Referatai MOKSLO DARBAI KURSINIAI KONSPEKTAI PARUOŠTUKĖS

      PRADŽIA   DARBŲ TIPAI   TAISYKLĖS    PAGALBA    KONTAKTAI

Referatai.eu

 
Paieškos "derybos" rezultatai: (20)

  • Ieškokite referatų ar kitų mokslo darbų pagal loginius raktažodžius, pvz.: darbą "Istorijos žinios ir jų struktūravimas" surasite pagal šiuos raktažodžius: struktūravimas, istorijos, žinios
  • Ieškomas žodis turi būti ilgesnis nei 3 (trys) simboliai
  • Svarbu ieškokite naudodami tik lietuviškas raides, kadangi užklausos bus tikslesnės.
  • Jei vis dar nesiseka rasti darbo - parašykite mums!


derybos
ĮVADAS. derybos. PAGRINDINIAI DERYBŲ VEDIMO TRŪKUMAI. KAS UŽTIKRINA DERYBŲ SĖKMĘ? DERYBŲ VEDIMO METODAI. PARTNERIO ANALIZĖ IR SAVIANALIZĖ. IŠVADOS. Kontrakto sudarymas yra labai svarbus kiekviename versle. Ištrauka iš darbo. Šiame referate apžvelgsiu, psichologinius kontrakto sudarymo aspektus, nes būtent šie aspektai nulemia verslo sėkmę. Derybų dalyviai dažniausiai atstovauja priešingus interesus, nes tam yra vienos arba kitos objektyvios priežastys. Nemažą rolę čia vaidina ir subjektyvūs faktoriai (gabumai, patyrimas, mokėjimas vesti derybas). Už derybų stalo gali susitikti skirtingą patyrima, temperamentą ar skirtingą išsilavinimą turintys žmonės. Todėl skiriasi ir pati derybų eiga. Jos gali vykti lengvai arba įtemptai partneriai tarp savęs gali susitarti lengvai arba labai sunkiai ar visai neprieiti konsensuso.

Konfliktai. derybos
Įžanga. Konfliktų visuomenėje priežastys ir požiūris į jų svarbą. Konfliktų sprendimo būdai. Septynių žingsnių planas. Kaip išvengti konfliktų kontaktuojant su verslo partneriais. Pasitikėjimas, jausmai, pozicijos, interesai, konfidencialumas, ir konfliktų kaip nebūta. Taktiškiausias ir humaniškiausias konfliktų sprendimo būdas – derybų kelias. Išvados. Literatūros sąrašas.

