Referatai MOKSLO DARBAI KURSINIAI KONSPEKTAI PARUOŠTUKĖS

      PRADŽIA   DARBŲ TIPAI   TAISYKLĖS    PAGALBA    KONTAKTAI

Referatai.eu

 
Paieškos "ekologija" rezultatai: (17)

  • Ieškokite referatų ar kitų mokslo darbų pagal loginius raktažodžius, pvz.: darbą "Istorijos žinios ir jų struktūravimas" surasite pagal šiuos raktažodžius: struktūravimas, istorijos, žinios
  • Ieškomas žodis turi būti ilgesnis nei 3 (trys) simboliai
  • Svarbu ieškokite naudodami tik lietuviškas raides, kadangi užklausos bus tikslesnės.
  • Jei vis dar nesiseka rasti darbo - parašykite mums!


Ekologijos koliokviumas
Ekologijos mokslas. Požiūriai į ekologiją. Mokslas ir praktika. Svarbiausi uždaviniai. Ekodėsniai. Ekosistemos.

AB SEBRA SUKIMOSI KŪNŲ GAMYBOS TECHNOLOGINIO PROCESO ANALIZĖ IR TOBULINIMAS
ĮVADAS. SUKIMOSI KŪNŲ GAMYBOS TECHNOLOGINIO PROCESO ANALIZĖ. AB “Sebra” įmonė, jos veikla, gaminama produkcija, bei apdirbime naudojamos staklės ir įrankiai. AB „Sebra“ darbų sauga, bei gamybos ekologija. AB “Sebra” gaminamų sukimosi kūnų pasirinkimas analizei. Detalės EI76736F gamybos technologinio proceso analizė. Detalės EI76736F gamybos technologinio proceso siūlymai tobulinimui. TECHNOLOGINIO PROCESO PROJEKTAVIMAS BEI LYGINIMAS SU ALTERNATYVIAIS TECHNOLOGINIAIS PROCESAIS. AB “Sebra” esamo gamybos technologinio proceso projektavimo eiga. Siūlomo gamybos technologijos proceso projektavimas. Šių procesų lyginimas, įvertinimas jų privalumų ir trūkumų.IŠVADOS IR PASIŪLYMAI. BIBLIOGRAFINIS SĄRAŠAS. PRIEDAI

Trauktinių gamybos cechas
ĮVADAS. INFORMACIJOS ŠALTINIŲ APŽVALGA. ĮMONĖS (BARO) PROJEKTAVIMAS, REKONSTRAVIMAS. Techninis ekonominis pagrindimas. Esama padėtis įmonėje. Miesto/gyvenvietės, įmonės teritorijos statybos charajteristika. Žaliavų zonos charakteristika ir materialinio aprūpinimo pagrindimas. Gamybinio pajėgumo ir gamybinės programos pagrindimas. Technologinė dalis. Numatomos naudoti pagrindines ir pagalbines žaliavas bei jų paruošimas gamybai. Technologinio proceso medžiagų skaičiavimai. Produktų gamybos srautų diagramos, technologinio proceso aprašas ir analizė. Maisto saugos ir kokybės reikalavimai. Technologinio proceso svarbių valdymo taškų analizė ir RVSVT planas. Technologinio proceso kokybės kontrolės organizavimo aprašas. Technologinių įrengimų parinkimas – pagrindimas. Įrengimų charakteristikos, poreikio skaičiavimai ir pagrindimas. Patalpų plotų skaičiavimas. DARBO SAUGOS IR PRIEŽIŪROS ORGANIZAVIMAS. Darbo saugos organizavimo klausimai. Darbuotojų saugos ir sveikatos organizavimas įmonėje. Rizikos faktorių aprašas. Priešgaisrinė sauga. Gaisrinė sauga įmonėje. Gamtosauga ir ekologija. Civilinė sauga. Civilinės saugos veiksmų organizavimas. FINANSINIS – EKONOMINIS PROJEKTO ĮVERTINIMAS. IŠVADOS. LITERATŪROS SĄRAŠAS. Darbo uždaviniai. Numatyti produkcijos asortimentą. Aprašyti žaliavas trauktinės gamybai. Atlikti technologinius skaičiavimus. Sudaryti technologinio proceso aprašą. Numatyti maisto saugos ir kokybės reikalavimus. Parinkti ir pagrįsti įrengimus. Užtikrinti maisto saugos ir kokybės reikalavimus. Atlikti patalpų plotų skaičiavimus. Numatyti darbų saugos priežiūrą. Atlikti ekonominius skaičiavimus. Parengti išvadas ir rekomendacijas gamybai.

