksporto ir importo duomenys. Importo partneriai. Svarbiausi eksporto partneriai. Spartesnę ūkio plėtrą lems eksportas. Eksportui remti - 53 mln. Lt. Lietuvos ūkio konkurencingumo stabdys - muitų sistema. Kelio konkurencingiausios Lietuvos įmonės bei jų problemos. LKB "Daržovių centras", UAB "Vilniaus maistas". UAB "Vičiūnai". Alaus rinkos konkurencingumas. UAB "Juodeliai". Kitos organizacijos. Išvados.

Smulkių ir vidutinių įmonių statybos įmonių strategijos formavimas
ĮVADAS. STATYBOS ĮMONIŲ STRATEGINIO VALDYMO SAMPRATA. Strategijos apibrėžimas. Strateginis valdymas ir jo etapai. Statybos įmonių plėtros dinamika ir strategijos. EUROPOS STATYBOS RINKA. Statybos vaidmuo Europos ūkio sistemoje. Statybos šakos ypatumai. Statybos šakos makroekonominiai rodikliai. Europos statybos rinkos charakteristika. Statybos darbų apimtis. Statybos struktūra. Statybos eksportas. Smulkių ir vidutinių statybos įmonių perspektyvos Europos statybos rinkoje. LIETUVOS SMULKIŲ IR VIDUTINIŲ STATYBOS ĮMONIŲ STRATEGIJOS FORMAVIMAS. Lietuvos statybos įmonių padėtis smulkaus ir vidutinio verslo kontekste. Lietuvos smulkaus ir vidutinio verslo būklė. Lietuvos smulkaus ir vidutinio statybos verslo analizė ir problemos. Lietuvos smulkių ir vidutinių statybos įmonių plėtros strateginis modelis. Lietuvai integruojantis į globalią Europos Sąjungos statybos rinką, atsiranda naujos galimybės ir tuo pačiu kyla naujos grėsmės. Statybos sektoriuje vyraujančios MVĮ turi prisitaikyti prie aukštesnių statybos kokybei keliamų reikalavimų, didėjančios konkurencijos, teisinių, ekonominių, socialinių, technologinių pokyčių. Jos susiduria su daugeliu problemų, kurios būdingos ne tik SVV sektoriui, bet ir atgimstančiam Lietuvos statybos sektoriui.

Įėjimo į rinką būdai ir metodai
Įvadas. Darbo tikslas. Išnagrinėti literatūroje pateiktus įėjimo į tarptautinę rinką būdus. eksportas/ importas. Netiesioginis ir tiesioginis eksportas/importas. Prekių ir paslaugų eksportas/importas. Kontraktiniai metodai. Licencijavimas. Frančizė. Gamybos kontraktai. Valdymo kontraktai ir kontraktai (operacijos) "po užraktu". Nuosavybės/ kapitalo metodai. Tiesioginės užsienio ir portfelinės investicijos. Dalyvių paskirstomoji emisijos dalis ir bendra įmonė. Pilnai valdoma pagalbinė bendrovė. Kiti metodai. Išvados. Pagrindinis pasaulio ekonomikos pokytis – rinkų globalizacija. Mažėjantys prekybos barjerai bei tarptautinių organizacijų (Šiaurės Amerikos susitarimas dėl laisvos prekybos NAFTA, Pasaulio Prekybos organizacija ir pan.) siekis sumažinti tarifinius užsienio prekybos apribojimus sustiprino pasaulio rinkų globalizaciją ir įmonių galimybes veikti užsienio rinkose. Įtakingas veiksnys, dar labiau paskatinęs tarptautinių kompanijų kūrimąsi ne tik Lietuvoje, bet ir pasaulyje, yra Europos Sąjungos plėtimasis ir prekybos kliūčių išnykimas. Tarptautinių įmonių vaidmuo yra labai svarbus ekonomikoje, nes jos lemia didelę ir greitą pažangą. Besikurdamos įvairiose šalyse kompanijos skatina ūkio augimą paskleidžia technologijas, sukuria darbo vietas. Tačiau dinamiška aplinka ir vis augantis tarptautinis konkurencingumo lygis tiek dideles kompanijas, tiek ir mažas bei vidutines įmones verčia ieškoti naujų būdų, kaip būtų galima jungti savo potencialus, galimybes ir bendradarbiavimą, taip pat strategijų, kurios ateityje garantuotų joms stiprią poziciją ir padėtų išgyventi rinkoje. Taigi įmonėms, norinčioms likti konkurencingoms, greta tradicinių verslo kūrimo ir plėtimo strategijų, reikėtų taikyti naujus įėjimo į rinką metodus. Šiame darbe būtent ir bus pateikiami literatūroje siūlomi ir praktiškai kai kurių kompanijų patikrinti įėjimo į tarptautinio verslo rinką būdai.

Lietuvos transportas
Įvadas. Transporto svarba. Infrastruktūra ir paslaugų taikymas. Transporo infrastruktūros plėtros priemonės. Priemonių tikslas. Priemonių uždaviniai. Priemonių aprašymas. Investicijos transporto infrastruktūros srityje. Kelių transportas. Geležinkelio transportas. Jūrų transportas. Vidaus vandens transportas. Oro transportas. Multimodalinis transportas. Išvados. Naudota literatūra. Šiuo metu transporto sektorius yra labai svarbi ūkio šaka ir valstybei, ir visuomenei. Ji išsivysčiusiose šalyse sukuria ganėtinai didelę dalį bendrojo vidaus produkto. Taip pat turi didelę reikšmę žmonių gerovei ir pasitenkinimui. Tam kad transportas tinkamai funkcionuotų, reikalingas sklandus jo valdymas. Transportui tenka svarbus vaidmuo kuriant materialines vertybes, racionaliai išdėstant ir patenkinant viso pasaulio gyventojų susisiekimo poreikius. Transportas yra esmine priemone vykdant prekių ir paslaugų mainus tarp žmonių, valstybių (importas, eksportas), vežimus tarp įmonių, rajonų, šalių.

Puslapiai: 1 | 2 | 3 | 4 |