Pardavimai
PARDAVIMAI. Pratarmė. Dalykinė rodyklė. Pagrindinės sąvokos. Marketingas, kaip įmonės vadybos funkcija. Kas yra marketingas. Marketingo kompleksas ir jo elementai. Marketingo kompleksas. Prekė. Kaina. Rėmimas. Paskirstymas. Žmonės. Procesai. Marketingo ir pardavimų ryšiai. Užduočių skirstymas marketingui ir pardavimams. Pagrindiniai marketingo uždaviniai. Marketingo tyrimų tikslai. Prekės plėtros būtinumo nustatymas. Pirkimų ir pardavimų sąlygos. Skirstymo galimybių sukūrimas ir plėtra. Rėmimas. Ryšių tarp procesų stebėjimas ir plėtojimas. Administravimas. Pagrindinės pardavimų užduotys. Pardavimų valdymas. Pardavimų užduotys. Pardavimų tinklo valdymas. Pardavimų administravimas. Pardavimų vadovo vaidmuo ir funkcijos komandoje. Pagrindinės valdymo funkcijos. Pagrindinės administracinės funkcijos. Pagrindinės planavimo veiklos rūšys. Marketingo ir pardavimų strategija. Pagrindinės sąvokos. Tikslų nustatymas. Įmonės tikslai. Marketingo ir pardavimų tikslų nustatymas. Pasirengimas kurti marketingo ir pardavimų strategiją. Galimų rinkų ir klientų nustatymas. Ekonominės ir socialinės sąlygos: Padėties apibūdinimas ir analizė. Prekės: Kainos: Pardavimai: Rėmimas: Žmonės: Procesai: Rinkų segmentavimas. Įmonės ir jos prekių pozicionavimas. Vadovo strateginė orientacija ir pardavimų sėkmė. Strateginė orientacija. Gamybos strateginė orientacija. Prekės strateginė orientacija. Pardavimo strateginė orientacija. Marketingo strateginė orientacija. Socialinio etinio marketingo strateginė orientacija. Pardavimų strateginiai sprendimai. Potencialių rinkų tyrimas ir atranka. Pardavimų planavimas. Pagrindinės sąvokos. Pardavimų planavimo etapai. Pardavimų planavimo informacijos šaltiniai. Pardavimų planavimas. Ką prognozuoti. Prognozių parengimo metodai. Praktinis pardavimų prognozavimas. Planų vykdymo kontrolė. Prekybos personalo paieška ir samdymas. Pagrindinės sąvokos. Bendrieji samdos principai ir etapai. Kadrų paieškos ir atrankos etapai. Prekybos atstovo (pardavėjo) savybės, žinios ir įgūdžiai. Pasirengimas personalo paieškos procesui. Pareigų aprašymas. Darbuotojo profilis. Naujo personalo šaltiniai. Personalo šaltinių pasiskirstymas. Skelbimas apie priėmimą į darbą. Personalo atrankos metodų taikymas. Pirmasis kandidatų atrankos etapas. Antrasis kandidatų atrankos etapas. Pokalbis. Atranka. Santykiai su nepriimtais kandidatais. Pardavimų komandos darbas. Pagrindinės sąvokos. Komandos sudėtis. Komandos požymiai. Bendras tikslas. Bendradarbiavimas. Standartai. Funkcinis vaidmenų paskirstymas. Vaidmenų pusiausvyra komandoje. Drausmė. Atvirumas. Pasitikėjimo atmosfera. Būtinybė keistis informacija ir bendravimas. Lyderis ir jo vaidmenys. Individualūs poreikiai. Tikslo, individualių ir komandos poreikių derinimas. Komandos formavimosi etapai. Sprendimų priėmimas. Požiūrio į darbą formavimas. Bendrųjų vertybių formavimas. Motyvuojantis grįžtamasis ryšys. Naujo darbuotojo priėmimas. Prekybos personalo motyvacija. Pagrindinės sąvokos. Kodėl būtina motyvuoti žmones? Žmonių motyvacija. Praktinis motyvavimas. Nepasitenkinimo signalai. Motyvatoriai. Motyvacijos sistema. Motyvuojanti įvertinimų sistema. Pardavimų procesas. Pagrindinės sąvokos. Pardavimų proceso aprašymas. Pardavimų esmė. Profesionalaus pardavėjo aprašymas. Pirkėjas pardavimų procese. Klientų įvertinimas. Kokios prekybos atstovo savybės labiausiai dirgina klientą. Sprendimo pirkti prekę priėmimo mechanizmas. Pardavimų technika. Pardavimų technikos apžvalga. Kontaktų sukūrimas. Prekybinės derybos. Pagrindinės sąvokos. Derybų vaidmuo pardavimų procese. Derybų proceso aprašymas. Pasirengimas deryboms. Pradinės pozicijos nustatymas. Galimų kompromisų pasirinkimas ir įvertinimas. Derybų technika. Kompromisai. Signalų interpretavimas. Derybų alternatyvos. Elgesio technika derybų metu. Būsimų pardavimų formavimas. Pagrindinės sąvokos. Klientų pasitenkinimas, palankumas ir lojalumas. Klientų lojalumą lemiantys veiksniai. Klientų lojalumo lygiai ir matai. Santykių su lientais valdymas. Klientų lojalumo programos formavimas. Literatūra