Mikroprocesorių kursinis darbas
Kursinio projekto užduotis. Individuali kursinio projekto užduotos. Įvadas. Kursinio projekto medžiaga. Teorinė dalis. Elektrinė-principinė schema ir trumpas jos aprašymas. Mikrovaldiklio programos algoritmas ir jo paaiškinimas. Mikrovaldiklio PIC16F84A programa. Darbosauga ir ekologija. Išvados. Literatūros sąrašas. Viena iš būdingiausių šiandieninės mokslinės-techninės pažangos ypatybių yra platus mikroelektronikos gaminių naudojimas įvairiose ūkio srityse. Mikroprocesorinėje technikoje išsiskiria savarankiška didelių integrinių grandynų klasė – vieno kristalo mikrokompiuteriai (mikrovaldikliai), skirti įvairios paskirties įrenginių “intelektualizacijai”. Jų architektūra – tai mikroprocesorių ir mikroprocesorinių sistemų architektūros evoliucijos rezultatas, užtikrinantis žymiai mažesnę sistemos aparatinės dalies apimtį bei kainą. Jų panaudojimas supa mus kiekviename žingsnyje

Žmogaus ir supančios aplinkos tarpusavio ryšys
Žmogaus ir aplinkos ryšio aiškinimas. Aplinkos poveikis individui. Aplinkos suvokimas. Aplinkos įtaka asmenybės formavimuisi. Žmogaus ir aplinkos ryšys darbe. Darbo aplinka ir jos poveikis darbuotojams. Žmogaus ir aplinkos tarpusavio ryšys darbo grupėje. Išvados. Literatūra. Supanti aplinka turi svarbią reikšmę žmogaus funkcionavimui.Žmogų ir jo aplinką tiria šie mokslai: žmogaus sauga (tiria įvairių supančios aplinkos veiksnių poveikį žmogui), ergonomika (mokslo šaka, tirianti žmogaus galimybes, ribas ir ypatumus darbo procese) darbo higiena (profilaktinės medicinos kryptis), ekologija (nagrinėja gamtą, jos užterštumą, šio reiškinio poveikį žmogui). Žmogaus aplinka įvairialypė- tai darbas, šeima, draugų, giminių ratas ir t.t. Norint išlaikyti balansą tarp žmogaus ir aplinkos neužtenka sukurti harmoniją tik vienoje iš šių sričių, pusiausvyra turi būti visose žmogaus aplinkos srityse, įskaitant ir žmogaus vidų žmogaus individualios aplinkos disbalansas, t.y. kada žmogus nesutaria pats su savimi, sukelia problemas socialinėje adaptacijoje. Todėl žmogaus pastangos turi būti nukreiptos sukurti tokią individualios aplinkos struktūrą, kuri leistų produktyviai adaptuotis tiek gamtinėj, tiek socialinėj, tiek darbo ir kitose aplinkose.

Ekologijos kurso santrauka
Ekologijos kurso santrauka - 11 klasė. ekologija. Ekologijos tyrimo metodai. Ekosistema, agroekosistema. Prokariotinų. Ląstelės cheminė sudėtis, neorganinės medžiagos. Baltymų. Angliavandeniai. Lipidai. Nukleinės rūgštys: DNR, RNR. Mitybos būdai.

Puslapiai: 1 | 2 | 3 |