Civilinė ir darbo teisė
Civilinės teisės reguliavimo dalykas ir metodas. Civilinės teisės atribojimas nuo kitų teisės šakų. Civilinio teisinio santykio sąvoka, ypatumai, subjektai, objektai. Civilinių teisinių santykių atsiradimo, pasikeitimo ir pasibaigimo pagrindai. Naujasis civilinis kodeksas. Civilinio teisinio santykio turinys ir formos. Civilinio teisinio santykio objektai. Civilinių teisinių šaltinių sąvoka ir rūšys. Civilinių įstatymų galiojimas laiko, erdvės ir asmenų atžvilgiu. Fiziniai asmenys kaip civilinės teisės subjektai. Jų civilinis teisnumas. Civilinio teisnumo atsiradimas ir veiksnumas. Veiksnumo sąvoka ir turinys. Veiksnumo ribojimas. Asmens pripažinimas neveiksniu. Juridiniai asmenys. Jų sąvoka ir rūšys. Juridinio asmens atsiradimo teisiniai pagrindai. Personalinė (individuali) įmonė, jos teisinė padėtis ir atsakomybė. Įmonių bankrotas. Neteisminė bankroto procedūra. Įmonės sanavimas. Taikos sutartis. Kreditorių reikalavimų patenkinimo eilė ir tvarka. Investicijų samprata. Investicijų rūšys. Investuotojų teisės ir investicijų apsauga. Sandoris. Sandorio turinys, forma. Negaliojantys sandoriai. Negaliojantys sandoriai. Atstovavimas, įgaliojimas, jo rūšys. Terminai, jų civilinė ir teisinė reikšmė, jų skaičiavimas. Ieškininė senatis, jos terminų skaičiavimo tvarka, jos termino eigos pradžia ir pasibaigimo teisinės pasekmės. Ieškininės senaties termino sustabdymas, nutraukimas. Juridinių asmenų įgaliojimai. Terminai. Ieškininė senatis. Viešoji nuosavybė. Viešosios nuosavybės rūšys. Privati nuosavybė: subjektai, nuosavybės teisės įgyvendinimas ir gynimas, savininko teisės. Bendroji nuosavybė: sąvoka, subjektai, rūšys. Bešeimininkis turtas. Valstybės ir savivaldybių turto privatizavimas. Prievolės sąvoka ir prievolių atsiradimas. Prievolių vykdymas. Prievolių įvykdymo užtikrinimas. Rankpinigiai. Laidavimas. Garantija. Prievolių pasibaigimas. Pirkimas, pardavimas. Nuoma. Paskola. Ranga. Civilinės atsakomybės sąlygos. Prievolės atsirandančios dėl žalos padarymo. Darbo teisės subjektai, piliečiai, darbdaviai, profesinės sąjungos ir jų organai. Darbo teisės dalykas ir metodas. Darbo teisės vienybė ir diferenciacija. Darbo teisės šaltiniai. Kolektyvinė sutarties samprata, šalys ir turinys. derybos ir kolektyvinės sutarties sudarymas. Darbo sutarties sąvoka, šalys ir turinys. Darbo sutarties sudarymas. Darbo sutarties vykdymas. Darbo sutarties nutraukimas darbuotojo prašymu. Darbo sutarties nutraukimas darbdavio iniciatyva ir valia. Atsiskaitymas su atleidžiamaisiais darbuotojais. Ginčai dėl darbuotojų atleidimo iš darbo ir pažeistų teisių gynimo. Teisė – socialinė norma. Skiriasi nuo moralinės normos tuo, kad yra prievartinis mechanizmas. Tiesės normos reguliuoja tam tikrus visuomeninius santykius tarp visuomenės narių. Civilinės teisės reguliavimo dalykas – tai, ką (visuomeninius santykius) reguliuoja civilinės teisės šaka.

Darbo jėgos rinka
Tobulosios konkurencijos darbo jėgos rinka. Darbo jėgos pasiūla. Darbo jėgos paklausa. Ribinis pajamų produktas (RPP). Darbo jėgos rinkos efektyvumas. Netobulos konkurencijos darbo jėgos rinka. Profesinės sąjungos. Monopsonija. Kolektyvinės derybos. Darbo užmokesčio diferenciacijos veiksniai. Kvalifikacija. Darbo sąlygos. Atsakomybė. Išvados. Literatūra.

Vadybos konspektai (9)
Motyvacija. Motyvacijos teorijos. Poreikių teorija. Maslow poreikių hierarchija. ERG teorija (C.Alderfer). Teisingumo teorija. Vilčių teorija. Pastiprinimo teorija. W.Hamner taisyklės, kaip naudoti elgesio modifikavimo metodus. Tikslų nustatymo teorija (E.Locke). Lyderiavimas. Lyderiavimo stilius ir darbo situacija. Būdo ir tikslo požiūris į lyderiavimą. Asmeninės darbuotojų charakteristikos. Sprendimo, kada įtraukti pavaldinius, priėmimas. Lyderiavimo teorijos ateitis. Komandos ir darbas komandose. Komandų charakteristikos. Komandų efektyvumo siekimas. Komunikacija ir derybos. Efektyvios komunikacijos reikšmė. Tarpasmeninė komunikacija. Komunikacija organizacijose. Organizacijų komunikacija su aplinka. Komunikacijos įgūdžių panaudojimas: derybos konfliktams valdyti. Svarbūs derybų veiksniai. Kontrolė. Efektyvi kontrolė. Kontrolės sistemų projektavimas. Gamyba. Marketingas. Personalo valdymas. Finansai ir apskaita. Įsiskolinimai ir grynoji vertė. Turtas. Operacijų valdymas. Atsargų valdymas. Informacinės sistemos. Kompiuterizuotos informacijos sistemos (MIS) diegimo problemos.

Puslapiai: 1 | 2 | 3 | 4 |